ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


Gallery : ประมวลภาพ  
   

 

รักษาการที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรศึกษาดูงาน

นางสาวขนิษฐา สหเมธาพัฒน์ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นำคณะผู้บริหารหน่วยงานและเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร เข้าศึกษาดูงานด้านการสื่อสารภายในองค์กร
และงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงการต่างประเทศ
โดยมีนายชูเกียรติ ประเสริฐสุข ผู้อำนวยการส่วนความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ให้การต้อนรับ
ณ กระทรวงการต่างประเทศ
เมื่อวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562

 


รูปภาพ 01  
รูปภาพ 01  
รูปภาพ 01  
   
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Thursday, May 30, 2019

 
รูปมุม
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161