ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
spaceเกี่ยวกับกรมสรรพากรspaceห้องข่าวspaceบริการอิเล็กทรอนิกส์spaceความรู้เรื่องภาษีspaceบริการข้อมูลspaceอ้างอิงspaceFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นางสาวนงพงา บุญเปี่ยม

ประวัติการศึกษา

2522 - เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) (สาขาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์) วิทยาลัยการค้า
2528 - พาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการจัดการทั่วไป) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ตำแหน่งทางราชการที่สำคัญในอดีต

2554 - นักวิชาการคอมพิวเตอร์เชี่ยวชาญ (ด้านพัฒนาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ)
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
2557 - ผู้อำนวยการสำนัก สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
2559 - ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์
2560 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์ทรงคุณวุฒิ)


   


clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Monday, June 11, 2018

 
หน้าหลักspaceEnglishspaceแผนผังเว็บไซต์spaceแนะนำเว็บไซต์spaceติดต่อกรมสรรพากรspace


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161