ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
วันที่ประกาศ
เรื่อง
รับเอกสาร
ยื่นซอง
เปิดซอง/เสนอราคา
17 ก.ย. 57
สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดอาคาร ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม
17 - 29 ก.ย. 57
วันและเวลาราชการ
17 - 29 ก.ย. 57
เวลา 09.00 - 16.30 น.
30 ก.ย. 57
เวลา 10.30 น.

17 ก.ย. 57
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุมภวาปี
17 - 29 ก.ย. 57
วันและเวลาราชการ
17 - 29 ก.ย. 57
เวลา 08.30 - 16.30 น.
30 ก.ย. 57
เวลา 10.00 น.

17 ก.ย. 57
สอบราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์จากเอกชน ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 1
17 - 29 ก.ย. 57
วันและเวลาราชการ
17 - 29 ก.ย. 57
เวลา 09.00 - 16.00 น.
30 ก.ย. 57
เวลา 10.00 น.

16 ก.ย. 57
สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช
16 - 29 ก.ย. 57
เวลา 09.30 - 16.00 น.
16 - 29 ก.ย. 57
เวลา 09.30 - 16.00 น.
30 ก.ย. 57
เวลา 10.00 น.

16 ก.ย. 57
สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช
16 - 26 ก.ย. 57
เวลา 09.30 - 16.00 น.
16 - 26 ก.ย. 57
เวลา 09.30 - 16.00 น.
29 ก.ย. 57
เวลา 10.00 น.

16 ก.ย. 57
สอบราคาจ้างพนักงานขับรถยนต์ ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช
16 - 26 ก.ย. 57
เวลา 09.30 - 16.00 น.
16 - 26 ก.ย. 57
เวลา 09.30 - 16.00 น.
29 ก.ย. 57
เวลา 13.30 น.

16 ก.ย. 57
สอบราคาจัดจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานธุรการ ของสำนักงานสรรพากรภาค 4
16 - 26 ก.ย. 57
วันและเวลาราชการ
16 - 26 ก.ย. 57
เวลา 09.30 - 15.30 น.
29 ก.ย. 57
เวลา 10.00 น.

16 ก.ย. 57
ประกวดราคาจ้างเอกชนบริการพนักงานทำความสะอาด ของสำนักงานสรรพากรภาค 2
16 - 22 ก.ย. 57
วันและเวลาราชการ
26 ก.ย. 57
เวลา 14.00 - 15.00 น.
30 ก.ย. 57

16 ก.ย. 57
ประกวดราคาจ้างเอกชนบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 86 อัตรา ของสำนักงานสรรพากรภาค 2
16 - 22 ก.ย. 57
วันและเวลาราชการ
26 ก.ย. 57
เวลา 10.00 - 11.00 น.
30 ก.ย. 57

16 ก.ย. 57
สอบราคาจ้างเหมาเอกชนบริการรักษาความปลอดภัย ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี
16 - 26 ก.ย. 57
วันและเวลาราชการ
16 - 26 ก.ย. 57
วันและเวลาราชการ
29 ก.ย. 57
เวลา 14.00 น.

16 ก.ย. 57
สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี
16 - 26 ก.ย. 57
วันและเวลาราชการ
16 - 26 ก.ย. 57
วันและเวลาราชการ
29 ก.ย. 57
เวลา 14.30 น.

16 ก.ย. 57
สอบราคาจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาด ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี
16 - 26 ก.ย. 57
วันและเวลาราชการ
16 - 26 ก.ย. 57
วันและเวลาราชการ
29 ก.ย. 57
เวลา 13.30 น.

16 ก.ย. 57
สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร
16 - 26 ก.ย. 57
เวลา 09.30 - 16.00 น.
16 - 26 ก.ย. 57
เวลา 09.30 - 16.00 น.
29 ก.ย. 57
เวลา 09.30 น.

16 ก.ย. 57
สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ราชการ ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม
16 - 26 ก.ย. 57
วันและเวลาราชการ
16 - 26 ก.ย. 57
เวลา 09.00 - 16.30 น.
29 ก.ย. 57
เวลา 10.00 น.

15 ก.ย. 57
สอบราคาจ้างดำเนินงานกรรมวิธีแบบภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ ของสำนักงานสรรพากรภาค 11
16 - 26 ก.ย. 57
เวลา 09.00 - 16.00 น.
16 - 26 ก.ย. 57
เวลา 09.00 - 16.00 น.
30 ก.ย. 57
เวลา 10.00 น.

15 ก.ย. 57
สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม
15 - 25 ก.ย. 57
เวลา 09.30 - 16.00 น.
15 - 25 ก.ย. 57
เวลา 09.30 - 16.00 น.
26 ก.ย. 57
เวลา 10.30 น.

15 ก.ย. 57
สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดและดูแลสวนหย่อม ต้นไม้ ไม้ประดับ ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่นครพนม
15 - 25 ก.ย. 57
เวลา 09.00 - 16.00 น.
15 - 25 ก.ย. 57
เวลา 09.00 - 16.00 น.
26 ก.ย. 57
เวลา 13.30 น.

15 ก.ย. 57
สอบราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ของสำนักงานสรรพากรภาค 11
15 - 26 ก.ย. 57
เวลา 09.00 - 15.00 น.
15 - 26 ก.ย. 57
เวลา 09.00 - 15.00 น.
30 ก.ย. 57
เวลา 10.00 น.

15 ก.ย. 57
สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด
12 - 25 ก.ย. 57
เวลา 08.30 - 16.30 น.
12 - 25 ก.ย. 57
เวลา 09.30 - 16.00 น.
26 ก.ย. 57
เวลา 10.00 น.

12 ก.ย. 57
สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 2 (ครั้งที่ 3)
12 - 23 ก.ย. 57
เวลา 10.00 - 15.00 น.
12 - 23 ก.ย. 57
เวลา 10.00 - 15.00 น.
24 ก.ย. 57
เวลา 10.00 น.

12 ก.ย. 57
สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่
12 - 22 ก.ย. 57
เวลา 09.00 - 16.00 น.
12 - 23 ก.ย. 57
เวลา 09.00 - 15.30 น.
24 ก.ย. 57
เวลา 13.30 น.

12 ก.ย. 57
สอบราคาจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่กระบี่
12 - 25 ก.ย. 57
เวลา 08.30 - 16.30 น.
12 - 25 ก.ย. 57
เวลา 08.30 - 16.30 น.
26 ก.ย. 57
เวลา 10.00 น.

12 ก.ย. 57
สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี
12 - 22 ก.ย. 57
เวลา 08.30 - 16.30 น.
12 - 22 ก.ย. 57
เวลา 08.30 - 16.30 น.
23 ก.ย. 57
เวลา 10.00 น.

12 ก.ย. 57
เลื่อนกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาการจ้างเหมาบริการด้านการรักษาความปลอดภัย ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร
-
-12 ก.ย. 57
สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี
12 - 23 ก.ย. 57
เวลา 08.30 - 16.30 น.
12 - 23 ก.ย. 57
เวลา 08.30 - 16.30 น.
26 ก.ย. 57
เวลา 10.00 น.

12 ก.ย. 57
สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี
12 - 23 ก.ย. 57
เวลา 08.30 - 16.30 น.
12 - 23 ก.ย. 57
เวลา 08.30 - 16.30 น.
26 ก.ย. 57
เวลา 10.30 น.

12 ก.ย. 57
สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี
12 - 23 ก.ย. 57
เวลา 08.30 - 16.30 น.
11 - 23 ก.ย. 57
เวลา 08.30 - 16.30 น.
26 ก.ย. 57
เวลา 11.00 น.

12 ก.ย. 57
สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ของสำนักงานสรรพากรภาค 11
12 - 22 ก.ย. 57
เวลา 09.00 - 16.00 น.
12 - 22 ก.ย. 57
เวลา 09.00 - 16.00 น.
24 ก.ย. 57
เวลา 10.00 น.

12 ก.ย. 57
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์
12 - 22 ก.ย. 57
เวลา 09.00 - 16.00 น.
12 - 22 ก.ย. 57
เวลา 09.00 - 16.00 น.
23 ก.ย. 57
เวลา 10.00 น.

12 ก.ย. 57
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ปีงบประมาณ 2558 ประจำสำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ และสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในสังกัด
12 - 23 ก.ย. 57
เวลา 09.30 - 16.00 น.
12 - 23 ก.ย. 57
เวลา 09.30 - 16.00 น.
24 ก.ย. 57
เวลา 14.00 น.

12 ก.ย. 57
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จริม
12 - 23 ก.ย. 57
เวลา 09.00 - 16.00 น.
12 - 23 ก.ย. 57
เวลา 09.00 - 16.00 น.
24 ก.ย. 57
เวลา 10.00 น.

12 ก.ย. 57
สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด
12 - 23 ก.ย. 57
เวลา 09.30 - 16.00 น.
12 - 23 ก.ย. 57
เวลา 09.300 - 16.00 น.
24 ก.ย. 57
เวลา 11.00 น.

12 ก.ย. 57
สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2
12 - 26 ก.ย. 57
เวลา 08.30 - 16.30 น.
12 - 26 ก.ย. 57
เวลา 08.300 - 16.30 น.
26 ก.ย. 57
เวลา 13.30 น.

12 ก.ย. 57
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างทำปฏิทินภาษีอากร ปี พ.ศ.2558
-
-
-


12 ก.ย. 57
ประกาศสอบราคา การบันทึกข้อมูลแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำปีงบประมาณ 2558
12 - 23 ก.ย. 57
เวลา 08.30 - 16.30 น.
12 - 23 ก.ย. 57
เวลา 08.30 - 16.30 น.
24 ก.ย. 57
เวลา 10.00 น.

12 ก.ย. 57
สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2
12 - 24 ก.ย. 57
เวลา 09.00 - 16.30 น.
12 - 24 ก.ย. 57
เวลา 09.00 - 16.30 น.
25 ก.ย. 57
เวลา 10.00 น.

12 ก.ย. 57
สอบราคาจัดจ้างกำจขัดปลวก มด แมลงสาป หนู และแมลงอื่น ๆ ณ อาคารกรมสรรพากรทุกอาคาร มณฑปประดิษฐานพระพุทธรูป อาคารศูนย์เอกสารและหลักฐานและสำนักงานอาคารสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดุสิต (ซอยระนอง 2)
12 - 22 ก.ย. 57
เวลา 08.30 - 16.30 น.
12 - 22 ก.ย. 57
เวลา 08.30 - 16.30 น.
23 ก.ย. 57
เวลา 10.00 น.

12 ก.ย. 57
สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานสรรพากรภาค 4
12 - 23 ก.ย. 57
เวลา 09.30 - 15.30 น.
12 - 23 ก.ย. 57
เวลา 09.30 - 15.30 น.
25 ก.ย. 57
เวลา 10.00 น.

12 ก.ย. 57
สอบราคาจ้างปรับรื้อและเดินสาย พร้อมเพิ่มจุดเชื่อมต่อเครื่อข่าย (LAN) ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1
12 - 23 ก.ย. 57
เวลา 10.00 - 16.00 น.
12 - 23 ก.ย. 57
เวลา 10.00 - 16.00 น.
24 ก.ย. 57
เวลา 10.00 น.

12 ก.ย. 57
สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1
12 - 23 ก.ย. 57
เวลา 08.30 - 16.30 น.
12 - 23 ก.ย. 57
เวลา 08.30 - 16.30 น.
24 ก.ย. 57
เวลา 10.00 น.

11 ก.ย. 57
สอบราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี
11 - 25 ก.ย. 57
เวลา 09.00 - 16.00 น.
11 - 25 ก.ย. 57
เวลา 09.00 - 16.00 น.
26 ก.ย. 57
เวลา 10.30 น.

11 ก.ย. 57
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการ ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี
11 - 25 ก.ย. 57
เวลา 09.00 - 16.00 น.
11 - 25 ก.ย. 57
เวลา 09.00 - 16.00 น.
26 ก.ย. 57
เวลา 10.00 น.

11 ก.ย. 57
สอบราคาจ้างก่อสร้างทางลาดสำหรับผู้พิการ ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม
12 - 22 ก.ย. 57
เวลา 09.00 - 16.00 น.
12 - 22 ก.ย. 57
เวลา 09.00 - 16.00 น.
23 ก.ย. 57
เวลา 10.00 น.

11 ก.ย. 57
สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารของสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22 จำนวน 8 เครื่อง
11 - 22 ก.ย. 57
เวลา 08.30 - 16.30 น.
12 - 22 ก.ย. 57
เวลา 09.30 - 16.00 น.
23 ก.ย. 57
เวลา 10.30 น.

11 ก.ย. 57
สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ศรีสะเกษ
11 - 24 ก.ย. 57
เวลา 08.30 - 16.30 น.
11 - 24 ก.ย. 57
เวลา 08.30 - 16.30 น.
25 ก.ย. 57
เวลา 10.00 น.

11 ก.ย. 57
สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ศรีสะเกษ
11 - 24 ก.ย. 57
เวลา 08.30 - 16.30 น.
11 - 24 ก.ย. 57
เวลา 08.30 - 16.30 น.
25 ก.ย. 57
เวลา 14.00 น.

11 ก.ย. 57
สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ของสำนักงานสรรพากรภาค 11
11 - 22 ก.ย. 57
เวลา 09.00 - 16.00 น.
11 - 22 ก.ย. 57
เวลา 09.00 - 16.00 น.
24 ก.ย. 57
เวลา 10.00 น.

11 ก.ย. 57
สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยของสำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 1
11 - 22 ก.ย. 57
เวลา 08.30 - 16.30 น.
11 - 22 ก.ย. 57
เวลา 08.30 - 16.30 น.
24 ก.ย. 57
เวลา 13.00 น.

11 ก.ย. 57
สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับยานพาหนะของสำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 1
11 - 23 ก.ย. 57
เวลา 08.30 - 16.30 น.
11 - 23 ก.ย. 57
เวลา 08.30 - 16.30 น.
24 ก.ย. 57
เวลา 13.00 น.

11 ก.ย. 57
สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 1
11 - 23 ก.ย. 57
เวลา 08.30 - 16.30 น.
11 - 23 ก.ย. 57
เวลา 08.30 - 16.30 น.
24 ก.ย. 57
เวลา 10.00 น.

11 ก.ย. 57
สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน
11 - 22 ก.ย. 57
เวลา 10.00 - 15.00 น.
11 - 22 ก.ย. 57
เวลา 10.00 - 15.00 น.
24 ก.ย. 57
เวลา 10.00 น.

11 ก.ย. 57
สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับยานพาหนะของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน
11 - 22 ก.ย. 57
เวลา 10.00 - 15.00 น.
11 - 22 ก.ย. 57
เวลา 10.00 - 15.00 น.
24 ก.ย. 57
เวลา 10.00 น.

11 ก.ย. 57
สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน
11 - 23 ก.ย. 57
เวลา 10.00 - 15.00 น.
11 - 23 ก.ย. 57
เวลา 10.00 - 15.00 น.
25 ก.ย. 57
เวลา 10.00 น.

11 ก.ย. 57
สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สิงห์บุรี
11 - 23 ก.ย. 57
วันและเวลาราชการ
11 - 23 ก.ย. 57
วันและเวลาราชการ
24 ก.ย. 57
เวลา 10.00 น.

11 ก.ย. 57
สอบราคาจ้างเหมาให้บริการทำความสะอาดและดูแลสวน ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา
11 - 22 ก.ย. 57
วันและเวลาราชการ
11 - 22 ก.ย. 57
เวลา 08.30 - 16.30 น.
23 ก.ย. 57
เวลา 10.00 น.

11 ก.ย. 57
สอบราคาจ้างเหมาให้บริการพนักงานขับรถยนต์ ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา
11 - 22 ก.ย. 57
วันและเวลาราชการ
11 - 22 ก.ย. 57
เวลา 08.30 - 16.30 น.
23 ก.ย. 57
เวลา 10.00 น.

11 ก.ย. 57
สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความสะอาด ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 1
11 - 25 ก.ย. 57
เวลา 09.00 - 16.00 น.
11 - 25 ก.ย. 57
เวลา 09.00 - 16.00 น.
26 ก.ย. 57
เวลา 13.30 น.

11 ก.ย. 57
สอบราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร
11 - 22 ก.ย. 57
วันและเวลาราชการ
11 - 22 ก.ย. 57
เวลา 09.30 - 16.00 น.
23 ก.ย. 57
เวลา 09.30 น.

11 ก.ย. 57
สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ลพบุรี
11 - 22 ก.ย. 57
วันและเวลาราชการ
11 - 22 ก.ย. 57
เวลา 08.30 - 16.30 น.
24 ก.ย. 57
เวลา 10.00 น.

11 ก.ย. 57
สอบราคาจ้างเหมาเอกชนบริการขับรถยนต์ จำนวน 8 อัตรา ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด
11 - 22 ก.ย. 57
วันและเวลาราชการ
11 - 22 ก.ย. 57
เวลา 08.30 - 16.30 น.
23 ก.ย. 57
เวลา 10.00 น.

11 ก.ย. 57
สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองคาย
11 - 23 ก.ย. 57
เวลา 08.30 - 16.30 น.
11 - 23 ก.ย. 57
เวลา 08.30 - 16.30 น.
24 ก.ย. 57
เวลา 10.30 น.

11 ก.ย. 57
สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร
11 - 22 ก.ย. 57
เวลา 10.00 - 15.00 น.
11 - 22 ก.ย. 57
เวลา 10.00 - 15.00 น.
23 ก.ย. 57
เวลา 10.00 น.

10 ก.ย. 57
สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับยานพาหนะของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ศรีสะเกษ
10 - 23 ก.ย. 57
เวลา 08.30 - 16.30 น.
10 - 23 ก.ย. 57
เวลา 08.30 - 16.30 น.
24 ก.ย. 57
เวลา 14.00 น.

10 ก.ย. 57
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างพนักงานขับรถยนต์ ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 1
-
-
-


10 ก.ย. 57
สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานสรรพากรพื้นที่จันทบุรี
11 - 24 ก.ย. 57
วันและเวลาราชการ
11 - 24 ก.ย. 57
วันและเวลาราชการ
25 ก.ย. 57
เวลา 10.00 น.

10 ก.ย. 57
สอบราคาจ้างเหมาให้บริการพนักงานขับรถยนต์ ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่จันทบุรี
11 - 24 ก.ย. 57
วันและเวลาราชการ
11 - 24 ก.ย. 57
วันและเวลาราชการ
25 ก.ย. 57
เวลา 10.00 น.

10 ก.ย. 57
สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่จันทบุรี
11 - 24 ก.ย. 57
วันและเวลาราชการ
11 - 24 ก.ย. 57
วันและเวลาราชการ
25 ก.ย. 57
เวลา 10.00 น.

10 ก.ย. 57
สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภู
10 - 22 ก.ย. 57
เวลา 09.00 - 16.00 น.
10 - 22 ก.ย. 57
เวลา 09.00 - 16.00 น.
23 ก.ย. 57
เวลา 10.00 น.

10 ก.ย. 57
สอบราคาจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี
10 - 22 ก.ย. 57
วันและเวลาราชการ
10 - 22 ก.ย. 57
เวลา 09.30 - 16.00 น.
23 ก.ย. 57
เวลา 10.00 น.

10 ก.ย. 57
สอบราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี
10 - 22 ก.ย. 57
วันและเวลาราชการ
10 - 22 ก.ย. 57
เวลา 09.30 - 16.00 น.
24 ก.ย. 57
เวลา 10.00 น.

10 ก.ย. 57
สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ
10 - 22 ก.ย. 57
เวลา 09.30 - 16.00 น.
10 - 22 ก.ย. 57
เวลา 09.30 - 16.00 น.
23 ก.ย. 57
เวลา 14.00 น.

10 ก.ย. 57
สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิและสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชัยภูมิ
10 - 22 ก.ย. 57
เวลา 09.30 - 16.00 น.
10 - 22 ก.ย. 57
เวลา 09.30 - 16.00 น.
24 ก.ย. 57
เวลา 10.00 น.

10 ก.ย. 57
สอบราคาจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 3 อัตรา ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 2
10 - 22 ก.ย. 57
เวลา 10.00 - 16.00 น.
10 - 22 ก.ย. 57
เวลา 10.00 - 16.00 น.
25 ก.ย. 57
เวลา 11.00 น.

10 ก.ย. 57
สอบราคาจ้างเหมาพนักงานรักษาความสะอาด จำนวน 8 อัตรา ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 2
10 - 22 ก.ย. 57
เวลา 10.00 - 16.00 น.
10 - 22 ก.ย. 57
เวลา 10.00 - 16.00 น.
25 ก.ย. 57
เวลา 11.00 น.

10 ก.ย. 57
สอบราคาจ้างพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 12 อัตรา ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 2
10 - 22 ก.ย. 57
เวลา 10.00 - 16.00 น.
10 - 22 ก.ย. 57
เวลา 10.00 - 16.00 น.
25 ก.ย. 57
เวลา 11.00 น.

10 ก.ย. 57
สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 7 เครื่อง ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 2
10 - 22 ก.ย. 57
เวลา 10.00 - 16.00 น.
10 - 22 ก.ย. 57
เวลา 10.00 - 16.00 น.
25 ก.ย. 57
เวลา 11.00 น.

10 ก.ย. 57
สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเบตง
10 - 25 ก.ย. 57
วันและเวลาราชการ
10 - 25 ก.ย. 57
เวลา 09.00 - 16.00 น.
26 ก.ย. 57
เวลา 14.00 น.

10 ก.ย. 57
สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลาและรสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยะลา
10 - 25 ก.ย. 57
วันและเวลาราชการ
10 - 25 ก.ย. 57
เวลา 09.00 - 16.00 น.
26 ก.ย. 57
เวลา 10.30 น.

10 ก.ย. 57
สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สิงห์บุรี
10 - 22 ก.ย. 57
วันและเวลาราชการ
10 - 22 ก.ย. 57
23 ก.ย. 57
เวลา 10.00 น.

10 ก.ย. 57
ประกวดราคาซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ชนิดเลเซอร์ ขาว-ดำ ยี่ห้อ EPSON รุ่น M4000N รหัส SO51170
10 - 15 ก.ย. 57
วันและเวลาราชการ
19 ก.ย. 57
เวลา 11.00 - 11.30 น.
25 ก.ย. 57

10 ก.ย. 57
สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 8 อัตรา ของสำนักงานสรรพากรภาค 12
10 - 25 ก.ย. 57
วันและเวลาราชการ
10 - 25 ก.ย. 57
เวลา 09.00 - 16.00 น.
26 ก.ย. 57
เวลา 13.30 น.

10 ก.ย. 57
สอบราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานกรรมวิธีแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ ของสำนักงานสรรพากรภาค 6
10 - 22 ก.ย. 57
เวลา 08.30 - 16.00 น.
10 - 22 ก.ย. 57
เวลา 08.30 - 16.00 น.
23 ก.ย. 57
เวลา 10.00 น.

10 ก.ย. 57
สอบราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานกรรมวิธีแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ ของสำนักงานสรรพากรภาค 4
10 - 22 ก.ย. 57
วันและเวลาราชการ
10 - 22 ก.ย. 57
เวลา 09.30 - 15.30 น.
24 ก.ย. 57
เวลา 10.00 น.

9 ก.ย. 57
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์
9 - 22 ก.ย. 57
วันและเวลาราชการ
9 - 22 ก.ย. 57
เวลา 08.30 - 16.30 น.
23 ก.ย. 57
เวลา 10.00 น.

9 ก.ย. 57
สอบราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์
9 - 23 ก.ย. 57
วันและเวลาราชการ
9 - 23 ก.ย. 57
เวลา 08.30 - 16.30 น.
24 ก.ย. 57
เวลา 13.30 น.

9 ก.ย. 57
สอบราคาจ้างขับยานพาหนะ ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์
9 - 23 ก.ย. 57
วันและเวลาราชการ
9 - 23 ก.ย. 57
เวลา 08.30 - 16.30 น.
24 ก.ย. 57
เวลา 10.00 น.

9 ก.ย. 57
ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนพนักงานขับรถยนต์ ของสำนักงานสรรพากรภาค 3
9 - 15 ก.ย. 57
วันและเวลาราชการ
19 ก.ย. 57
เวลา 10.00 - 11.00 น.
26 ก.ย. 57

9 ก.ย. 57
ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาด ของสำนักงานสรรพากรภาค 3
9 - 12 ก.ย. 57
วันและเวลาราชการ
18 ก.ย. 57
เวลา 10.00 - 11.00 น.
25 ก.ย. 57

9 ก.ย. 57
สอบราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบโทรทัศน์วงจรปิด (รวมอะไหล่) ของสำนักงานสรรพากรภาค 2
9 - 19 ก.ย. 57
วันและเวลาราชการ
9 - 19 ก.ย. 57
เวลา 09.00 - 16.00 น.
22 ก.ย. 57
เวลา 10.00 น.

9 ก.ย. 57
สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด ทำสวน และช่างซ่อมบำรุง จำนวนรวม 16 อัตรา ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี
9 - 22 ก.ย. 57
วันและเวลาราชการ
9 - 22 ก.ย. 57
เวลา 09.30 - 15.30 น.
23 ก.ย. 57
เวลา 10.00 น.

9 ก.ย. 57
สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 12 อัตรา ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี
9 - 22 ก.ย. 57
วันและเวลาราชการ
9 - 22 ก.ย. 57
เวลา 09.30 - 15.30 น.
23 ก.ย. 57
เวลา 10.00 น.

9 ก.ย. 57
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานต่ำกว่าเกณฑ์ ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร
9 - 19 ก.ย. 57
วันและเวลาราชการ
9 - 19 ก.ย. 57
วันและเวลาราชการ
23 ก.ย. 57
เวลา 10.00 น.

9 ก.ย. 57
สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ประจำสำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 1
9 - 24 ก.ย. 57
เวลา 09.00 - 16.00 น.
9 - 24 ก.ย. 57
เวลา 09.00 - 16.00 น.
25 ก.ย. 57
เวลา 10.00 น.

9 ก.ย. 57
สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลรักษาสวนหย่อมต้นไม้ ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองคาย
9 - 19 ก.ย. 57
เวลา 08.30 - 16.30 น.
9 - 19 ก.ย. 57
เวลา 08.30 - 16.30 น.
22 ก.ย. 57
เวลา 10.00 น.

9 ก.ย. 57
สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยและรักษาทรัพย์สินของทางราชการ ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองคาย
9 - 19 ก.ย. 57
เวลา 08.30 - 16.30 น.
9 - 19 ก.ย. 57
เวลา 08.30 - 16.30 น.
22 ก.ย. 57
เวลา 14.00 น.

9 ก.ย. 57
ประกวดราคาจ้างบริหารจัดการอาคารที่พักผู้เข้ารับการอบรม กรมสรรพากร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 งาน
9 - 12 ก.ย. 57
เวลา 09.00 - 16.00 น.
16 ก.ย. 57
เวลา 10.00 - 10.30 น.
30 ก.ย. 57

9 ก.ย. 57
ประกวดราคาจ้างตามโครงการพัฒนาระบบควบคุมผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี เพื่อประโยชน์ แห่งการจัดเก็บภาษีอากรตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร
9 - 16 ก.ย. 57
วันและเวลาราชการ
1 ต.ค. 57
เวลา 10.30 - 11.00 น.
13 พ.ย. 57
เวลา 13.30 น.

9 ก.ย. 57
สอบราคาจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาความสะอาด รวมจำนวน 11 อัตรา ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่นครสวรรค์
9 - 23 ก.ย. 57
วันและเวลาราชการ
9 - 23 ก.ย. 57
เวลา 08.30 - 16.30 น.
24 ก.ย. 57
เวลา 10.00 น.

9 ก.ย. 57
สอบราคาจ้างเอกชนบริการขับยานพาหนะ (จ้างพนักงานขับรถยนต์) จำนวน 11 อัตรา ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่นครสวรรค์ (เอกสารแนบ)
9 - 23 ก.ย. 57
วันและเวลาราชการ
9 - 23 ก.ย. 57
เวลา 08.30 - 16.30 น.
24 ก.ย. 57
เวลา 14.00 น.

8 ก.ย. 57
สอบราคาจ้างเหมาเอกชนบริการขับยานพาหนะ (จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์) ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์
8 - 18 ก.ย. 57
วันและเวลาราชการ
8 - 19 ก.ย. 57
เวลา 09.00 - 16.00 น.
22 ก.ย. 57
เวลา 10.00 น.

8 ก.ย. 57
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์
8 - 18 ก.ย. 57
วันและเวลาราชการ
8 - 19 ก.ย. 57
เวลา 09.00 - 16.00 น.
22 ก.ย. 57
เวลา 10.00 น.

8 ก.ย. 57
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถยนต์บริเวณภายในสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 1
8 - 22 ก.ย. 57
วันและเวลาราชการ
8 - 22 ก.ย. 57
เวลา 08.30 - 16.30 น.
23 ก.ย. 57
เวลา 10.00 น.

8 ก.ย. 57
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมเล็กของสำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก พร้อมจัดซื้อครุภัณฑ์
8 - 18 ก.ย. 57
วันและเวลาราชการ
8 - 18 ก.ย. 57
เวลา 10.00 - 15.00 น.
19 ก.ย. 57
เวลา 10.00 น.

8 ก.ย. 57
สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดที่ทำการสำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภูและที่ทำการสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองหนองบัวลำภู
8 - 18 ก.ย. 57
เวลา 09.00 - 16.00 น.
8 - 18 ก.ย. 57
เวลา 09.00 - 16.00 น.
19 ก.ย. 57
เวลา 10.00 น.

8 ก.ย. 57
สอบราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา ประจำสำนักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุง
8 - 23 ก.ย. 57
เวลา 09.00 - 16.00 น.
8 - 23 ก.ย. 57
เวลา 09.00 - 16.00 น.
25 ก.ย. 57
เวลา 10.00 น.

8 ก.ย. 57
สอบราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ประจำสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา 7 สาขา ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุง
8 - 24 ก.ย. 57
เวลา 09.00 - 16.00 น.
8 - 24 ก.ย. 57
เวลา 09.00 - 16.00 น.
26 ก.ย. 57
เวลา 10.00 น.

8 ก.ย. 57
สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง จำนวน 10 เครื่อง
8 - 19 ก.ย. 57
วันและเวลาราชการ
8 - 19 ก.ย. 57
เวลา 09.30 - 16.00 น.
22 ก.ย. 57
เวลา 10.30 น.

8 ก.ย. 57
สอบราคาจ้างเอกชนให้บริการพนักงานขับรถยนต์สำหรับปีงบประมาณ 2558 ของสำนักงานสรรพากรภาค 5
8 - 19 ก.ย. 57
วันและเวลาราชการ
8 - 22 ก.ย. 57
เวลา 09.00 - 16.00 น.
23 ก.ย. 57
เวลา 10.00 น.

8 ก.ย. 57
ประกวดราคาขายกระดาษเอกสาร
8 ก.ย. - 2 ต.ค. 57
วันและเวลาราชการ
3 ต.ค. 57
เวลา 09.30 - 10.30 น.
3 ต.ค. 57
เวลา 10.45 น.

8 ก.ย. 57
สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงานสรรพากรพื้นที่lสงขลา 1
8 - 24 ก.ย. 57
เวลา 09.00 - 16.00 น.
8 - 24 ก.ย. 57
เวลา 09.00 - 16.00 น.
25 ก.ย. 57
เวลา 13.30 น.

8 ก.ย. 57
สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุง
8 - 22 ก.ย. 57
เวลา 09.00 - 16.00 น.
8 - 22 ก.ย. 57
เวลา 09.00 - 16.00 น.
24 ก.ย. 57
เวลา 10.00 น.

8 ก.ย. 57
สอบราคาจ้างโครงการ "RD e-news" (ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์เผยแพร่บนระบบอิเล็กทรอนิกส์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
8 - 18 ก.ย. 57
วันและเวลาราชการ
8 - 18 ก.ย. 57
เวลา 09.00 - 16.00 น.
19 ก.ย. 57
เวลา 10.30 น.

8 ก.ย. 57
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการของสำนักงานสรรพากรพื้นที่พะเยา
8 - 18 ก.ย. 57
วันและเวลาราชการ
8 - 18 ก.ย. 57
เวลา 08.30 - 16.30 น.
19 ก.ย. 57
เวลา 10.00 น.

8 ก.ย. 57
สอบราคาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบ Telelift อาคารกรมสรรพากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
8 - 18 ก.ย. 57
วันและเวลาราชการ
8 - 18 ก.ย. 57
เวลา 09.00 - 16.00 น.
19 ก.ย. 57
เวลา 10.30 น.

5 ก.ย. 57
สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารพัสดุ-คอมพิวเตอร์ และบริเวณบ้านพักสรรพากรพื้นที่ลพบุรี
9 - 19 ก.ย. 57
วันและเวลาราชการ
9 - 19 ก.ย. 57
เวลา 08.30 - 16.30 น.
23 ก.ย. 57
เวลา 10.00 น.

5 ก.ย. 57
สอบราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ลพบุรี
9 - 19 ก.ย. 57
วันและเวลาราชการ
9 - 19 ก.ย. 57
เวลา 08.30 - 16.30 น.
23 ก.ย. 57
เวลา 10.00 น.

5 ก.ย. 57
ยกเลิกสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 1
-
-
-

5 ก.ย. 57
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 3 รายการ ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่พังงา
5 - 17 ก.ย. 57
เวลา 09.00 - 16.00 น.
5 - 17 ก.ย. 57
เวลา 09.00 - 16.00 น.
18 ก.ย. 57
เวลา 10.00 น.

5 ก.ย. 57
สอบราคาจ้างเหมาดำเนินงานบันทึกข้อมูลแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และงานอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2558 ของสำนักงานสรรพากรภาค 7
5 - 16 ก.ย. 57
วันและเวลาราชการ
5 - 16 ก.ย. 57
เวลา 09.00 - 16.00 น.
17 ก.ย. 57
เวลา 14.00 น.

5 ก.ย. 57
สอบราคาจัดจ้างกั้นห้องบริเวณข้างอาคารที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรมชั้น 1 (ห้องยานพาหนะ) กรมสรรพากร (เอกสารแนบ)
5 - 17 ก.ย. 57
วันและเวลาราชการ
5 - 17 ก.ย. 57
เวลา 09.00 - 16.00 น.
18 ก.ย. 57
เวลา 10.00 น.

4 ก.ย. 57
ประกวดราคาจ้างโครงการงานก่อสร้างอาคารสำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี
4 - 9 ก.ย. 57
วันและเวลาราชการ
16 ก.ย. 57
เวลา 10.00 - 11.00 น.
25 ก.ย. 57

4 ก.ย. 57
ยกเลิกประกวดราคาซื้อตามโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ (PC) เพื่อทดแทนเครื่องเดิมและเพิ่มประสิทธิภาพ จำนวน 1,612 เครื่อง
-
-
-

3 ก.ย. 57
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 10 รายการ ของสำนักงานสรรพากรภาค 11
3 - 15 ก.ย. 57
วันและเวลาราชการ
3 - 15 ก.ย. 57
วันและเวลาราชการ
17 ก.ย. 57
เวลา 10.00 น.

2 ก.ย. 57
สอบราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมดาดฟ้าและซ่อมแซมอาคารชุดที่พักข้าราชการ ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่
2 - 15 ก.ย. 57
วันและเวลาราชการ
2 - 15 ก.ย. 57
เวลา 09.00 - 15.30 น.
16 ก.ย. 57
เวลา 13.30 น.

2 ก.ย. 57
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนสอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่นครนายก
-
-
-

2 ก.ย. 57
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่นครนายก
-
-
-

2 ก.ย. 57
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่นครนายก
-
-
-

2 ก.ย. 57
สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานบันทึกข้อมูลภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย จำนวน 3 อัตรา ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1
2 - 18 ก.ย. 57
เวลา 10.00 - 16.30 น.
2 - 18 ก.ย. 57
เวลา 08.30 - 16.30 น.
19 ก.ย. 57
เวลา 10.00 น.

1 ก.ย. 57
สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 6 เครื่อง ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 27
1 - 15 ก.ย. 57
เวลา 09.30 - 16.30 น.
1 - 15 ก.ย. 57
เวลา 09.00 - 16.30 น.
16 ก.ย. 57
เวลา 10.00 น.

1 ก.ย. 57
สอบราคาจัดจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 16 รายการ ของสำนักงานสรรพากรภาค 5
1 - 15 ก.ย. 57
วันและเวลาราชการ
1 - 15 ก.ย. 57
เวลา 09.00 - 16.00 น.
16 ก.ย. 57
เวลา 10.00 น.

29 ส.ค. 57
สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานสรรพากรพื้นที่สตูลและบริเวณรอบอาคาร
29 ส.ค. - 17 ก.ย. 57
เวลา 09.00 - 15.00 น.
29 ส.ค. - 17 ก.ย. 57
เวลา 09.00 - 15.00 น.
18 ก.ย. 57
เวลา 10.00 น.

28 ส.ค. 57
สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ประจำสำนักงานสรรพากรพื้นที่สตูลและสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา จำนวน 10 อัตรา
28 ส.ค. - 16 ก.ย. 57
เวลา 09.00 - 15.00 น
28 ส.ค. - 16 ก.ย. 57
เวลา 09.00 - 15.00 น.
17 ก.ย. 57
เวลา 10.00 น.

27 ส.ค. 57
สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2
27 ส.ค. - 15 ก.ย. 57
วันและเวลาราชการ
27 ส.ค. - 15 ก.ย. 57
วันและเวลาราชการ
16 ก.ย. 57
เวลา 13.30 น.

27 ส.ค. 57
สอบราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2
27 ส.ค. - 18 ก.ย. 57
วันและเวลาราชการ
27 ส.ค. - 18 ก.ย. 57
วันและเวลาราชการ
19 ก.ย. 57
เวลา 13.30 น.

27 ส.ค. 57
สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ตรัง
27 ส.ค. - 12 ก.ย. 57
วันและเวลาราชการ
15 ก.ย. 57
วันและเวลาราชการ
16 ก.ย. 57
เวลา 10.00 น.

27 ส.ค. 57
สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับยานพาหนะ ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย (เอกสารแนบ 1, เอกสารแนบ 2)
27 ส.ค. - 15 ก.ย. 57
วันและเวลาราชการ
28 ส.ค. - 15 ก.ย. 57
เวลา 09.00 - 16.00 น.
16 ก.ย. 57
เวลา 10.30 น.

27 ส.ค. 57
ประกาศสอบราคาจ้างพนักงานขับรถยนต์ของเอกชน ของ สท.พระนครศรีอยุธยา 1
27 ส.ค. - 15 ก.ย. 57
เวลา 10.00 - 16.00 น.
26 ส.ค. - 15 ก.ย. 57
เวลา 10.00 - 16.00 น.
16 ก.ย. 57
เวลา 10.00 น.

26 ส.ค. 57
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร
26 ส.ค. - 9 ก.ย. 57
วันและเวลาราชการ
26 ส.ค. - 9 ก.ย. 57
วันและเวลาราชการ
16 ก.ย. 57
เวลา 10.00 น.

26 ส.ค. 57
สอบราคาจ้างเหมาบริการด้านการรักษาความปลอดภัย ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร
26 ส.ค. - 9 ก.ย. 57
วันและเวลาราชการ
26 ส.ค. - 9 ก.ย. 57
วันและเวลาราชการ
16 ก.ย. 57
เวลา 10.00 น.

26 ส.ค. 57
สอบราคาจ้างเหมาบริษัทเอกชนบริการด้านงานยานพาหนะ ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร
26 ส.ค. - 9 ก.ย. 57
วันและเวลาราชการ
26 ส.ค. - 9 ก.ย. 57
วันและเวลาราชการ
16 ก.ย. 57
เวลา 10.00 น.

22 ส.ค. 57
ยกเลิกสอบราคาจ้างเหมาบริการงานยานพาหนะ ของสำนักงานสรรพากรพี้นที่สกลนคร
-
-
-

13 ส.ค. 57
ประกวดราคาซื้อตามโครงการพัฒนาระบบบัญชีผู้เสียภาษีรายตัว (Taxpayer Account)
13 - 19 ส.ค. 57
วันและเวลาราชการ
27 ส.ค. 57
เวลา 10.30 - 11.00 น.
18 ก.ย. 57

clear-gif
Last update :
 Wednesday, September 17, 2014

 
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


   
 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161