ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
วันที่ประกาศ
เรื่อง
รับเอกสาร
ยื่นซอง
เปิดซอง/เสนอราคา
29 ส.ค. 57
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
29 ส.ค. - 10 ก.ย. 57
เวลา 09.00 - 16.00 น.
29 ส.ค. - 10 ก.ย. 57
เวลา 09.00 - 16.00 น.
11 ก.ย. 57
เวลา 13.30 น.

29 ส.ค. 57
สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานสรรพากรพื้นที่นครพนม (งานทาสีภายนอก)
29 ส.ค. - 10 ก.ย. 57
เวลา 09.00 - 16.00 น.
29 ส.ค. - 10 ก.ย. 57
เวลา 09.00 - 16.00 น.
11 ก.ย. 57
เวลา 14.00 น.

29 ส.ค. 57
สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 29 จำนวน 5 เครื่อง
29 ส.ค. - 11 ก.ย. 57
วันและเวลาราชการ
29 ส.ค. - 11 ก.ย. 57
เวลา 09.30 - 16.00 น.
12 ก.ย. 57
เวลา 10.30 น.

29 ส.ค. 57
สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานสรรพากรพื้นที่สตูลและบริเวณรอบอาคาร
29 ส.ค. - 17 ก.ย. 57
เวลา 09.00 - 15.00 น.
29 ส.ค. - 17 ก.ย. 57
เวลา 09.00 - 15.00 น.
18 ก.ย. 57
เวลา 10.00 น.

28 ส.ค. 57
สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ประจำสำนักงานสรรพากรพื้นที่สตูลและสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา จำนวน 10 อัตรา
28 ส.ค. - 16 ก.ย. 57
เวลา 09.00 - 15.00 น
28 ส.ค. - 16 ก.ย. 57
เวลา 09.00 - 15.00 น.
17 ก.ย. 57
เวลา 10.00 น.

28 ส.ค. 57
สอบราคาจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาความสะอาด ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์
28 ส.ค. - 8 ก.ย. 57
เวลา 09.00 - 16.00 น
28 ส.ค. - 8 ก.ย. 57
เวลา 09.00 - 16.00 น.
9 ก.ย. 57
เวลา 10.00 น.

28 ส.ค. 57
สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ระนอง
28 ส.ค. - 10 ก.ย. 57
วันและเวลาราชการ
28 ส.ค. - 10 ก.ย. 57
เวลา 08.30 - 16.30 น.
11 ก.ย. 57
เวลา 10.30 น.

28 ส.ค. 57
สอบราคาจ้างเหมาให้บริการดูแลรักษาความปลอดภัย ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่นครพนม
28 ส.ค. - 8 ก.ย. 57
วันและเวลาราชการ
28 ส.ค. - 8 ก.ย. 57
เวลา 09.00 - 16.00 น.
9 ก.ย. 57
เวลา 10.00 น.

28 ส.ค. 57
สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานสรรพากรพื้นที่ระนอง
28 ส.ค. - 10 ก.ย. 57
วันและเวลาราชการ
28 ส.ค. - 10 ก.ย. 57
วันและเวลาราชการ
11 ก.ย. 57
เวลา 10.00 น.

28 ส.ค. 57
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระนองและสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในสังกัด
28 ส.ค. - 10 ก.ย. 57
วันและเวลาราชการ
28 ส.ค. - 10 ก.ย. 57
วันและเวลาราชการ
11 ก.ย. 57
เวลา 10.00 น.

28 ส.ค. 57
สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานสรรพากรพื้นที่ระนองและอาคารเก็บพัสดุสำนักงานสรรพากรพื้นที่ระนอง
28 ส.ค. - 10 ก.ย. 57
วันและเวลาราชการ
28 ส.ค. - 10 ก.ย. 57
วันและเวลาราชการ
11 ก.ย. 57
เวลา 10.00 น.

28 ส.ค. 57
สอบราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558 ของสำนักงานสรรพากรภาค 7
28 ส.ค. - 11 ก.ย. 57
วันและเวลาราชการ
28 ส.ค. - 11 ก.ย. 57
เวลา 09.00 - 16.00 น.
12 ก.ย. 57
เวลา 14.00 น.

28 ส.ค. 57
สอบราคาจ้างบุคลากรปฏิบัติงานกรรมวิธีแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ สำหรับปีงบประมาณ 2558 ของสำนักงานสรรพากรภาค 8
28 ส.ค. - 8 ก.ย. 57
เวลา 09.30 - 16.00 น.
28 ส.ค. - 8 ก.ย. 57
เวลา 09.30 - 16.00 น.
11 ก.ย. 57
เวลา 10.00 น.

28 ส.ค. 57
สอบราคาจ้างปรับปรุงโครงหลังคาสำนักงานและซ่อมแซมหลังคาเดิม บริเวณชั้นดาดฟ้า ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 1
28 ส.ค. - 12 ก.ย. 57
เวลา 08.30 - 16.00 น.
28 ส.ค. - 12 ก.ย. 57
เวลา 08.30 - 16.00 น.
15 ก.ย. 57
เวลา 10.00 น.

27 ส.ค. 57
สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2
27 ส.ค. - 15 ก.ย. 57
วันและเวลาราชการ
27 ส.ค. - 15 ก.ย. 57
วันและเวลาราชการ
16 ก.ย. 57
เวลา 13.30 น.

27 ส.ค. 57
สอบราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2
27 ส.ค. - 18 ก.ย. 57
วันและเวลาราชการ
27 ส.ค. - 18 ก.ย. 57
วันและเวลาราชการ
19 ก.ย. 57
เวลา 13.30 น.

27 ส.ค. 57
สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ตรัง
27 ส.ค. - 12 ก.ย. 57
วันและเวลาราชการ
15 ก.ย. 57
วันและเวลาราชการ
16 ก.ย. 57
เวลา 10.00 น.

27 ส.ค. 57
สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับยานพาหนะ ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย (เอกสารแนบ 1, เอกสารแนบ 2)
27 ส.ค. - 15 ก.ย. 57
วันและเวลาราชการ
28 ส.ค. - 15 ก.ย. 57
เวลา 09.00 - 16.00 น.
16 ก.ย. 57
เวลา 10.30 น.

27 ส.ค. 57
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพัทลุง และพื้นที่สาขาควนขนุน จำนวน 2 คน
27 ส.ค. - 10 ก.ย. 57
เวลา 09.00 - 16.00 น.
28 ส.ค. - 10 ก.ย. 57
เวลา 09.00 - 16.00 น.
12 ก.ย. 57
เวลา 10.00 น.

27 ส.ค. 57
สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบ ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์
27 ส.ค. - 8 ก.ย. 57
เวลา 09.00 - 16.00 น.
28 ส.ค. - 8 ก.ย. 57
เวลา 09.00 - 16.00 น.
10 ก.ย. 57
เวลา 10.00 น.

27 ส.ค. 57
สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 1
27 ส.ค. - 8 ก.ย. 57
เวลา 09.00 - 16.00 น.
26 ส.ค. - 8 ก.ย. 57
เวลา 09.00 - 16.00 น.
10 ก.ย. 57
เวลา 10.00 น.

27 ส.ค. 57
สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 2
27 ส.ค. - 8 ก.ย. 57
เวลา 09.00 - 16.00 น.
26 ส.ค. - 8 ก.ย. 57
เวลา 09.00 - 16.00 น.
10 ก.ย. 57
เวลา 10.00 น.

27 ส.ค. 57
ประกาศสอบราคาจ้างพนักงานขับรถยนต์ของเอกชน ของ สท.พระนครศรีอยุธยา 1
27 ส.ค. - 15 ก.ย. 57
เวลา 10.00 - 16.00 น.
26 ส.ค. - 15 ก.ย. 57
เวลา 10.00 - 16.00 น.
16 ก.ย. 57
เวลา 10.00 น.

27 ส.ค. 57
สอบราคาจ้างเหมาบริการทาสีอาคาร ของสำนักงานสรรพากรภาค 12
27 ส.ค. - 12 ก.ย. 57
เวลา 08.30 - 16.00 น.
26 ส.ค. - 12 ก.ย. 57
เวลา 08.30 - 16.00 น.
12 ก.ย. 57
เวลา 13.30 น.

27 ส.ค. 57
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ของสำนักงานสรรพากรภาค 12
27 ส.ค. - 9 ก.ย. 57
เวลา 08.30 - 16.00 น.
26 ส.ค. - 9 ก.ย. 57
เวลา 08.30 - 16.00 น.
10 ก.ย. 57
เวลา 13.30 น.

27 ส.ค. 57
สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารสำนักงาน จำนวน 6 อัตรา ของสำนักงานสรรพากรภาค 6
27 ส.ค. - 10 ก.ย. 57
เวลา 08.30 - 16.00 น.
26 ส.ค. - 10 ก.ย. 57
เวลา 08.30 - 16.00 น.
11 ก.ย. 57
เวลา 10.00 น.

27 ส.ค. 57
สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 3
27 ส.ค. - 9 ก.ย. 57
วันและเวลาราชการ
26 ส.ค. - 9 ก.ย. 57
วันและเวลาราชการ.
11 ก.ย. 57
เวลา 10.00 น.

26 ส.ค. 57
สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต
26 ส.ค. - 5 ก.ย. 57
วันและเวลาราชการ
26 ส.ค. - 5 ก.ย. 57
วันและเวลาราชการ.
8 ก.ย. 57
เวลา 10.00 น.

26 ส.ค. 57
สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 7 คน ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่พังงา
26 ส.ค. - 10 ก.ย. 57
เวลา 09.00 -16.30 น.
26 ส.ค. - 10 ก.ย. 57
เวลา 09.00 -16.30 น.
11 ก.ย. 57
เวลา 10.00 น.

26 ส.ค. 57
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร
26 ส.ค. - 9 ก.ย. 57
วันและเวลาราชการ
26 ส.ค. - 9 ก.ย. 57
วันและเวลาราชการ
16 ก.ย. 57
เวลา 10.00 น.

26 ส.ค. 57
สอบราคาจ้างเหมาบริการด้านการรักษาความปลอดภัย ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร
26 ส.ค. - 9 ก.ย. 57
วันและเวลาราชการ
26 ส.ค. - 9 ก.ย. 57
วันและเวลาราชการ
16 ก.ย. 57
เวลา 10.00 น.

26 ส.ค. 57
สอบราคาจ้างเหมาบริษัทเอกชนบริการด้านงานยานพาหนะ ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร
26 ส.ค. - 9 ก.ย. 57
วันและเวลาราชการ
26 ส.ค. - 9 ก.ย. 57
วันและเวลาราชการ
16 ก.ย. 57
เวลา 10.00 น.

26 ส.ค. 57
สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดสำนักงานและดูแลสวนหย่อม ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน
26 ส.ค. - 11 ก.ย. 57
เวลา 09.00 - 16.00 น.
26 ส.ค. - 11 ก.ย. 57
เวลา 09.00 - 16.00 น.
12 ก.ย. 57
เวลา 10.00 น.

26 ส.ค. 57
สอบราคาจ้างเหมาบริการจัดหาพนักงานขับรถยนต์ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน และสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวังผา
26 ส.ค. - 9 ก.ย. 57
เวลา 09.00 - 16.00 น.
26 ส.ค. - 9 ก.ย. 57
เวลา 09.00 - 16.00 น.
10 ก.ย. 57
เวลา 10.00 น.

26 ส.ค. 57
สอบราคาจ้างเหมาบริการจัดหาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน
26 ส.ค. - 10 ก.ย. 57
เวลา 09.00 - 16.30 น.
26 ส.ค. - 10 ก.ย. 57
เวลา 09.00 - 16.30 น.
11 ก.ย. 57
เวลา 10.00 น.

26 ส.ค. 57
สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 1
26 ส.ค. - 11 ก.ย. 57
เวลา 09.00 - 16.00 น.
26 ส.ค. - 11 ก.ย. 57
เวลา 09.00 - 16.00 น.
12 ก.ย. 57
เวลา 13.30 น.

26 ส.ค. 57
สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 1
26 ส.ค. - 10 ก.ย. 57
เวลา 09.00 - 16.00 น.
26 ส.ค. - 10 ก.ย. 57
เวลา 09.00 - 16.00 น.
11 ก.ย. 57
เวลา 13.30 น.

25 ส.ค. 57
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด สำนักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุง
25 ส.ค. - 8 ก.ย. 57
เวลา 09.00 - 16.00 น.
25 ส.ค. - 8 ก.ย. 57
เวลา 09.00 - 16.00 น.
10 ก.ย. 57
เวลา 10.00 น.

25 ส.ค. 57
สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระแก้ว
25 ส.ค. - 8 ก.ย. 57
วันและเวลาราชการ
25 ส.ค. - 8 ก.ย. 57
เวลา 08.30 - 16.30 น.
11 ก.ย. 57
เวลา 10.00 น.

25 ส.ค. 57
สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานสรรพากรพื้นที่สระแก้ว
25 ส.ค. - 8 ก.ย. 57
วันและเวลาราชการ
25 ส.ค. - 8 ก.ย. 57
เวลา 08.30 - 16.30 น.
10 ก.ย. 57
เวลา 10.00 น.

25 ส.ค. 57
สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงานสรรพากรพื้นที่สระแก้ว
25 ส.ค. - 8 ก.ย. 57
วันและเวลาราชการ
25 ส.ค. - 8 ก.ย. 57
เวลา 08.30 - 16.30 น.
9 ก.ย. 57
เวลา 10.00 น.

25 ส.ค. 57
สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด, ทำสวน ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ตาก สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตาก และสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สอด
25 ส.ค. - 8 ก.ย. 57
วันและเวลาราชการ
25 ส.ค. - 8 ก.ย. 57
เวลา 08.30 - 16.30 น.
9 ก.ย. 57
เวลา 10.00 น.

25 ส.ค. 57
สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและบริการดูแลทำสวน ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก
25 ส.ค. - 8 ก.ย. 57
วันและเวลาราชการ
25 ส.ค. - 8 ก.ย. 57
เวลา 09.30 - 15.00 น.
10 ก.ย. 57
เวลา 10.00 น.

25 ส.ค. 57
สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ดูแลบำรุงรักษาสวนต้นไม้ ณ อาคารสรรพากร ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สตูล
25 ส.ค. - 12 ก.ย. 57
เวลา 09.00 - 15.00 น.
25 ส.ค. - 12 ก.ย. 57
เวลา 09.00 - 15.00 น.
15 ก.ย. 57
เวลา 10.00 น.

25 ส.ค. 57
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้สำนักงาน ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช (เอกสารแนบ 1, เอกสารแนบ 2)
25 ส.ค. - 4 ก.ย. 57
เวลา 09.30 - 16.00 น.
25 ส.ค. - 4 ก.ย. 57
เวลา 09.30 - 16.00 น.
5 ก.ย. 57
เวลา 10.00 น.

25 ส.ค. 57
สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานดูแลรักษาความสะอาดและคนงานดูสวน ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง
25 ส.ค. - 9 ก.ย. 57
วันและเวลาราชการ
25 ส.ค. - 9 ก.ย. 57
เวลา 08.30 - 16.30 น.
10 ก.ย. 57
เวลา 10.30 น.

25 ส.ค. 57
สอบราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด ของสำนักงานสรรพากรภาค 5
25 ส.ค. - 5 ก.ย. 57
วันและเวลาราชการ
25 ส.ค. - 8 ก.ย. 57
เวลา 09.00 - 16.00 น.
9 ก.ย. 57
เวลา 10.00 น.

25 ส.ค. 57
สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับยานพาหนะ จำนวน 7 อัตรา ของสำนักงานสรรพากรภาค 6
25 ส.ค. - 4 ก.ย. 57
วันและเวลาราชการ
25 ส.ค. - 4 ก.ย. 57
เวลา 08.30 - 16.30 น.
5 ก.ย. 57
เวลา 10.00 น.

25 ส.ค. 57
สอบราคาจ้างเหมาให้บริการทำความสะอาดสำนักงานสรรพากรพี้นที่ชลบุรี 2 และสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2558
25 ส.ค. - 4 ก.ย. 57
วันและเวลาราชการ
25 ส.ค. - 4 ก.ย. 57
เวลา 08.30 - 16.30 น.
8 ก.ย. 57
เวลา 10.00 น.

22 ส.ค. 57
สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับยานพาหนะ ของสำนักงานสรรพากรพี้นที่ชลบุรี 1
22 ส.ค. - 1 ก.ย. 57
เวลา 09.30 - 15.30 น.
22 ส.ค. - 1 ก.ย. 57
เวลา 09.30 - 15.30 น.
1 ก.ย. 57
เวลา 10.00 น.

22 ส.ค. 57
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมชั้น 4 ณ อาคารสำนักงานสรรพากรพี้นที่นครพนม
22 ส.ค. - 2 ก.ย. 57
เวลา 09.00 - 16.00 น.
22 ส.ค. - 2 ก.ย. 57
เวลา 09.00 - 16.00 น.
3 ก.ย. 57
เวลา 14.00 น.

22 ส.ค. 57
สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ของสำนักงานสรรพากรพี้นที่นครปฐม 2
22 ส.ค. - 4 ก.ย. 57
เวลา 10.00 - 16.00 น.
22 ส.ค. - 4 ก.ย. 57
เวลา 10.00 - 15.00 น.
5 ก.ย. 57
เวลา 10.00 น.

22 ส.ค. 57
สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ (ครั้งที่ 2) ของสำนักงานสรรพากรพี้นที่นครปฐม 2
22 ส.ค. - 8 ก.ย. 57
เวลา 10.00 - 15.00 น.
22 ส.ค. - 8 ก.ย. 57
เวลา 10.00 - 15.00 น.
9 ก.ย. 57
เวลา 10.00 น.

22 ส.ค. 57
สอบราคาจ้างบริการดูแลบำรุงรักษาลิฟต์และบันไดเลื่อน ยี่ห้อมิตซูบิชิ จำนวน 24 ชุด ติดตั้งภายในกรมสรรพากร
22 ส.ค. - 2 ก.ย. 57
วันและเวลาราชการ
22 ส.ค. - 2 ก.ย. 57
เวลา 10.00 - 16.30 น.
3 ก.ย. 57
เวลา 10.00 น.

22 ส.ค. 57
สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ปีงบประมาณ 2558 ของสำนักงานสรรพากรพี้นที่นครราชสีมา 2
22 ส.ค. - 2 ก.ย. 57
เวลา 09.30 - 15.30 น.
22 ส.ค. - 2 ก.ย. 57
เวลา 09.30 - 15.30 น.
3 ก.ย. 57
เวลา 10.00 น.

22 ส.ค. 57
สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ 2558 ของสำนักงานสรรพากรพี้นที่นครราชสีมา 2
22 ส.ค. - 2 ก.ย. 57
เวลา 09.30 - 15.30 น.
22 ส.ค. - 2 ก.ย. 57
เวลา 09.30 - 15.30 น.
3 ก.ย. 57
เวลา 10.00 น.

22 ส.ค. 57
สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาด ปีงบประมาณ 2558 ของสำนักงานสรรพากรพี้นที่นครราชสีมา 2
22 ส.ค. - 2 ก.ย. 57
เวลา 09.30 - 15.30 น.
22 ส.ค. - 2 ก.ย. 57
เวลา 09.30 - 15.30 น.
3 ก.ย. 57
เวลา 10.00 น.

22 ส.ค. 57
ยกเลิกสอบราคาจ้างเหมาบริการงานยานพาหนะ ของสำนักงานสรรพากรพี้นที่สกลนคร
-
-
-

22 ส.ค. 57
สอบราคาจ้างเหมาบริษัทเอกชนรักษาความปลอดภัยประจำสำนักงานสรรพากรพี้นที่สุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
22 ส.ค. - 3 ก.ย. 57
วันและเวลาราชการ
22 ส.ค. - 3 ก.ย. 57
เวลา 08.30 - 16.30 น.
4 ก.ย. 57
เวลา 10.00 น.

22 ส.ค. 57
สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ของสำนักงานสรรพากรพี้นที่สุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
22 ส.ค. - 4 ก.ย. 57
วันและเวลาราชการ
22 ส.ค. - 4 ก.ย. 57
เวลา 08.30 - 16.30 น.
5 ก.ย. 57
เวลา 10.00 น.

21 ส.ค. 57
สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินและอาคารสำนักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
21 ส.ค. - 3 ก.ย. 57
วันและเวลาราชการ
21 ส.ค. - 3 ก.ย. 57
เวลา 09.00 - 16.30 น.
4 ก.ย. 57
เวลา 10.00 น.

21 ส.ค. 57
ประกวดราคาซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิดสี ยี่ห้อ LEXMARK รุ่น CS510de
21 - 26 ส.ค. 57
วันและเวลาราชการ
1 ก.ย. 57
เวลา 11.00 - 11.30 น.
9 ก.ย. 57 .

21 ส.ค. 57
สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 2 รายการ รวม 59 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
21 ส.ค. - 3 ก.ย. 57
วันและเวลาราชการ
21 ส.ค. - 3 ก.ย. 57
เวลา 09.00 - 16.00 น.
4 ก.ย. 57
เวลา 10.30 น.

21 ส.ค. 57
ประกวดราคาจ้างตามโครงการจัดจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Mainframe ระบบคอมพิวเตอร์ RISC และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Blade Server พร้อมทั้งอุปกรณ์ประกอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
21 - 26 ส.ค. 57
วันและเวลาราชการ
1 ก.ย. 57
เวลา 14.00 - 14.30 น.
10 ก.ย. 57

21 ส.ค. 57
สอบราคาจ้างเหมาบริกาขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2558 ของสำนักงานสรรพากรภาค 10
21 ส.ค. - 1 ก.ย. 57
วันและเวลาราชการ
20 ส.ค. - 1 ก.ย. 57
เวลา 08.30 - 16.30 น.
2 ก.ย. 57
เวลา 10.00 น. .

20 ส.ค. 57
สอบราคาจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัยของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3
20 ส.ค. - 3 ก.ย. 57
เวลา 09.00 - 16.00 น.
20 ส.ค. - 3 ก.ย. 57
เวลา 09.00 - 16.00 น.
5 ก.ย. 57
เวลา 11.00 น. .

20 ส.ค. 57
สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับยานพาหนะ ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน
20 ส.ค. - 1 ก.ย. 57
เวลา 10.00 - 15.00 น.
20 ส.ค. - 1 ก.ย. 57
เวลา 10.00 - 15.00 น.
3 ก.ย. 57
เวลา 10.00 น. .

20 ส.ค. 57
สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน
20 ส.ค. - 2 ก.ย. 57
เวลา 10.00 - 15.00 น.
20 ส.ค. - 2 ก.ย. 57
เวลา 10.00 - 15.00 น.
4 ก.ย. 57
เวลา 10.00 น. .

20 ส.ค. 57
สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน
20 ส.ค. - 2 ก.ย. 57
เวลา 10.00 - 15.00 น.
20 ส.ค. - 2 ก.ย. 57
เวลา 10.00 - 15.00 น.
5 ก.ย. 57
เวลา 10.00 น. .

20 ส.ค. 57
สอบราคาจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาด ของสำนักงานสรรพากรภาค 8
20 ส.ค. - 1 ก.ย. 57
เวลา 09.30 - 16.00 น.
20 ส.ค. - 1 ก.ย. 57
เวลา 09.30 - 16.00 น.
4 ก.ย. 57
เวลา 10.00 น.

20 ส.ค. 57
สอบราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องบรรจุซองอัตโนมัติ (Mailing) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
20 ส.ค. - 3 ก.ย. 57
วันและเวลาราชการ
20 ส.ค. - 3 ก.ย. 57
เวลา 09.00 - 16.00 น.
4 ก.ย. 57
เวลา 10.30 น.

20 ส.ค. 57
สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2
20 ส.ค. - 2 ก.ย. 57
เวลา 09.00 - 16.30 น.
20 ส.ค. - 2 ก.ย. 57
เวลา 09.00 - 16.30 น.
3 ก.ย. 57
เวลา 10.00 น.

20 ส.ค. 57
สอบราคาจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด ประจำสำนักงานสรรพากรพื้นที่กระบี่
20 ส.ค. - 3 ก.ย. 57
วันและเวลาราชการ
20 ส.ค. - 3 ก.ย. 57
เวลา 08.30 - 16.30 น.
4 ก.ย. 57
เวลา 10.00 น.

20 ส.ค. 57
สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำสำนักงานสรรพากรพื้นที่กระบี่
20 ส.ค. - 3 ก.ย. 57
วันและเวลาราชการ
20 ส.ค. - 3 ก.ย. 57
เวลา 08.30 - 16.30 น.
4 ก.ย. 57
เวลา 13.30 น.

19 ส.ค. 57
สอบราคาจ้างเหมาพนักงานขับยานพาหนะสำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3
19 ส.ค. - 1 ก.ย.57
เวลา 09.00 - 16.00 น.
19 ส.ค. - 1 ก.ย. 57
เวลา 09.00 - 16.00 น.
3 ก.ย. 57
เวลา 11.00 น. .

19 ส.ค. 57
ประกวดราคาจ้างทำปฏิทินภาษีอากร ปี พ.ศ. 2558
19 - 22 ส.ค. 57
วันและเวลาราชการ
3 ก.ย. 57
เวลา 10.00 - 10.30 น.
12 ก.ย. 57

19 ส.ค. 57
สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่นครนายก
19 ส.ค. - 2 ก.ย. 57
วันและเวลาราชการ
19 ส.ค. - 2 ก.ย. 57
เวลา 08.30 - 16.30 น.
5 ก.ย. 57
เวลา 10.00 น.

18 ส.ค. 57
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาพนักงานรักษาความสะอาดสำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3
18 - 28 ส.ค. 57
เวลา 09.00 - 16.00 น.
19 - 28 ส.ค. 57
เวลา 09.00 - 16.00 น.
29 ส.ค. 57
เวลา 11.00 น. .

18 ส.ค. 57
สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารหน่วยงานเอกชน ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 25
18 - 28 ส.ค. 57
วันและเวลาราชการ
18 - 28 ส.ค. 57
เวลา 09.30 - 16.00 น.
29 ส.ค. 57
เวลา 10.30 น.

15 ส.ค. 57
สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่นครนายก
15 - 28 ส.ค. 57
วันและเวลาราชการ
15 - 28 ส.ค. 57
เวลา 08.30 - 16.30 น.
3 ก.ย. 57
เวลา 10.00 น.

15 ส.ค. 57
สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่นครนายก
15 - 28 ส.ค. 57
วันและเวลาราชการ
15 - 28 ส.ค. 57
เวลา 08.30 - 16.30 น.
3 ก.ย. 57
เวลา 10.00 น.

13 ส.ค. 57
ประกวดราคาซื้อตามโครงการพัฒนาระบบบัญชีผู้เสียภาษีรายตัว (Taxpayer Account)
13 - 19 ส.ค. 57
วันและเวลาราชการ
27 ส.ค. 57
เวลา 10.30 - 11.00 น.
18 ก.ย. 57

13 ส.ค. 57
ประกวดราคาซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ
13 - 18 ส.ค. 57
วันและเวลาราชการ
22 ส.ค. 57
เวลา 10.30 - 11.00 น.
4 ก.ย. 57

8 ส.ค. 57
สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2558 ของสำนักงานสรรพากรภาค 10
8 ส.ค. - 8 ก.ย. 57
วันและเวลาราชการ
8 ส.ค. - 8 ก.ย. 57
เวลา 08.30 - 16.30 น.
9 ก.ย. 57
เวลา 10.00 น.
5 ส.ค. 57
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ ของสำนักงานสรรพากรภาค 8 (เอกสารแนบ)
5 - 8 ส.ค. 57
เวลา 09.00 - 16.00 น.
18 ส.ค. 57
เวลา 10.00 - 11.00 น.
29 ส.ค. 57
เวลา 10.50 น.
31 ก.ค. 57
สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดและดูแลสวนหย่อม ประจำปีงบประมาณ 2558
31 ก.ค. - 28 ส.ค. 57
วันและเวลาราชการ
31 ก.ค. - 28 ส.ค. 57
เวลา 09.00 - 16.00 น.
29 ส.ค. 57
เวลา 10.00 น.
31 ก.ค. 57
ยกเลิกสอบราคาซื้อประตูม้วนพร้อมติดตั้งบริเวณใต้อาคารเก็บพัสดุ สำนักงานสรรพากรภาค 5
-
-
-
22 ก.ค. 57
ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วป่า
-
-
-
8 ก.ค. 57
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ จำนวน 2 หลัง ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่นครนายก ครั้งที่ 2
-
-
-

clear-gif
Last update :
 Saturday, August 30, 2014

 
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


   
 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161