ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
วันที่ประกาศ
เรื่อง
รับเอกสาร
ยื่นซอง
เปิดซอง/เสนอราคา
24 ก.ค. 57
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสกลนคร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพังโคน สำนักงานสรรพากรพื้นที่พรรณานคิม สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอากาศอำนวย สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาริชภูมิ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาส่องดาว สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านม่วง ประจำเดือนสิงหาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 2557
24 ก.ค. - 4 ส.ค. 57
วันและเวลาราชการ
24 ก.ค. - 4 ส.ค. 57
วันและเวลาราชการ
6 ส.ค. 57
เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
24 ก.ค. 57
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงทางลาดสำหรับผู้พิการ อาคารสำนักงานสรรพากรพื้นที่สุรินทร์
24 ก.ค. - 4 ส.ค. 57
วันและเวลาราชการ
21 ก.ค. - 4 ส.ค. 57
เวลา 08.30 - 16.30 น.
5 ส.ค. 57
เวลา 10.00 น.
22 ก.ค. 57
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางลาดคนพิการ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานสรรพากรพื้นที่กระบี่
22 ก.ค. - 7 ส.ค. 57
วันและเวลาราชการ
21 ก.ค. - 7 ส.ค. 57
เวลา 08.30 - 16.30 น.
8 ส.ค. 57
เวลา 10.00 น.
22 ก.ค. 57
ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วป่า
-
-
-
22 ก.ค. 57
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ 7 และบ้านพักข้าราชการระดับ 1-2 ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สิงห์บุรี
22 ก.ค. - 4 ส.ค. 57
วันและเวลาราชการ
22 ก.ค. - 4 ส.ค. 57
5 ส.ค. 57
เวลา 10.00 น.
21 ก.ค. 57
สอบราคาจ้างทำประตูม้วน เหล็กดัดประตูหน้าต่าง สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครศรีธรรมราช (เอกสารแนบ)
21 - 31 ก.ค. 57
เวลา 09.30 - 16.00 น.
21 - 31 ก.ค. 57
เวลา 09.30 - 16.00 น.
1 ส.ค. 57
เวลา 10.00 น.
21 ก.ค. 57
สอบราคาจ้างพิมพ์คู่มือผู้ประกอบการขายสินค้าให้นักท่องเที่ยว จำนวน 7,000 เล่ม
21 ก.ค. - 5 ส.ค. 57
วันและเวลาราชการ
21 ก.ค. - 5 ส.ค. 57
เวลา 09.00 - 16.00 น.
6 ส.ค. 57
เวลา 10.30 น.
17 ก.ค. 57
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ตาก (แม่สอด)
17 - 29 ก.ค. 57
วันและเวลาราชการ
17 - 29 ก.ค. 57
วันและเวลาราชการ
30 ก.ค. 57
เวลา 10.00 น.
17 ก.ค. 57
ยกเลิกการสอบราคาซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 6 ราย จำนวน 77 ตู้
-
-
-

17 ก.ค. 57
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3
17 - 31 ก.ค. 57
วันและเวลาราชการ
17 - 31 ก.ค. 57
เวลา 09.00 - 15.30 น.
1 ส.ค. 57
เวลา 10.00 น.
16 ก.ค. 57
สอบราคาจัดจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ ของสำนักงานสรรพากภาค 7
16 - 28 ก.ค. 57
วันและเวลาราชการ
16 - 28 ก.ค. 57
เวลา 09.00 - 16.00 น.
29 ก.ค. 57
เวลา 14.00 น.
16 ก.ค. 57
สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำสำหรับคนพิการ ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ศรีสะเกษ
16 - 28 ก.ค. 57
เวลา 08.30 - 16.30 น.
16 - 28 ก.ค. 57
เวลา 08.30 - 16.30 น.
29 ก.ค. 57
เวลา 10.00 น.
16 ก.ค. 57
สอบราคาจ้างปรับปรุงพนังกั้นน้ำข้างบ้านพักสรรพากรอำเภอ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งใหญ่ (เอกสารแนบ)
16 - 28 ก.ค. 57
เวลา 09.30 - 16.00 น.
16 - 28 ก.ค. 57
เวลา 09.30 - 16.00 น.
29 ก.ค. 57
เวลา 10.00 น.
16 ก.ค. 57
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
16 - 28 ก.ค. 57
วันและเวลาราชการ
16 - 28 ก.ค. 57
เวลา 08.30 - 16.30 น.
31 ก.ค. 57
เวลา 10.30 น.
15 ก.ค. 57
สอบราคาจ้างพิมพ์แฟ้มใส่แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลและแฟ้มสันหลุด
15 - 28 ก.ค. 57
วันและเวลาราชการ
28 ก.ค. 57
เวลา 09.00 - 15.30 น.
29 ก.ค. 57
เวลา 10.30 น.
10 ก.ค. 57
สอบราคาจ้างก่อสร้างเวทีห้องประชุมสำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี (ห้องประชุมใหญ่ ชั้นที่ ๕)
10 - 25 ก.ค. 57
วันและเวลาราชการ
10 - 25 ก.ค. 57
เวลา 08.30 - 16.30 น.
30 ก.ค. 57
เวลา 10.00 น.
9 ก.ค. 57
ประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ
9 - 16 ก.ค. 57
วันและเวลาราชการ
22 ก.ค. 57
เวลา 11.00 - 11.30 น.
31 ก.ค. 57
8 ก.ค. 57
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ จำนวน 2 หลัง ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่นครนายก ครั้งที่ 2
-
-
-

24 มิ.ย. 57
ประกวดราคาซื้อตามโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ (PC) เพื่อทดแทนเครื่องเดิม และเพิ่มประสิทธิภาพ จำนวน 1,612 เครื่อง
24 มิ.ย. - 1 ก.ค. 57
วันและเวลาราชการ
8 ก.ค. 57
เวลา 10.30 - 11.00 น.
5 ส.ค. 57
เวลา 13.30 น.
6 มิ.ย. 57
ยกเลิกการประกวดราคาจัดซื้อและติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) ขนาด 500 KVA จำนวน 2 ชุด สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก กรมสรรพากร
-
-
-
23 พ.ค. 57
ยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต
-
-
-

clear-gif
Last update :
 Thursday, July 24, 2014

 
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


   
 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161