ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
วันที่ประกาศ
เรื่อง
รับเอกสาร
ยื่นซอง
เปิดซอง/เสนอราคา
1 ต.ค. 57
ยกเลิกสอบราคาจ้างกั้นห้องบริเวณข้างอาคารที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม ชั้น 1 (ห้องยานพาหนะ)
-
-
-

30 ก.ย. 57
ยกเลิกสอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 1
-
-
-

30 ก.ย. 57
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมดาดฟ้าอาคารสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 27
30 ก.ย. - 13 ต.ค. 57
เวลา 10.00 - 16.00 น.
30 ก.ย. - 13 ต.ค. 57
เวลา 10.00 - 16.00 น.
14 ต.ค. 57
เวลา 10.30 น.

30 ก.ย. 57
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลอาคารศูนย์เอกสารและหลักฐาน (ตลิ่งชัน), ศูนย์บริการข้อมูลสรรพากร อาคารสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดุสิต และอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 งาน
30 ก.ย. - 3 ต.ค. 57
เวลา 09.00 - 15.00 น.
9 ต.ค. 57
เวลา 11.00 - 11.30 น.
28 ต.ค. 57

30 ก.ย. 57
ประกวดราคาจ้างบริหารอาคารกรมสรรพากร จำนวน 1 งาน
30 ก.ย. - 3 ต.ค. 57
เวลา 09.00 - 16.00 น.
9 ต.ค. 57
เวลา 10.00 - 10.30 น.
17 ต.ค. 57

30 ก.ย. 57
ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
30 ก.ย. - 3 ต.ค. 57
วันและเวลาราชการ
10 ต.ค. 57
เวลา 10.30 - 11.00 น.
22 ต.ค. 57

30 ก.ย. 57
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
30 ก.ย. - 6 ต.ค. 57
เวลา 08.30 - 16.30 น.
10 ต.ค. 57
เวลา 11.00 - 11.30 น.
29 ต.ค. 57

30 ก.ย. 57
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
30 ก.ย. - 6 ต.ค. 57
เวลา 08.30 - 16.30 น.
14 ต.ค. 57
เวลา 10.30 - 11.00 น.
28 ต.ค. 57
เวลา 13.30 น.
29 ก.ย. 57
ประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงระบบ IMAGE PROCESSING
29 ก.ย. - 6 ต.ค. 57
เวลา 09.00 - 16.00 น.
14 ต.ค. 57
เวลา 10.30 - 11.00 น.
6 พ.ย. 57
เวลา 14.00 น.
29 ก.ย. 57
สอบราคาจ้างก่อสร้างทางลาดสำหรับผู้พิการ
29 ก.ย. - 9 ต.ค. 57
เวลา 09.00 - 16.00 น.
29 ก.ย. - 9 ต.ค. 57
เวลา 09.00 - 16.00 น.
10 ต.ค. 57
เวลา 10.00 น.
25 ก.ย. 57
ยกเลิกสอบราคาจ้างบริการดูแลบำรุงรักษาลิฟต์และบันไดเลื่อน ยี่ห้อมิตซูบิชิ จำนวน 24 ชุด อาคารกรมสรรพากร
-
-
-

25 ก.ย. 57
ประกวดราคาซื้อผงหมึกสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ชนิดเลเซอร์ ยี่ห้อ Samsung รุ่น ML-4510ND รหัส MLT-D307L
25 - 30 ก.ย. 57
วันและเวลาราชการ
6 ต.ค. 57
เวลา 11.00 - 11.30 น.
14 ต.ค. 57

25 ก.ย. 57
ประกวดราคาเช่าบริการส่ง SMS เพื่อการคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90, 91) ปีภาษี 2557 และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภ.ง.ด.94) ปีภาษี 2557
25 - 30 ก.ย. 57
วันและเวลาราชการ
6 ต.ค. 57
เวลา 10.30 - 11.00 น.
15 ต.ค. 57
เวลา 13.30 น.

24 ก.ย. 57
ประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบให้บริการข้อมูลภาษีสรรพากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (Interactive Call Center) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
24 - 29 ก.ย. 57
วันและเวลาราชการ
24 - 29 ก.ย. 57
วันและเวลาราชการ
16 ต.ค. 57


22 ก.ย. 57
ยกเลิกประกวดราคาซื้อตามโครงการพัฒนาระบบบัญชีผู้เสียภาษีรายตัว (Taxpayer Account)
-
-
-

19 ก.ย. 57
ยกเลิกการสอบราคาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบ Telelift อาคารกรมสรรพากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
-
-
-

18 ก.ย. 57
ยกเลิกสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 2 รายการ รวม 59 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
-
-
-

18 ก.ย. 57
ประกาศประกวดราคาจ้างบริการดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
18 - 24 ก.ย. 57
วันและเวลาราชการ
1 ต.ค.. 57
วันและเวลาราชการ
15 ต.ค. 57

18 ก.ย. 57
ประกาศประกวดราคาเช่าใช้บริการวงจรอินเทอร์เน็ตของกรมสรรพากร ประจำปีงบประมาณ 2558 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
18 - 24 ก.ย. 57
วันและเวลาราชการ
2 ต.ค. 57
วันและเวลาราชการ
21 ต.ค. 57

12 ก.ย. 57
เลื่อนกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาการจ้างเหมาบริการด้านการรักษาความปลอดภัย ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร
-
-12 ก.ย. 57
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างทำปฏิทินภาษีอากร ปี พ.ศ.2558
-
-
-


10 ก.ย. 57
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างพนักงานขับรถยนต์ ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 1
-
-
-


9 ก.ย. 57
ประกวดราคาจ้างตามโครงการพัฒนาระบบควบคุมผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี เพื่อประโยชน์ แห่งการจัดเก็บภาษีอากรตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร
9 - 16 ก.ย. 57
วันและเวลาราชการ
1 ต.ค. 57
เวลา 10.30 - 11.00 น.
13 พ.ย. 57
เวลา 13.30 น.

8 ก.ย. 57
ประกวดราคาขายกระดาษเอกสาร
8 ก.ย. - 2 ต.ค. 57
วันและเวลาราชการ
3 ต.ค. 57
เวลา 09.30 - 10.30 น.
3 ต.ค. 57
เวลา 10.45 น.

4 ก.ย. 57
ยกเลิกประกวดราคาซื้อตามโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ (PC) เพื่อทดแทนเครื่องเดิมและเพิ่มประสิทธิภาพ จำนวน 1,612 เครื่อง
-
-
-

22 ส.ค. 57
ยกเลิกสอบราคาจ้างเหมาบริการงานยานพาหนะ ของสำนักงานสรรพากรพี้นที่สกลนคร
-
-
-

clear-gif
Last update :
 Wednesday, October 1, 2014

 
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


   
 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161