ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
วันที่ประกาศ
เรื่อง
รับเอกสาร
ยื่นซอง
เปิดซอง/เสนอราคา
23 เม.ย. 57
ประกวดราคาจ้างจัดทำกิจกรรมและผลิตรายการ " โครงการ RD Camp Season7 "
23 - 28 เม.ย. 57
วันและเวลาราชการ
14 พ.ค. 57
เวลา 14.00 - 14.30 น.
26 พ.ค. 57

22 เม.ย. 57
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักสรรพากรพื้นที่สิงห์บุรี (บ้านพักข้าราชการระดับ 9)
22 เม.ย. - 6 พ.ค. 57
วันและเวลาราชการ
22 เม.ย. - 6 พ.ค. 57
เวลา 09.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.00 น.
7 พ.ค. 57
เวลา 10.00 น.

18 เม.ย. 57
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 7 คัน ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2
18 - 23 เม.ย. 57
เวลา 09.00 - 16.00 น.
29 เม.ย. 57
เวลา 10.00 - 11.00 น.
16 พ.ค. 57
เวลา 10.20 น.

17 เม.ย. 57
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์
17 - 23 เม.ย. 57
เวลา 08.30 - 16.00 น.
30 เม.ย. 57
เวลา 09.00 - 11.30 น.
2 พ.ค. 57 .

11 เม.ย. 57
สอบราคาจ้างก่อสร้างทางลาดและห้องน้ำสำหรับผู้พิการ ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่นครพนม
11 - 24 เม.ย. 57
เวลา 08.30 - 16.30 น.
11 - 24 เม.ย. 57
เวลา 09.00 - 16.00 น.
25 เม.ย. 57
เวลา 14.00 น.

11 เม.ย. 57
สอบราคาซื้อรถยนต์ ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ของสำนักงานสรรพากรภาค 5
11 - 23 เม.ย. 57
วันและเวลาราชการ
11 - 24 เม.ย. 57
เวลา 09.00 - 16.00 น.
25 เม.ย. 57
เวลา 10.00 น.

10 เม.ย. 57
สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย (เอกสารแนบ)
10 - 28 เม.ย. 57
เวลา 09.00 - 16.30 น.
10 - 28 เม.ย. 57
เวลา 09.00 - 16.30 น.
30 เม.ย. 57
เวลา 10.00 น.

9 เม.ย. 57
สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ของสำนักงานสรรพากรภาค 8
9 - 23 เม.ย. 57
เวลา 09.30 - 16.00 น.
9 - 23 เม.ย. 57
เวลา 09.30 - 16.00 น.
25 เม.ย. 57
เวลา 10.30 น.

9 เม.ย. 57
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์
9 - 17 เม.ย. 57
เวลา 08.30 - 16.30 น.
23 เม.ย. 57
เวลา 10.00 - 11.00 น.
2 พ.ค. 57
เวลา 09.00 น.

9 เม.ย. 57
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก
10 - 17 เม.ย. 57
เวลา 10.00 - 15.00 น.
25 เม.ย. 57
เวลา 09.00 - 10.00 น.
2 พ.ค. 57
เวลา 10.00 น.

8 เม.ย. 57
สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ตรัง
8 - 23 เม.ย. 57
เวลา 09.00 - 16.00 น.
8 - 23 เม.ย. 57
เวลา 09.00 - 16.00 น.
24 เม.ย. 57
เวลา 10.00 น.

8 เม.ย. 57
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด
8 - 18 เม.ย. 57
วันและเวลาราชการ
24 เม.ย. 57
เวลา 09.30 - 11.30 น.
6 พ.ค. 57

8 เม.ย. 57
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ตาก
8 - 11 เม.ย. 57
เวลา 09.00 - 15.00 น.
22 เม.ย. 57
เวลา 10.00 - 11.00 น.
2 พ.ค. 57

4 เม.ย. 57
สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน
4 - 23 เม.ย. 57
เวลา 08.30 - 16.30 น.
4 - 23 เม.ย. 57
เวลา 08.30 - 16.30 น.
24 เม.ย. 57
เวลา 10.00 น.

4 เม.ย. 57
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี
4 - 10 เม.ย. 57
วันและเวลาราชการ
21 เม.ย. 57
เวลา 10.00 - 16.00 น.
30 เม.ย. 57

4 เม.ย. 57
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเพื่อปรับปรุงอาคารสำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2 และสำนักงานสรรพากรพื้นที่ สาขากระทุ่มแบน 2 เพิ่มเติม (เอกสารแนบ 1, เอกสารแนบ 2)
4 - 11 เม.ย. 57
เวลา 09.00 - 16.00 น.
24 เม.ย. 57
เวลา 09.00 - 16.00 น.
15 พ.ค. 57

3 เม.ย. 57
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์
3 - 8 เม.ย. 57
เวลา 09.00 - 16.00 น.
21 เม.ย. 57
เวลา 10.00 - 11.00 น.
1 พ.ค. 57
เวลา 10.30 น.

3 เม.ย. 57
ประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ
3 - 10 เม.ย. 57
วันและเวลาราชการ
21 เม.ย. 57
เวลา 11.00 - 11.30 น.
30 เม.ย. 57
2 เม.ย. 57
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขระบบสนับสนุนอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก กรมสรรพากร
-
-
-
31 มี.ค. 57
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 7 คัน ของสำนักงานสรรพากรภาค 2
31 มี.ค. - 3 เม.ย. 57
วันและเวลาราชการ
10 เม.ย. 57
เวลา 10.00 - 11.30 น.
24 เม.ย. 57

31 มี.ค. 57
สอบราคาจ้างพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีสามีและภรรยาประกอบกิจการร่วมกัน จำนวน 200,000 ฉบับ (เอกสารแนบ)
31 มี.ค. - 23 เม.ย. 57
วันและเวลาราชการ
31 มี.ค. - 23 เม.ย. 57
เวลา 09.00 - 16.00 น.
24 เม.ย. 57
เวลา 10.30 น.

27 มี.ค. 57
ประกวดราคาซื้อตามโครงการจัดหาระบบจัดเก็บข้อมูลภายนอก (Storage Area Network - SAN) เพื่อทดแทนเครื่องเดิมของระบบทะเบียนคุมรายการและจัดทำบัญชีผู้เสียภาษี (TCL) และระบบเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (TIN)
27 มี.ค. - 8 เม.ย. 57
เวลา 08.30 - 16.30 น.
21 เม.ย. 57
เวลา 10.30 - 11.00 น.
14 พ.ค. 57
เวลา 13.30 น.
19 มี.ค. 57
สอบราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล)
11 - 24 มี.ค. 57
วันและเวลาราชการ
11 - 24 มี.ค. 57
วันและเวลาราชการ
29 เม.ย. 57
เวลา 10.00 น.
18 มี.ค. 57
ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องถ่ายภาพ (Scanner) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการนำเข้าภาพแบบแสดงรายการสำหรับระบบภาษีเงินได้
18 - 21 มี.ค. 57
วันและเวลาราชการ
31 มี.ค. 57
เวลา 10.30 - 11.00 น.
29 เม.ย. 57

clear-gif
Last update :
 Wednesday, April 23, 2014

 
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์