ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปภาพตกแต่งเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปภาพตกแต่งห้องข่าวรูปภาพตกแต่งบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปภาพตกแต่งความรู้เรื่องภาษีรูปภาพตกแต่งบริการข้อมูลรูปภาพตกแต่งอ้างอิงรูปภาพตกแต่งFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


รายชื่อสถานพยาบาล สถานศึกษา และสถานสาธารณกุศล ที่ผู้มีเงินได้มีสิทธิขอหักลดหย่อนเงินบริจาค

    อนุเคราะห์คนหูหนวก (91)

     อนุเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี (78)

     อนุเคราะห์ผู้ป่วยวัณโรค (97)

     อนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม (308)

     อนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทยในพระบรมราชูปถัมถ์

     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระภูมิพลมหาราช ฯ (224)

     อนุสรณ์กฐินต้นวัดประชาคมวนารามร้อยเอ็ด (239)

     อนุสรณ์ พล.อ.ท.พระยาเฉลิมอากาศ (398)

     อนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร (388)

     อเนกกุศลศาลา (วิหารเซียน) (330)

     อาจารย์ป๋วย (221)

     อาจารย์แม่ชีหวานใจชูกร (307)

     อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง (110)

     อาชีวสงเคราะห์ (24)

     อานันทมหิดล (60)

     เอกชนพัฒนาภูมิภาค (337)

     เอดส์กรุงเทพมหานคร (343)

     อุทิศเพื่อเด็กไทยในชนบท (310)

     อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ (333)

     อุบลรัตน์ (236)

     โอสถานุเคราะห์ (197)

 ฮั่วเคี้ยวป่อเต็กเซี่ยงตึ๊ง (87)

 8.สมาคม

     กีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย (396)

     ต่อต้านโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย (90)

     ผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย (200)

     พุทธสัมพันธ์สมาคม (1)

     พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย (66)

     พัฒนาประชากรและชุมชน (69)

     ภิริยาทหารเรือ (166)

     ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์(117)

     โรคเบาหวานแห่งประเทศไทย (123)

     วางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย (106)

     ส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร (147)

     ส่งเสริมการผสมผสานกิจการพัฒนาประชากรและสาธารณสุขแห่งประเทศไทย (150)

     ส่งเสริมสถานภาพสตรี (190)  

     สร้างสรรค์ไทย (193)

     สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ (135)

     อนามัยการเจริญพันธุ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแห่งประเทศไทย (34)

หน้าที่        2       3       4       5      [6]  

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Tuesday, May 17, 2016

 
หน้าหลักรูปภาพตกแต่งEnglishรูปภาพตกแต่งแผนผังเว็บไซต์รูปภาพตกแต่งแนะนำเว็บไซต์รูปภาพตกแต่งติดต่อกรมสรรพากรรูปภาพตกแต่ง


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161