ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


ความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน
เพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน
ในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้ และจากทุน

English Version

คำนำ

ข้อ 1.

ข้อ 2.

ข้อ 3.

ข้อ 4.

ข้อ 5.

ข้อ 6.

ข้อ 7.

ข้อ 8.

ข้อ 9.

ข้อ 10.

ข้อ 11.

ข้อ 12.

ข้อ 13.

ข้อ 14.

ข้อ 15.

ข้อ 16.

ข้อ 17.

ข้อ 18.

ข้อ 19.

ข้อ 20.

ข้อ 21.

ข้อ 22.

ข้อ 23.

ข้อ 24.

ข้อ 25.

ข้อ 26.

ข้อ 27.

ข้อ 28.

ข้อ 29.

ข้อ 30.

บันทึกสาระสำคัญ

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update : Thursday, December 8, 2011

 
หน้าหลักEnglishแผนผังเว็บไซต์แนะนำเว็บไซต์ติดต่อกรมสรรพากร


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161