ทั่วโลก
 
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
องค์กรวิชาชีพบัญชีฯ
ข่าวสาร
ปฏิทินกำหนดการ
วุฒิการศึกษา
ยื่นแบบ
ผลการสอบสะสม
รายชื่อผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี
FAQ
กระดานถาม-ตอบ
 

 

    สรุปคำถามจากการอบรมพัฒนา TA และวันปฐมนิเทศ 7-9 ก.ย. 47 และ 14 ก.ย. 47

 

    สรุปคำถามของ tukvenus@hotmail.com

 

    สรุปคำถามจาก TA รุ่นที่ 5 ในการอบรมปฐมนิเทศ

 

    สรุปคำถามจากการสัมมนา

 

    สรุปคำถามจาก E-mail

 

    สรุปคำถามของผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีที่เข้ารับการอบรม

 

    สรุปคำถามการอบรมเบื้องต้นเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภาษีอากร

 

    สรุปคำถามของผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีที่เข้ารับการอบรม เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2545

 

   สรุปคำถาม เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2546

 

 


Navigator :  ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี > FAQ