ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


 

ข่าวสาร
กิจกรรม
  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง ผลการทดสอบความรู้ของผู้ขอเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ ๔๒ (๒/๒๕๖๐)   ผลการทดสอบผู้สอบบัญชีภาษีอากรย้อนหลัง
  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การทดสอบความรู้ของผู้ขอเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ ๔๔ (๑/๒๕๖๑)   ประชุมหารือร่วมกันระหว่างกรมสรรพากร สภาหอการค้าไทย และสภาวิชาชีพบัญชีฯ
  ข่าวสาร TA ต่อใบอนุญาต  ประชุมคณะทำงานตามแผนการให้ความรู้ด้านภาษีอากร ครั้งที่ ๑
  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง โครงการพัฒนาผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี ตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร  ประชุมคณะกรรมการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรมสรรพากรกับเครือข่ายทางภาษี ครั้งที่ ๑
  เตือนนิติบุคคล ผู้สอบบัญชี และผู้ทำบัญชี เรื่อง การทุจริตและการปฏิบัติงาน   ภาพกิจกรรมการปฐมนิเทศ TA รุ่นที่ ๔๒
  หลักเกณฑ์การนับจำนวนรายในการตรวจสอบและรับรองบัญชี  ภาพกิจกรรมการปฐมนิเทศ TA รุ่นที่ ๔๑
  ข่าวสาร เกี่ยวกับผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี   ภาพกิจกรรมการปฐมนิเทศ TA รุ่นที่ ๔๐
  หนังสือซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบและรับรองบัญชี    ภาพกิจกรรมการปฐมนิเทศ TA รุ่นที่ ๓๙
  เปิดรับสมัคร TA ปีละ 3 ครั้ง  ภาพกิจกรรมการปฐมนิเทศ TA รุ่นที่ ๓๘
  ข่าวสาร TA รับใบอนุญาต   ภาพกิจกรรมการปฐมนิเทศ TA รุ่นที่ ๓๗
  เตรียมตัวเพื่อยื่นคำขอขึ้นทะเบียน TA  Download ภาพ เสียง คำบรรยาย เอกสาร อบรม 
  ประเด็นความผิดที่พบจากการตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี  ข่าวประชาสัมพันธ์ จากสภาวิชาชีพ เรื่องคำชี้แจงรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรูปแบบใหม่
  เตรียมตัวอย่างไรในการเข้าทดสอบผู้สอบบัญชีภาษีอากร  
  ข้อสังเกตจากคณะกรรมการตรวจข้อสอบ  

 

clear-gif
Last update : Thursday, December 14, 2017

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์