ทั่วโลก
 
ความรู้เกี่ยวกับผู้สอบบัญชีภาษีอากร
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
องค์กรวิชาชีพบัญชีฯ
บทความ-สาระน่ารู้
ข่าวสาร
ปฏิทินกำหนดการ
วุฒิการศึกษา
คำขอ/แบบแจ้ง
รายชื่อผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี
รายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
รายชื่อผู้สอบบัญชีภาษีอากร  
คำถาม-คำตอบ
ผลการสอบสะสม
 

 


ผู้สอบบัญชีภาษีอากรจำนวน   1,527 ราย
          < NEXT >
ลำดับ เลขทะเบียน ชื่อ - นามสกุล สถานะผู้สอบบัญชีภาษีอากร สำนัหงาน ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร e-mail
มีสิทธิ์ลงลายมือชื่อ ไม่มีสิทธิ์ลงลายมือชื่อ
1 TA000001 นายสมบูรณ์  เอื้ออัชฌาสัย /   สนง.สยามบัญชีกิจ 268  ซอยดอนกุศล  ถนนเจริญกรุง 57  เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 0-2211-3800 0-2211-3800 somboon@summit.co.th
2 TA000002 นายชูศักดิ์  เกียรติเฉลิมคุณ /     604/5   ซอยเอกมัย 28  ถนนสุขุมวิท 63  แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 0-1519-7400 0-2392-8388 -
3 TA000003 นายดำรงค์  ปคุณวานิช /   สำนักงานบัญชีดำรงค์และเพื่อน 166/3  หมู่ 7  ซอยมหามิตร  ถนนทหาร  ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง อุดรธานี 41000 0-4230-0031-2 0-4230-0032 pakhunwanich@catcha.com
4 TA000004 นายนุปกรณ์  หาญภูวดล /     262/4   ซอย 9  ถนนศรีเชียงคาน   ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน เลย 42110 0-4282-1086 0-4282-1086 -
5 TA000005 นายสมหวัง  จตุรงค์ล้ำเลิศ /   สำนักงานสอบบัญชี ดี. ไอ. เอ. 64/515 หมู่1  ซอยนครทอง  ถนนบางนา-ตราด  ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540 0-9104-4170, 0-2316-2120 0-2260-1553 dia@dia-audit.com
6 TA000006 นางสุมาลี  ดลสุขวงศาวัฒน์ /     605  หมู่10   ถนนนวมินทร์  แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 0-1901-9465 - -
7 TA000007 นายทรงพล  อาริยวัฒน์ /     112/31  หมู่6  ซอยชินเขต1/5   ถนนงามวงศ์วาน  แขวงทุ่งสองห้อง   เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 0-2589-2269,0-1804-0561 - nick_jpq@yahoo.com
8 TA000008 นางสาวอรมนัส  อยู่บุญสอ /     124/247  หมู่4  ซอยเรวดี 18  ถนนเรวดี  ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000 0-2951-4593 กด 0 - onmanus@hotmail.com
9 TA000009 นางสาวสมใจ  หาญเรืองเกียรติ /              - - -
10 TA000010 นายธันยกร  หลีสันติพงศ์ /     385/462   เตาปูนแมนชั่น C  ถนนเตชะวณิช  แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 0-1825-1432 - t_tanyakorn@yahoo.com, tanyakol@cemen thai.co.th
11 TA000011 นางสาวประภาศรี  ทองกิ่งแก้ว /     4236/35  ซอยประดู่ 1  ถนนเจริญกรุง  แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 0-1640-2563 0-2291-9108 tongking11@hotmail.com
12 TA000012 นางสาววันเพ็ญ  แซ่เอีย /     6/40  ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์1  ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90110 0-7424-5459 - -
13 TA000013 นายสมพงษ์  สายธารพรม /   มิตรภาพการบัญชี 194/15  หมู่บ้านช. รุ่งเรือง 6  ซอย5   ถนนบางกรวย-ไทรน้อย   ตำบลบางรักพัฒนา  อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี 11130 0-2924-3621 กด 1 - -
14 TA000014 นางสาวสุดจิตร  ลาภเลิศสุข /     59/22 หมู่3  ซอยเสนานิคม 1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 0-1830-5616 - -
15 TA000015 นางวลัยพร  ติ้วเจริญสกุล /     89/64  หมู่บ้านกรีนเลค  ถนนบางนา-ตราด  ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540 0-2750-1943 0-1735-7464 -
16 TA000016 นางพรศรี  สุตเธียรกุล /     342  ซอยจรัญสนิทวงศ์ 69  ถนนจรัญสนิทวงศ์  แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 0-2433-1223 0-2655-6195 pornsrisutthienkal@ksc.co.th
17 TA000017 นางสาวสุดารัตน์  เกื้อทวีกุล /     31  หมู่4  ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ ตาก 63160 0-1727-1385 - sudarat52@hotmail.com
18 TA000018 นางสาวสุกานดา  พลอยส่องแสง /     684   ถนนพระราม 3  แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 0-2295-0586 0-2295-0587 -
19 TA000019 นางวารุณี  ลภิธนานุวัฒน์ /     111/378  หมู่11  หมู่บ้านดิเอมเมอรัล  ซอยเรวดี 50  ถนนติวานนท์  ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000 0-1643-6975 0-2258-3949 varunee@supalai.co.th
20 TA000020 นายวรพจน์  จงจิตต์ /   วรพจน์การบัญชี 303/1 หมู่2 หมู่บ้านการเคหะทุ่งสองห้อง  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 0-2981-9150 - -
21 TA000021 นางพัชรินทร์  จันทร์ชาญนนท์ /     225-227   ถนนกรุงเทพ-นนท์  แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 0-2911-2800 0-2911-2799  
22 TA000022 นางสาวดรุณี  โตปัญญากุล /     83  หมู่ 10  ถนนพุทธมณฑลสาย 4   ตำบลอ้อมน้อย  อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130 0-2420-2495 ต่อ 100, 0-1564-4971 - DARUNEE@DYNATOY.COM
23 TA000023 นางณัฐยา  โชติกอาภา /     99/152  หมู่ 4   ถนนเชียงใหม่-ดอยสะเก็ด   ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย เชียงใหม่ 50210 0-1883-6599,0-5339-9132 - nchotigarpa@innovex.co.th
24 TA000024 นางสาวขวัญหทัย  ธนะหิรัญญา /   สำนักงาน เคที การบัญชี 27/324   ซอยวัดไผ่เขียว  ถนนสรงประภา  แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 0-2531-0398 - k_hiranya@hotmail.com
25 TA000025 นายสมพร  สุขธรรมนิตย์ /     52/7  ถนนประชาสงเคราะห์  แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 0-1552-1903 - acbsp@email.egat.or.th
26 TA000026 นางศศิธร  โกมลหทัย /     20/109 หมู่ 10 หมู่บ้านชัยกูล9/1  ซอย 42  ถนนพระราม 2  แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 0-2898-4505 0-2898-4595 stkomolhatai@hotmail.com
27 TA000027 นางนฤมล  วัชรากร /     1809/147(112)   ซอยเจริญนคร 49   ถนนเจริญนคร   แขวงบางลำพูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 0-2439-1965 - narumon123@hotmail.com
28 TA000028 นางสาวสุภาวดี  เมธาวรากร /     100/209  หมู่บ้านธารารินทร์  ถนนชูชาติ  ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี 12130 0-2533-1356,0-2470-3655,0-9690-2257 - supawadee.m@kasikornbank.com
29 TA000029 นางสาวดวงโสภา  ศรีบุหงา /   ห้างหุ้นส่วนสามัญ โปร-แทกส์ แอคเคาน์ติ้ง 131  ถนนพหลโยธิน  ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง  0-5432-5686 0-5432-5235 protax_accounting@hotmail.com
30 TA000030 นางมณีรัตน์  ตมิศานนท์ /     526  ถนนลาดหญ้า  แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 0-2437-5149 - maneeratta30@hotmail.com
31 TA000031 นางสาวรพีพรรณ  แสงสานนท์ /     31/314  หมู่บ้านรินทร์ทอง  ถนนสุขาภิบาล 3  แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 0-2517-9765,0-1917-9721 0-2517-9765 rapee_aey@hotmail.com
32 TA000032 นางสาวชลลดา  วินิจฉัยกุล /     143  ซอยโรงไม้นครไทย  ถนนมหาพฤฒาราม เขตมหาพฤฒาราม กรุงเทพมหานคร 10500 0-6901-8099 0-2639-0865 winitchaikul@hotmail.com
33 TA000033 นางสาวนพมาศ  นิยมพร /     113  ซอยวัดอัมพวัน   ถนนพระราม 5  เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 0-9204-43030 - noppamasn@hotmail.com
34 TA000034 นางดลฤดี  อุดมเจตจำนง /     693   ถนนมิตรภาพ   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง นครราชสีมา 30000 0-4425-5934-5 0-4426-2163 -
35 TA000035 นางสาวรติพร  ราฎร์เจริญ /              0-1812-8944 - r_ratiporn@emc.com
36 TA000036 นางสาวมยุรา  สุขวัน /     164/916  หมู่บ้านดิเอ็มเมอร์รัลพาร์ค 2   ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี 11110 0-2924-2057,0-1565-8198 0-2939-5558 msukwan@yahoo.com
37 TA000037 นายพรเทพ  พรทิพย์สกุล /     32/503  หมู่3   ถนนสุขุมวิท  ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง ระยอง 21000 0-3896-6842 - pornthep_ta@thaimail.com
38 TA000038 พันจ่าอากาศเอกนิคม  ฆ้องนอก /     594  หมู่4  หมู่บ้านผาแดงการ์เด้นวิลล์ ซอย2  ตำบลสุรศักดิ์  อำเภอศรีราชา ชลบุรี 20110 0-3831-3162 0-1861-6610 nikom.ko@thaioil.co.th
39 TA000039 นางสุวรรณา  เลาหะวิสุทธิ์ /     141  ถนนกองทราย  ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 0-5324-4903 - suvanna@cmu.ac.th
40 TA000040 นางสาวจันทร์สิริ  ตันไพบูลย์กุล /     144/32  หมู่บ้านจันทรานิเวศน์   ถนนทนุรัตน์  แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 0-2286-9671,0-1808-0653 - jansirit@hotmail.com
41 TA000041 นางสาวสุขใจ  แซ่เอ็ง /     40/55   ซอยอินทามระ 8  ถนนสุทธิสาร  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 0-9121-6039 0-2616-6961 sahamit_audit@thaimail.com
42 TA000042 นางสาวจันทรารัตน์  บุญฟ้าประทาน /     180  หมู่บ้านแกรนด์วิลเลจ  ถนนลาดพร้าว 80/3  แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 - - chantarat.boonfahprathan@th.standardcharte#f2dbe7.com
43 TA000043 นายสุเทพ  สื่อสกุลโชคชัย /   บริษัทโรห์ม แอนด์ ฮาสส์ เคมิคอล(ประเทศไทย) จำกัด 21/157-8  อาคารไทยวาทาวเวอร์ 2 ชั้น 29  ถนนสาทรใต้  แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 0-2679-1030 - SSuthep@Rohmhaas.com
44 TA000044 นางสาวสุนีย์  ศิริจิรสุข /     711/35-36   ถนนประชาราษฎร์ 1  แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 0-2585-8946 - sirijirasook_s@hotmail.com
45 TA000045 นางสาวสุพัตรา  ชำนาญจักร์ /     53/10   ซอยศุภราช 1  ถนนพหลโยธิน 8  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 0-2272-6708,0-2752-7026,0-6998-3656,0-9112-5916 - supattra@hotmail.com
46 TA000046 นางอังสะนา  สุทธิชานนท์ /     5/1003  หมู่บ้านประชาชื่น ซอย 14   ถนนสามัคคี  ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120 0-2980-0264, 0-1811-4796 - suttichanond@hotmail.com
47 TA000047 นายสมบัติ  บุญสุทัศน์ /     96/107 หมู่ 12  ซอยพัฒนาชุมชน 1  ถนนศรีนครินทร์  ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540 0-2383-4370 0-2745-9839 sombat@acmethai.com
48 TA000048 นายพิพิธ  เยี่ยงยุกดิ์สากล /   สำนักงานบัญชีทนายความมิตรประชา 174   ซอยเจริญนคร28  ถนนเจริญนคร  แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 0-2860-2197,0-1841-4426 0-2438-2202 -
49 TA000049 นางยุพา  พัชรวิภาส /     2102/181   ซอยรามคำแหง 26/1  ถนนรามคำแหง  แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 0-2374-4805,0-2732-1497 กด 1,0-1837-4209 0-2374-1589 -
50 TA000050 นายวิชิต  พันธ์ศรีมังกร /     50/100   ซอยนวลจันทร์  ถนนนวมินทร์  แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 0-2509-1255 - pwichit99@hotmail.com
51 TA000051 นางประภา  รุ่งสุวนิจฉัย /   สำนักงาน พี ที เอ การบัญชีภาษีอากร 80  หมู่บ้านชลนิเวศน์ ซอย 1  ถนนประชาชื่น  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 0-2911-1442, 0-1920-2000 0-2552-3783 TA000051@hotmail.com
52 TA000052 นางสาวนฤมล  สุขชื่น /     105/40 หมู่ 11 หมู่บ้านพฤกษชาติแสนสุข  ถนนรามคำแหง 118  แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 0-1866-1319,0-2372-2606 0-2729-6056 กด 0 mon6872@maildozy.com, monsukchuen@hotmail.com
53 TA000053 นายธนกิจ  เทพสุเมธานนท์ /     103/47   ซอยลาดพร้าว 26  ถนนลาดพร้าว  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 0-1312-6985 - -
54 TA000054 นายวิจักษณ์  ประดิษฐวณิช /     136   ซอยอินทามระ 22  ถนนสุทธิสาร  แขวงดินแดง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10400 0-2277-2944 - -
55 TA000055 นายบุญชู  วงศ์ภักดี /     39/46 หมู่ 9  ซอยรามอินทรา 14 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230 0-2943-8409 0-2943-8408 bwongpak@ego.co.th
56 TA000056 นายพรพรม  ดวงนิล /              - - pornporm@hotmail.com
57 TA000057 นางสุวรรณา  ขวัญยืน /     13  ซอย13 เสรี4  ถนนรามคำแหง  แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 0-2300-5879 กด 1,0-9368-7362 - -
58 TA000058 นายนิมิตร  หาญวุฒิพงศ์ /   คณะบุคคล มิตรไทย ออดิต 27/109  หมู่ 9  ซอยประชาราษฎร์ 10   ถนนประชาราษฎร์ สาย 1  แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 0-2587-8701,0-1310-6704,0-2848-3352 กด 3 - mitr@thai.com
59 TA000059 นายสุเทพ  ไพฑูรย์ /     344/88  หมู่ 4  ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย เชียงใหม่ 50210 0-5335-1192 0-5335-1192 suthep@siamlawyer.com
60 TA000060 นางชุลีอร  ไตรศักดิ์สุริยันต์ /     24/114  ซอยลาดพร้าว 21  ถนนลาดพร้าว  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 0-2938-3089 กด 1 - chuleeon@hotmail.com
61 TA000061 นายสุวัชร  ภัทรกุลพงษ์ /     19/30  หมู่ 3  ถนนอู่ทอง  ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 0-3524-5598, 0-9238-8887 - -
62 TA000062 นางบุญเรือน  จองกฤษ /     138/2 หมู่ 4  ซอยวัดเขาปูน  ถนนชุมพร-ระนอง  ตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง ชุมพร 86190 0-7274-6304,0-7757-6353 0-7753-4178 cho-hi@thaimail.com
63 TA000063 นางบุญดี  บุโรดม /     302/8   ซอยลาดพร้าว 87 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 0-2932-2313 - -
64 TA000064 นายไพสิฐ  นิกาญจน์กูล /   ที. เอ. เค. 358  หมู่ 4  ซอยหมู่บ้านสัมพันธ์สุข  ถนนอุดร-ขอนแก่น  ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000 0-1975-7434 0-4221-1919 -
65 TA000065 นางพัชรวดี  คุณวัฒน์ /   สำนักงานสอบบัญชีเจียรนัย 85/1   ซอยลาดพร้าว 15  ถนนลาดพร้าว แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 0-2511-0069,0-2938-7603 0-2938-8072 กด 0 -
66 TA000066 นางสาวพัชราภรณ์  ปิงคลาสัย /              
67 TA000067 นางสาวประภัสสร  สมบูรณ์ประเสริฐ /     88/25 หมู่ 4   ซอยเอี่ยมพานิช  ถนนรามอินทรา  แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 0-2521-5274 - -
68 TA000068 นายองอาจ  วิเศษ /   บริษัท  บุญทวีกรุ๊ป ออดิทติ้ง  จำกัด 499/106  หมู่ 7  ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง อุดรธานี 41000 0-1964-3389 - koontawee45@hotmail.com
69 TA000069 นายเกียรติศักดิ์  กฤตยาวัฒนานนท์   พัก   9/82  หมู่ 2   ถนนวัชรพล-ออเงิน  แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 0-2383-3285 0-2383-3285 -
70 TA000070 นายทรงเกียรติ  แก้วนุรัชดาสร /     219  ถนนโชติวิทยะกุล 1  ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90110 0-7442-9008, 0-7422-0993 0-7442-9007 -
71 TA000071 นายวันชัย  ตราชูธรรม /     975   ซอยสุเหร่าแขก  ถนนทรงวาด  แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100 0-2863-1727 - khomsan07@hotmail.com
72 TA000072 นายอวิรุทธิ์  เลิศในสัตย์ /     18/39 หมู่ 7  ซอยลาดพร้าว 71  ถนนลาดพร้าว  แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 0-2538-6657 - -
73 TA000073 นางเยียรยง  สีเที่ยงธรรม /     77/309  ตึก R นิรันดร์เรสซิเดนซ์ 3  ถนนรามคำแหง 2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10260 0-2258-9296 0-2662-4792 yearayong@hotmail.com
74 TA000074 นางโสภา  พุมดวง /     48/220  หมู่ 1  ถนนรามคำแหง  แขวงสะพานสูง  เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 0-2372-1261-2 0-2372-1263 psopa@thaimail.com
75 TA000075 นายกิตติโชติ  ตัณฑารักษ์ /     691 หมู่ 24   ถนนดอยเขาควาย  ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย 57000 0-5375-6032 - kittichote.to@pasi.rd.go.th
76 TA000076 นางสาวพรทิพย์  กลิ่นบัวขาว /   พี.เค.การบัญชี 248/8  ถนนดำริพัฒนา  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง พิษณุโลก 65000 0-5523-2612 0-5523-2612 pk_acc@hotmail.com
77 TA000077 นางสาวสมศรี  สุนทราภิรมย์ /     50/188  หมู่ 6  หมู่บ้านปัญจทรัพย์พาร์ค ซอย 12  แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 0-2431-7029,0-2506-4566,0-9300-3480 - somsri.s@cattelecom.co.th
78 TA000078 นางสาวอานัตดา  ตรีธนปัญญา   พัก   169/142  ซอยบุญอยู่  ถนนดินแดง  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 0-2247-9575 - tanatda@hotmail.com
79 TA000079 นางสาวอิสราภรณ์  อุดมพรมงคล /     3601/245  ซอยแฉล้มนิมิตร  ถนนสุดประเสริฐ  แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 0-2291-8008-9 - itsaraporn_udom@yahoo.com
80 TA000080 นางพนิดา  สื่อสกุลโชคชัย /     85/107  ซอยลาดพร้าว 94  ถนนลาดพร้าว  แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10320 0-2935-1235 - panida_sue99@hotmail.com
81 TA000081 นายยศสรัล  เสถียรธรรมกุล /     620/78   ถนนสาธุประดิษฐ์  แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 0-2682-0556 0-2682-2693 -
82 TA000082 นางสาวเบญจวรรณ  ประสานศัพท์ /              
83 TA000083 นายวิเชียร  โสพรรณพนิชกุล /   สำนักงานบัญชีและกฎหมายเจริญสุข 58  ซอยโชติวัฒน์ 3  ถนนประชาชื่น  แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 0-2913-3280-1 0-2913-3281 wcs6125@thaimail.com
84 TA000084 นายธรรมประสิทธิ์  กีรติสิน /     1895/113   ซอยพหลโยธิน 37/1  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 0-2561-1574,0-1985-6042 - -
85 TA000085 นางวรัยพร  พิพิธพัฒนาปราปต์ /     90/81  หมู่ 6  ถนนบ้านแลง  ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง ระยอง 21000 0-1340-1103    
86 TA000086 นางสาวฉัฐมา  ลิขิตบรรจงดี /     90/35   ซอยสุขุมวิท 81 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10250 0-2332-2255 0-2332-2255 -
87 TA000087 นายยรรยง  วิทยาไพศาลศิลป์ /     56/440  ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 0-2373-0475 0-2372-2262 -
88 TA000088 นางสาวลิลลี่  ประยูรวรวงศ์ /     1283/2-3   ซอยเจริญกรุง 49  ถนนเจริญกรุง  แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 0-2233-6078,0-1929-2363    
89 TA000089 นางสาวพรทิพย์  เหลืองสุรรังษี /     312   ซอยอินทรพิทักษ์  ถนนตากสิน  ตำบลบางยี่เรือ อำเภอธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 0-2466-9089,0-6380-4960    
90 TA000090 นายธีระชัย  ชีวอัครพันธุ์ /   สำนักงานสอบบัญชีลักษมี 299/45   ซอยสุขุมวิท 66/1  ถนนสุขุมวิท  แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 0-2393-2999 0-2744-8515 laxshmi99@hotmail.com
91 TA000091 นายปรีชาพล  เบ้าสาทร /     26/404 หมู่ 10 หมู่บ้านวรางกูลรังสิตคลอง 3  ถนนรังสิต-นครนายก  ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี 12150 0-1493-8252   ai_aum@hotmail.com
92 TA000092 นางสาวกันยา  นำศิริกุล /     17   ซอยนาคราช  ถนนบำรุงเมือง  แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 0-2223-4581   knamsirikul@yahoo.com
93 TA000093 นางสาวมณี  อุดมศักดิ์ไพบูลย์ /     143  หมู่ 8  ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 0-2873-1679    
94 TA000094 นางอัญชนา  เหมวงศ์กุล /     320/1  หมู่ 13  ซอย 2  ถนนพระเจ้าทันใจ  ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมือง ลำปาง 52000 0-5422-6027,0-9757-5443   jamo@hotmail.com
95 TA000095 นางวาสนา  ธชทรงธรรม /     105/56   ซอยวิภาวดีรังสิต 42  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 0-2537-2716 0-2537-3334 vasna_t@mail.com
96 TA000096 นางสาวเดือน  สินน้ำเที่ยง /     78  หมู่ 1  ตำบลวังชมภู อำเภอเมือง เพชรบูรณ์ 67210 0-5656-8139,0-1456-6898   pokochung@hunsa.com
97 TA000097 นายกมล  ตันหราพันธ์ /     252/73  หมู่ 3  ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 0-2918-3862    
98 TA000098 นายพีรพงษ์  นันทวดีพิศาล /   คณะบุคคล เอ แอนด์ พี แอสโซซิเอทส์ 59/37  หมู่ 6 หมู่บ้านภาสยา  ซอยชินเขต 2  ถนนงามวงศ์วาน  แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 0-1841-6524   npeerapong@yahoo.com
99 TA000099 นายสมชาย  ธนวรารักษ์ /     59/244 หมู่ 3 หมู่บ้านทรัพย์กานดา ถนนปทุมธานี-กรุงเทพฯ  ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมือง ปทุมธานี 12000 0-2975-8994    
100 TA000100 นางอรวรรณ  ก่อทรัพย์ทวี /     77/2   ซอยเทอดไท 33  ถนนเทอดไท  แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 0-2465-1238 0-2465-1238 orawan_rat@hotmail.com
101 TA000101 นายเฉลิมพงศ์  ตั้งบริบูรณ์รัตน์ /     64   ซอยไทยวิเชียร  ถนนราษฎร์ดำริ  ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง ปราจีนบุรี 25000 0-1889-9003   chalermphong_taxauditor@email.com
102 TA000102 นางอารีย์  เบ็ญจาศิริโรจน์ /     76   ซอยร่วมรักษา  ถนนประชาสงเคราะห์  แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 0-1840-3208    
103 TA000103 นายอุดม  เตชพงศ์พิพัฒน์ /   สำนักงาน ทีไอเอ สอบบัญชี 57  ซอยอ่อนนุช 10  ถนนสุขุมวิท77  แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 0-2740-3970,0-9921-5459 0-2740-3971 u_taech@hotmail.com
104 TA000104 นายอรรคสิริ  อัครวงษ์ /     204/107  ถนนบางกรวย-ไทรน้อย  ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี 11110 0-9113-4006    
105 TA000105 นางสาวบุษบง  จงยินดี /     5  ซอยสมเด็จฯตากสิน 39  ถนนตากสิน  แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 0-2877-7366-7 0-2468-9406  
106 TA000106 นายสยาม  จตุรัสสุวรรณ /     66/2  หมู่ 5  ถนนวิภาวดี-รังสิต  แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10430 0-2953-0404   jaturussuwan@anet.net.th
107 TA000107 นายวิวัฒน์  วาทีกานท์ /   สำนักงานสอบบัญชี เอ็ม เอ ที 22  ซอย10/3  ถนนเพชรเกษม  ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90110 0-7434-4088-9 0-7434-4090  
108 TA000108 นางวีณา  นิรมานสกุล /     822/51  ซอยประดู่ 30  ถนนเจริญกรุง 107  แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 0-2688-7336,0-9141-7648 0-2291-4524 veena@smk.co.th
109 TA000109 นางสาวกองแก้ว  วงศ์มุกดาพร /     75/96  ซอยจรัลสนิทวงศ์ 23/1  ถนนจรัลสนิทวงศ์  แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 0-2412-7674   kongkaewv@yahoo.com
110 TA000110 นายถกลฤทธิ์  อาริยวัฒน์ /     112/31  หมู่ 6  ซอยชินเขต 1/5  ถนนงามวงศ์วาน  แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 0-2589-2269    
111 TA000111 นางทิพวรรณ  ชยุติมันต์   พัก            
112 TA000112 นายวราห์  ทองประสินธุ์ /   สนง.สอบบัญชี ดี แอนด์ ดับเบิ้ลยู ออดิติ้ง เซอร์วิสเซส 12/8   ซอยรามคำแหง 24(ศิริถาวร)  แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 0-2319-8890,0-2848-2408 กด 4,0-1456-6199   wara_aaata@hotmail.com
113 TA000113 นายไพศาล  สาราณียานนท์ /     219/3   ถนนปรมินทรมรรคา  ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมือง ชุมพร 86000 0-7751-1112   k_pasara@hotmail.com
114 TA000114 นางสาวเบญจมาภรณ์  เทพวิญญากิจ /     25/17   ถนนมนตรี  ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง ลำปาง 52100      
115 TA000115 นายบุญส่ง  รัตนภพ /     177   ซอยสิรินธร 7  ถนนสิรินธร  แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 0-2434-3992-3 0-2424-9253 BOON_TAX@Thaimail.com
116 TA000116 นางสาวปิยนันท์  เอกไพบูลย์ /     25/365   ถนนสุขาภิบาล 3  แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 0-9782-9352    
117 TA000117 นายชัยโรจน์  เลียงขจรเกียรติ /     185/3   ถนนไมตรีจิต  แขวงป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100 0-4700-0345   chairojli@powerbuy.co.th
118 TA000118 นายชัยวุฒิ  หาญเศรษฐานนท์ /   สำนักงาน ซี.พี.เค. การบัญชี 85/59  หมู่ 1  ซอยประทานพร  ถนนแจ้งวัฒนะ  แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 0-2521-3351,0-9920-7090   chaiwut555@hotmail.com
119 TA000119 นางสาวชุติมา  รัตนโกเศศ /     75/311  ซอย 7  ถนนติวานนท์  ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120 0-2583-3996   rattanakoses@hotmail.com
120 TA000120 นางสาวอารีย์  ตัณฑ์สุทธิวงศ์ /     800/28   ซอยประดู่ 1  ถนนเจริญกรุง  แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 0-2289-2955 0-2291-6689 กด 0  
121 TA000121 นายสมศักดิ์  วงศ์วิภาพร /     2677   ถนนลาดพร้าว  แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 0-9225-6948,0-2530-2003   SAKVONG@yahoo.com
122 TA000122 นายกิตติพันธ์  ต่ออภิชาตตระกูล /   สำนักงานบัญชีกิตติพันธ์ 1519/17  ซอย 41/1  ถนนลาดพร้าว  แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 0-2512-3437,0-1720-4749 0-2930-4897 กด 0 kittiphan.toapichattrakul@th.mitsubishi-motors.com
123 TA000123 นางนุสรา  ผ่องอำไพ /     83/152  หมู่ 6  ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี 11110 0-2903-6024    
124 TA000124 นายชัชพรรษ  พฤกษ์สว่างวงศ์ /     80/43 รามทาวน์เฮ้าส์  ซอยรามคำแหง 24  ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 0-2287-2642    
125 TA000125 นางสาววิภา  ตั้งสมบัติอนันต์ /     112/154  ซอยเอกชัย 15  ถนนเอกชัย  แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 0-9122-4357,0-2440-0741-5    
126 TA000126 นายนิสันต์  ทำสวน /   สำนักงาน เอที เซอร์วิส การบัญชี 58/79  หมู่ 11  ซอยหมู่บ้านรื่นฤดี  ถนนรามคำแหง  แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 0-2916-4438 0-2916-4438  
127 TA000127 นางพัชนี  วัชรเมธีวรนันท์ /     76/267-9  หมู่ 6  ซอยทานสัมฤทธิ์  ถนนติวานนท์ 38  ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง นนทบุรี 11000      
128 TA000128 นางนารถฤดี  ธรรมวัน /     100/587  หมู่ 6  ซอยวัดทองสัมฤทธิ์  ถนนสุวินทวงศ์  แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 0-2914-9509,0-1647-1438,0-1648-8343 0-2947-5312 nartruidee@fashionisland.co.th
129 TA000129 นายบุญชัย  จงจิตตกุล /     77/391  หมู่ 7  หมู่บ้านชลลดา ซอย 23  ถนนสายไหม  แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 0-2991-5298, 0-1839-7307    
130 TA000130 นายวิชัย  ใบประเสริฐ /     646  ซอยไสวสุวรรณ  ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี  แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 0-2587-2994   vbvichai@yahoo.com
131 TA000131 นายปรีชา  สวน /     15/140  ซอย 43/1  ถนนรามคำแหง  แขวงวังทองหลาง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10310 0-1456-1682    
132 TA000132 นางสาวโสภา  กังพานิช /     9/210  ซอยพัฒนาชุมชน 1  ถนนศรีนครินทร์  ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540 0-2758-9218   sopa@ube.co.th
133 TA000133 นางวรรณา  ตันวงศ์วาล /     111/43  ซอยประชาอุทิศ 76  ถนนประชาอุทิศ  แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10410 0-2873-9712-3 0-2873-9715  
134 TA000134 นายมนตรี  เบญจดนัย /   สำนักงานสอบบัญชีออดิท 187  ถนนโชติวิทยะกุล 1  ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90110 0-1541-0904    
135 TA000135 นางสาวอารีรัตน์  สมานดุษณี /     13  หมู่ 11  ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมือง สุรินทร์ 32000 0-4450-2149   areerat_saman@hotmail.com
136 TA000136 นางสาวพรทิพย์  พิมพ์เกาะ /     171/1087  หมู่ 11  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 0-2535-3100   ppimkor@yahoo.com
137 TA000137 นางสาวรัตนา  พฤกษาเกษมสุข /     182  หมู่ 3  ถนนสุขาภิบาล 3  แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 0-1611-3637 0-2952-6390  
138 TA000138 นางสาวชุติมา  ดีวิไลพันธุ์ /   สำนักงานโปรแอด 40/47  ถนนบางกรวย-ไทรน้อย  ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย นนทบุรี 11130      
139 TA000139 นายสราวุธ  สุวรรณมณี /     204/136  หมู่บ้านชัยพฤกษ์  ถนนบางกรวย-ไทรน้อย  ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี 11110 0-2927-9447,0-1852-8923 0-2927-9447 sarawuth139@hotmail.com
140 TA000140 นางสาวสุจิตรา  ทักษิณวราจาร /     150  ซอยนาทอง 2  ถนนประชาสงเคราะห์  แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  0-6380-1716   sujitra_thuk@yahoo.com
141 TA000141 นายบุญชัย  วรรธนโกมล /   คณะบุคคลสำนักงาน บี เอ็น ออดิท 48/888  หมู่ 7  หมู่บ้านดี.เค. ซอย 16  ถนนพระราม 2  แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 0-2417-7244,0-6387-2519 - lee_2727@yahoo.com
142 TA000142 นางพิณแก้ว  ปุพเพตะนันท์ /     71/23  ซอย 3  ถนนวิชิตสงคราม  ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง ภูเก็ต 83000 0-1691-1587 0-7622-2289 pupaetanan_pinkaew@hotmail.com
143 TA000143 นายประยูร  ศรีวิชัย /     986/21  หมู่ 12  ซอยรามคำแหง 172  ถนนรามคำแหง  แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 0-2916-6021 0-2916-6021 yoonsri@thaimail.com
144 TA000144 นางปรียา  รัตนอาภา /     2098/351  หมู่บ้านปรีชา 8  ซอยรามคำแหง 24/2  ถนนรามคำแหง  แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 0-2300-0931 0-2300-0931 preeyataxaudit@hotmail.com
145 TA000145 นางสาววราภรณ์  ฤกษ์พิทักษ์พาณิช /     501/48  ซอยเพชรบุรี 23  ถนนราชปรารภ  แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 0-2253-5245,0-1445-8627   waraporn.lerkpit@bms.com
146 TA000146 นางสาวนฤมล  สุดอำพัน /     65  ซอยแสนสบาย  ถนนพระราม 4  แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 0-9888-4474    
147 TA000147 นายณัฐวุฒิ  โทนรัตน์   พัก   16  ซอยกาญจนา  ถนนสุทธิสาร  แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 0-2274-8276    
148 TA000148 นางศนิพร  บุรณเวช /     2  ซอยหิรัญรูจี 3  ถนนประชาธิปก  แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 0-2472-2642   saniporn@ajf.co.th
149 TA000149 นายจักรกฤษณ์  ธนวิรุฬห์ /     91/327  หมู่ 2  ซอยท่าอิฐ  ถนนรัตนาธิเบศร์  ตำบลไทรม้า อำเภอเมือง นนทบุรี 11000 0-2420-0365 0-2812-6755 thanavirun@hotmail.com
150 TA000150 นางสาวอารยา  ศรีวิรัญ /     17  หมู่ 3  ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จันทบุรี 22000 0-3932-1032    
151 TA000151 นายบุญส่ง  ธนกรองทอง /     29/46  ซอยเพชรเกษม 48  ถนนเพชรเกษม  แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 0-2457-6103    
152 TA000152 นางสาวหนึ่งฤทัย  ปรัชญกุล   พัก นางสาวหนึ่งฤทัย   ปรัชญกุล 580/331  ซอยโพธิ์ปั้น  ถนนอโศก-ดินแดง  แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10320 0-2247-5043   nuing2000@hotmail.com
153 TA000153 นางสาวมาลีวรรณ  เอกลาภนิมิตร /     128  หมู่ 1  หมู่บ้านมณีรินทร์ เลค แอนด์ พาร์ค  ถนนติวานนท์-วงแหวน(345)  ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000 0-2598-6180,0-1906-1095 - -
154 TA000154 นางสาวอัญชลี  ภานุพรประพงศ์ /     229  ซอยลาดพร้าว 136  ถนนลาดพร้าว  แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 0-1833-4334    
155 TA000155 นายสุรเชษฐ์  สุบุญสันธ์ /   สำนักงานเกรทออดิท 138/21  ซอย 14  ถนนประชาราษฎร์สาย 1  แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 0-1638-1505   ssuboonson@hotmail.com
156 TA000156 นายชัยพร  นิทัศน์วรกุล   พัก   398/48-49  ถนนประชาราษฎร์สาย 2  แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 0-1801-9181 0-2585-9403 chaiyaporndoe@yahoo.com
157 TA000157 นางสาววิรากานต์  เทวินภิบาลพันธุ์ /     60  ถนนเพชรเกษม  แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600 0-1793-5773   virakarn@thailand.com
158 TA000158 นางสาวจุฑามาศ  กุณาศล /     40/1156  ซอยวัดบัวขวัญ  ถนนติวานนท์  ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง นนทบุรี 11000 0-2580-9060   chutamas@fimt.fujikura.co.th
159 TA000159 นางสาววราพร  กิจสวัสดิ์ไพศาล /     202  ถนนพรหมราช  อำเภอเมือง อุบลราชธานี 34000 0-4525-4244,0-1341-0783    
160 TA000160 นางสาวดุษฎี  เสมอภาค /     154/1  ซอยรามคำแหง 53  ถนนรามคำแหง  แขวงวังทองหลาง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10310 0-1634-0122 - b_dusadee@hotmail.com
161 TA000161 นายสมบัติ  เนรภูศรี /     72/93  หมู่ 5  ซอยแหลมทอง  ถนนเพชรเกษม 48 แยก 49  แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 0-2869-7638,0-2869-6863,0-2869-7756 0-2869-7756 -
162 TA000162 นายชวรัตน์  ศิริค้างคาวทอง /     16/86  หมู่ 8  ซอยเสือใหญ่อุทิศ  ถนนรัชโยธิน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 0-2541-6719 - st_CHAVARAT@Yahoo.com
163 TA000163 นางอังคณา  วงศ์วัฒนารัตน์ /   บริษัท เอแอนด์เค การบัญชี จำกัด 2326/53  ซอย 52/2  ถนนรามคำแหง  แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 0-2732-7535-6 0-2375-4365 jiraphanak@hotmail.com
164 TA000164 นางนิภา  ศรีรัตน์ /   สำนักงาน เอ็น ที ซี 89/116  หมู่ 5  ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 10  ถนนแจ้งวัฒนะ  ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120 0-2960-7786-7 0-2963-5325 nipa_ta@hotmail.com
165 TA000165 นางสาวพรทิวา  ศฤงคารรัตนะ /     127/10  หมู่ 15  ซอยเพชรเกษม 60/3  ถนนเพชรเกษม  แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 0-2805-1095 0-2455-8602 porntiwa_nit@hotmail.com
166 TA000166 นางสาวพัชรา  ทองอุทัยศรี /   ชัยศิริการบัญชี 1773/72  ถนนรัฐพัฒนา  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร 47000 0-4271-2622 0-4271-2733 Patchara_ts@yahoo.com
167 TA000167 นายบุญญฤทธิ์  ลิขิตเจริญวัฒนะ /     10/33  ซอยหมู่บ้านสินธานี 1  ถนนนวมินทร์  แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 0-1842-1618, 0-2733-5282 - boon_bs@hotmail.com
168 TA000168 นายสกุล  กิตติพีรชล /     199/27  หมู่ 1  ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง ชลบุรี 20000 0-3874-3558 - skittipe@risteon.com
169 TA000169 นางจุฑารัตน์  ศรมณี /   สำนักงานนิวไทยกรุ๊ป 20   ซอยวัฒนานิเวสน์ 6 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 0-2694-3464-5 0-2694-3467 -
170 TA000170 นายวิมล  อุ่นจิตร /     11/61 หมู่ 6    ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000 0-2526-7340 0-2968-4971 wimol.oun@CHAIYO.COM
171 TA000171 นายปัญญา  ศรีวลีรัตน์ /     56/330   ซอยรามคำแหง 60/2 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 0-1808-9721 - PANYA_Sri@hotmail.com
172 TA000172 นายบุญลือ  เชี่ยวชาญ /   ห้างหุ้นส่วนสามัญเชี่ยวชาญการบัญชี 310/983  หมู่ 3  ถนนสรงประภา  แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 0-6568-5719 - ooncpa@yahoo.com
173 TA000173 นางกุสุมา  เกื้อกิจจา /     72/165 หมู่ 15  ซอยหมู่บ้านพระปิ่น 3 ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ นนทบุรี 11140 0-6782-9542, 0-2911-2951-4 0-2586-0148 -
174 TA000174 นางสาวณัฐวรรณ  ทองเชื้อ /   สำนักงานN.T. ACCOUNTING 82/600  หมู่ 20  ซอย 2/3  ถนนบางพลี-ตำหรุ  ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540 0-2702-8618,0-1904-7579 0-2702-7755 silakijaudit@hotmail.com
175 TA000175 นางสาวพัชรา  เบญจวรกุล /   สำนักงานพัชรา  เบญจวรกุล 642/138   ซอยไชยนุชิต ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 0-2732-6556,0-6614-6341 0-2732-6556 patpenpa@asianet.co.th
176 TA000176 นายมนัส  พระมาลัย /   สำนักงานสอบบัญชีเพาเวอร์ แม็คเวล 59 หมู่ 9   ถนนปิ่นเกล้า-นครไชยศรี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 0-2886-5563, 0-1421-6310 0-2434-0922 PowerMcwell@hotmail.com
177 TA000177 นายวินัย  เหลืองวิโรจน์ /     6  หมู่ 4  ซอยนเรศวรช่างกล  ถนนสิงหวัฒน์   ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 0-9703-9507 0-5524-8194 WINAI_TA@thaimail.com
178 TA000178 นายสันติ  พรทิพย์วรเวทย์ /   สำนักงาน ส.กิจเจริญการบัญชี 23   ซอยองครักษ์ ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 0-2243-3428 - -
179 TA000179 นายอุดมศักดิ์  รุ่งจารุทรัพย์ /     240  ถนนตีทอง  แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 0-1815-4426,0-2688-1401 0-2688-1404 u_rungcharusup@yahoo.com
180 TA000180 นายธนชาติ  ทาระคำ /     6/32   ซอย 23 ถนนพหลโยธิน ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง สระบุรี 18000 0-9185-1381 - -
181 TA000181 นายกำจัด  เลิศคชลักษณ์ /     473/89  อาคารลุมพินีเพลส นราธิวาสฯ  ถนนนราธิวาสราชนครินทร์  แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 0-1638-8631 - kamjad02@yahoo.com
182 TA000182 นางสาวสุวรรณา  มรรคจินดา /     128/23  หมู่ 3  หมู่บ้านปาล์มสปริงส์  ถนนมหิดล  ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000 0-6512-6650 0-5324-1497 suwanna_mak@hotmail.com
183 TA000183 นางสาวอมรรัตน์  คุณุปการ /              0-1837-7462 - -
184 TA000184 นางสาวโรส  บุษยกานนท์ /              
185 TA000185 นางสาวสิริพร  ตั้งจิตเจริญกิจ /     851   ซอยตากสิน 18 ถนนตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 0-2472-2570 - siriporn_pom@hotmail.com
186 TA000186 นางสาวสุกัญญา  คาเนโกะ /     481/11   ซอยอิสรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 0-2465-4930 - michiko_k2001@yahoo.com
187 TA000187 นายวิเชียร  นิติธรรมวุฒิ /     55/579 หมู่ 7   ถนนนวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 0-2509-9876 - wichian_n@hotmail.com
188 TA000188 นางศิริรัตน์  วชิรลาภไพฑูรย์ /   สำนักงานบัญชี นันท์การบัญชี 350/18  ซอยสุขุมวิท 54  ถนนสุขุมวิท  แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10250 0-2538-5204,0-2538-5276,0-2538-5284,0-2935-1266 0-2538-8199 sirirat_ta188@hotmail.com
189 TA000189 นางสาวกรวรรณ  ปฐมเดชสกุล /   สำนักงานกรวรรณการบัญชี 40/28 หมู่ 2  ซอยสุขาภิบาล 4  ตำบลท่าตำหนัก อำเภอนครไชยศรี นครปฐม 73120 0-6070-5755, 0-3433-2282 0-2412-2108 -
190 TA000190 นายทวีศักดิ์  แก้วรัตนปัทมา /   สำนักงาน สุธิศักดิ์ทนายความ-บัญชี 42/48   ซอยอัสสัมชัญ 12 ถนนหมู่บ้านเศรษฐกิจ แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 0-2807-0053 - -
191 TA000191 นายเกรียงไกร  ตันติอำไพ /     239   ซอยจรัญสนิทวงศ์ 95/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 0-2885-3320 - -
192 TA000192 นายสมบุญ  เฟื่องฟูสิน /              
193 TA000193 นางสาวพรชนก  เหมือนสะอาด /     24  หมู่ 4  ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120 0-1459-0019 - kesanee@hotmail.com
194 TA000194 นางสาวพรพรรณ  สัตตวัตรกุล /     39/15 หมู่ 14   ถนนสุขาภิบาล 1 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 0-2413-2237, 0-2802-6562 - -
195 TA000195 ร้อยตรีศิวนพ  เหล่าโรจน์ทวีกุล /     63/2146 หมู่ 7  ซอย 78 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 0-2517-0563 - -
196 TA000196 นายเศกสรรพ์  กูซิยู /     120/488  หมู่บ้านมณียาวิลล์ ซอยสุขุมวิท 101/1  แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 0-2747-6058, 0-9180-8970 - st6789@hotmail.com
197 TA000197 นายภาณุ  บุปผาพิบูลย์ /     150/3 หมู่ 17  ซอยร่วมใจ ถนนสันคอกช้าง ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เชียงราย 57000 0-5371-4270, 0-1765-1903 - -
198 TA000198 นายชาญชัย  มะสิโกวา /   สำนักงานชาญชัยการบัญชี 897 หมู่ 9   ถนนอรุณประเสริฐ ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง อำนาจเจริญ 37000 0-4551-1385 0-4545-2320 masikowa@hotmail.com
199 TA000199 นายสุเทพ  ผู้เกรียงไกร /   บจก.สำนักงาน ไอ เอ แอนด์ เอ 472 หมู่ 1  ซอยประชาอุทิศ 79 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140 0-2426-0878, 0-2426-0349 0-2871-5863 iaanda@clickta.com
200 TA000200 นางสาวสมศรี  นิลพัธน์ /     121/12    ถนนเอกาทศรฐ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง พิษณุโลก 65000 0-5521-9087 - -
201 TA000201 นางสาวศุภลักษณ์  จิวะอนันต์ /     111/18   ซอยวัดประชาระบือธรรม ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 06-3241978,02-2356286,02-2375836 - aorjung@ksc.th.com
202 TA000202 นายพงษ์ธีระ  เจียรสกุลธรรม /   สำนักงานบัญชี P&C CONSULTANCY 49   ซอยจิ๊บดำริห์ ถนนสุทธิสาร แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10320 0-1341-4563 0-2277-5650 pongteera@hotmail.com
203 TA000203 นายวิรพัฒน์  หนูวงค์ /     156/1 หมู่ 8   ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540 0-1316-7571 - WIRAPAT@hotmail.com
204 TA000204 นางรัชนี  แสงศิริ /     166   ซอยธรรมวิถี 16 ถนนธรรมวิถี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง อุบลราชธานี 34000     nruchani@hotmail.com
205 TA000205 นางสุจิตรา  เยาวประภานุกุล /   สำนักงาน ทรัพย์อนันต์การบัญชี 54/31   ซอยวัดดีดวด (จรัญสนิทวงศ์ 12) ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600 0-2412-7044 0-2864-0381 -
206 TA000206 นางสาวสุนทรี  เวชพฤกษ์พิทักษ์ /   คณะบุคคลสำนักงาน สุนทรีแอนด์แอสโซซิเอทส์ 82/252  ซอยรามคำแหง 164  ถนนรามคำแหง  แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 0-2917-5336,0-1643-4106 0-2917-5336 suntaree@futurepark.co.th
207 TA000207 นางสาวอุทัยวรรณ  ชัยวรมุขกุล /   สำนักงานอุทัยวรรณ   ชัยวรมุขกุล 131/10 หมู่ 11  ซอยสวนผัก 25 ถนนสวนผัก แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 0-9457-5453 - thaipronet@hotmail.com
208 TA000208 นางสาวสุวรรณี  อิทธิยากร /              
209 TA000209 นางปรียาวรรณ  อึ้งมณีภรณ์ /     195/102 หมู่ 2  ซอยโกสุมร่วมใจ 2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 0-2981-0085, 0-1409-3911 0-2981-0085 -
210 TA000210 นายพงษ์ชัย  ทีหลวง /     162/8   ซอยติวานนท์ 52 ถนนติวานนท์ ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง นนทบุรี 11000 0-2591-2760, 0-2591-0567 0-2591-5067 U89$OY]9@TOTONLINE.NET
211 TA000211 นายเสถียร  เสถียรพาณิชย์ /   สำนักงานบัญชีทนายความเสถียรและเพื่อน 984/10    ถนนพระราม 6 แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 0-2613-6921-4 0-2217-0110 -
212 TA000212 นางสาวศิริพร  พิทักษ์ลิ้มสกุล /     61   ซอยจรัญสนิทวงศ์ 52 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 0-2883-3389 - -
213 TA000213 นายจุมพล  จงวิริยะพันธุ์ /     210/105  ซอย 10  ถนนพัฒนาการ  แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 0-2321-2311 - jumpolc@gmmmga.com
214 TA000214 นายนคร  พรหมรักษ์ /     205/428  นนทิพย์คอนโดวิลย์  ซอยศรีพรสวรรค์  ถนนพิบูลย์สงคราม  ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000 0-1989-8955 - nakhornp@ego.today.com
215 TA000215 นายภิญโญ  สมบูรณ์แก้ว /     20/1  หมู่บ้านธนินทร ซอย 18 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 0-2998-1093 - -
216 TA000216 นางสาวธรรมาภรณ์  อภิธรรมบัณฑิต /     119 หมู่ 5 หมู่บ้านศุภาลัย เลค 2  ถนนสุวินทวงศ์ แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 0-2907-3373 - thanmaporn_a@hotmail.com
217 TA000217 นางนงลักษณ์  ไชยยศ /     4/101 หมู่ 2  ซอยโชคชัย 4 ถนนลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 0-2907-9366 0-2570-9580 -
218 TA000218 นางสาวรวิวรรณ  ปุณณาภิรมย์ /     1/90 หมู่ 5  ซอย 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 0-2580-6389 - -
219 TA000219 นางสาวกนกวรรณ  พรวัฒนศิริกุล /     378  ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 19  ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน  แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 0-4011-5344 - -
220 TA000220 นางจิรานนท์  รังสีเสนีย์พิทักษ์ /     100/562 หมู่ 6  ซอยวัดทองสัมฤทธิ์ ถนนสุวินทวงศ์ แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 0-2914-9145 - jiranonr99@hotmail.com
221 TA000221 นางสาววิไล  ศุภประชากร /     21 หมู่ 2  ซอยอักษรา ถนนทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 0-2899-1170 0-2889-1170 vilai_sup@hotmail.com
222 TA000222 นายศรายุทธ  ควรขจร /   สำนักงานขจรธุรกิจ 276/17   ซอยเลิศแก้ว 2 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 0-2247-1488 0-2247-2230 sarayuthk@clickta.com
223 TA000223 นางสาวสุวิมล  ภววรพันธุ์ /     879/2    ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 0-9142-2895, 0-2848-9794 กด 0 0-2848-9794 กด 0 vimol95@yahoo.com
224 TA000224 นางเจรดา  สนใจ /     91/1044 หมู่ 11  ซอยรามอินทรา 44 ถนนรามอินทรา แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 0-2944-0737 - -
225 TA000225 นางสาววรุณ  พรพิทักษ์ธรรม /   สำนักงานบัญชี และภาษีอากร วรดา 109/116   ซอยลาดพร้าว 18 ถนนลาดพร้าว แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 0-2512-4697,0-6002-6511 0-2512-4697 -
226 TA000226 นางสาวบุญเรือง  ถุงน้อย /     31/20 หมู่ 1  ซอยเรวดี 23/1 ถนนเรวดี ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000 0-2589-4917 - bunruang_t@hotmail.com
227 TA000227 นางสาวพัชรา  ลีลาสถาพรชัย /              
228 TA000228 นางสาววิภา  บำเพ็ญวิบูลย์กิจ /     202/22   ซอยสาธุประดิษฐ์ 16 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 0-2211-3381 0-2253-5546 bwipa@vellocal.com
229 TA000229 นายศักดิ์ชาญ  จุนถิระพงศ์ /   สำนักงานบัญชีและกฎหมายภาษี ศ.เอกธนา 195/1    ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง นครราชสีมา 30000 0-4426-7894 0-4424-8003 sakchanchun@yahoo.com
230 TA000230 นายสมบูรณ์  หาญพิชิตชัย /     195/5   ซอยเพชรบุรี 5 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 0-9992-1071 - -
231 TA000231 นางอังคนา  สกุลคู /     3274/191-2   ซอยลาดพร้าว 130 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 0-2736-6338, 0-1639-2146 0-2736-6339 -
232 TA000232 นางสาวอัจฉรา  กัวตระกูล /     139/52   ซอยพระราม 6 (30) ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 0-2617-0915 - antikak@yahoo.com
233 TA000233 นายฑิพงศ์ธร  พงษ์กิตติหล้า /     194  ถนนบำรุงเมือง  แขวงสำราญราษฏร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 0-2223-9148 กด 1 0-2223-9148 กด 0 fernandoyo22@yahoo.com
234 TA000234 นางสาวณัฐวดี  วิรัตน์พงษ์ /   บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด 267/1    ถนนประชาราษฏร์สาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 0-2587-8080 0-2586-0301 -
235 TA000235 นางสาวอังคณา  ฤกษ์มงคลวิทย์ /     301  ซอยกรุงธนบุรี 1  ถนนกรุงธนบุรี  แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 0-9485-9148    
236 TA000236 นายเฉลิมพล  คันธารราษฎร์ /     384 หมู่ 3  ซอยเปียร์นนท์ 4 ถนนประชาอุทิศ ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี 12130 0-1423-0040, 0-2991-0521 0-2991-0521 clpktr@hotmail.com
237 TA000237 นางสาวขนิษฐา  รัตนโภคา /              0-2583-4015 - kanitha_a4@hotmail.com
238 TA000238 นายฉัตรชัย  ธรรมสวยดี /     144/103    ถนนทนุรัตน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 0-2213-1401, 0-1826-5479 - chatchai@Trrsugar.com
239 TA000239 นายสุรศักดิ์  หลักฐาน /     38/176 หมู่ 16  ซอยวัดแป้นทอง ถนนหทัยราษฎร์ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 0-2915-5801 - -
240 TA000240 นางสาวนิกุล  อุดมกิจจา /     371/3   ซอยอาคารสงเคราะห์ ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 0-2286-1798, 0-2801-8499 กด 6 - nikul_udomkijja@hotmail.com
241 TA000241 นายอาทร  เจียมเด่นงาม /     19    ถนนศรีลานนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50300 0-1952-6401 - artron_j@hotmail.com
242 TA000242 นายวิศิษฏ์  อภินันท์ /   สำนักงานบัญชีธนาคม 143/519   ซอยโรงพยาบาลเจ้าพระยา ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 0-2884-8997-8 0-2435-4997 WISIT.APINUN@THAIMAIL.COM
243 TA000243 นายสมเกียรติ  ชัยรัตนวรกุล /     39/148 หมู่ 13  ซอย 67 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 0-2931-0903-5 0-2931-0086 -
244 TA000244 นายบุญชู  ธนาวิบูลเศรษฐ /     144/150   ซอยวัดกู้ ถนนแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120 0-1816-5586, 0-2962-8386 - -
245 TA000245 นายประสาน  สมชัยชนะ /     73    ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 0-2618-2842 - pssomchana@yahoo.com
246 TA000246 นางสุวพร  จูงศิริวัฒน์ /     41/143 หมู่ 10  ซอยพุทธมณฑลสาย 2 (13) ถนนพุทธมณฑลสาย 2 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 0-2803-1879 0-2803-1879 -
247 TA000247 นายศรเทพ  ศาสตราพาณิชย์ /   สำนักงานธรรมาธิกรณ์ 231/103   ซอย 5 ถนนอุดรดุษฎี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง อุดรธานี 41000 0-4232-4542-3 0-4232-4543 Dharmathikorn@hotmail.com
248 TA000248 นายเทพรัชต์  วิลานันท์ /   สำนักงานเทพรัชต์และเพื่อน 44/29 หมู่ 8  ซอยบ้านรัตนาวลัย ถนนนิมิตรใหม่ แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 0-2914-5699 0-2914-5633 twilanan@cscoms.com
249 TA000249 นายวุฒิชัย  ขจรศรี /   สำนักงานสอบบัญชีภาษีอากรวุฒิชัย 397    ถนนมหาดไทย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง นครราชสีมา 30000 0-4426-9242, 0-1070-8090 0-4426-8096 JIKKOH67@hotmail.com
250 TA000250 นางสาวกรองทอง  ประเสริฐสำราญ /     230   ซอยสุขุมวิท 97/1 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10250 0-2332-3348, 0-1433-3533 0-2332-3106 -
251 TA000251 นางสุพิทยา  จันธิมา /   สำนักงานพิทยาออดิท 199/258 หมู่ 9 หมู่บ้านล้านนาวิลล์  ถนนเชียงใหม่-พร้าว ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50300 0-5324-9645 0-5324-9646 -
252 TA000252 นางปัทมา  อินทรศรี /   สำนักงานภิญทร์ออดิท 3/2  ซอย 2  ถนนชัยมงคล  ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง สงขลา 90000 0-7432-2118 0-7432-2118 pathama18@yahoo.com
253 TA000253 นางสาวจิรภา  หวังนิตย์สุข /     16/324-7 หมู่ 8  ซอยเอกชัย 60 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 0-2899-8320-5 0-2899-8326 JIRAPA_13@yahoo.com
254 TA000254 นางสาวเบญจวรรณ  เมธาพิพัฒน์ /              
255 TA000255 นายอดิศักดิ์  นฤเปรมปรีดิ์ /     9/77  ลุมพินีเพลสสาทร  ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 01-8509967 02-2601553,02-2598956 adisakna@cscoms.com
256 TA000256 นางสาวศจีรัตน์  ผิวคำ   พัก   99/337    ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 0-2991-9541, 0-1918-9829 - -
257 TA000257 นางสาวกมลรัตน์  แซ่อึ้ง /     35/45    ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 0-9414-8939 - ugamon@yahoo.com
258 TA000258 นายธนพงษ์  แตงสมุทร /   สำนักงานตรวจสอบบัญชี ที ที แอนด์ ที (TT&T AUDITING OFFICE) 29/85 หมู่ 13    แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 0-9221-4697 0-2810-8949 tanapong_ta000258@yahoo.com
259 TA000259 นายนาวิน  ถมยา /     22/555  ซอยเอเวอร์กรีน  ถนนบางนา-ตราด  แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 0-9388-9627,0-1931-0562 - nwin@thaimail.com
260 TA000260 นางอรุณลักษณ์  ดิลกวณิช /              01-6100480 - aroonluck@bigmailbox.net
261 TA000261 นางสังวาลย์  จินต์แสวง /   คณะบุคคลสำนักงาน เอส เอ็น ออดิด 35/2  หมู่ 9  หมู่บ้านสหกรณ์ 3 ซอย 5/1  ถนนติวานนท์  ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120 0-1442-4753 0-2974-8438 -
262 TA000262 นางสาวรัตนา  อุณหกาญจน์กิจ /     539/2-3 หมู่ 3   ถนนพระราม 2 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 0-1714-4455, 0-2468-7143 - rattanaun@yahoo.com
263 TA000263 นางสาวสุพิชญา  ศรีรัตน์ /     1/74   ซอยลาดพร้าว 140 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 0-1816-2649 - -
264 TA000264 นายสุชาติ  สะเทือนวงษา /     99/3 หมู่ 4    ตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง ลพบุรี 15120 09-2026972 - LOKLUX@MAILDOZY.COM
265 TA000265 ว่าที่ร้อยตรีสมนึก  ตอพิทักษ์ชล /   สำนักงานเอส ที การบัญชี 250/191 หมู่ 17  ซอยหมู่บ้านกรีนวิลล์ 2/2 ถนนพุทธมณฑลสาย 2 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 0-2448-0655, 0-1763-9303 0-2885-0355 -
266 TA000266 นายดุสิต  แก้วปานกัน /   สำนักงาน ดุสิตการบัญชีและกฎหมาย 111/471  หมู่ 3  ซอยวัชรพล(ร่วมมิตรพัฒนา)  ถนนรามอินทรา  แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 0-2948-1437,0-2791-9787,0-2791-9788   dusit@accountingandlaw.com
267 TA000267 นางวิญญา  พงศ์พิศิษฎ์สกุล /   สำนักงานสอบบัญชีชัยวัฒน์ 13    ถนนทักษิณเมืองทอง 5 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90110 0-7421-1967 0-7421-1967 -
268 TA000268 นางสาวกฤษณา  เจริญสินรุ่งเรือง /     59/466 หมู่ 3  ซอยเพชรเกษม 112 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 0-2810-7390, 0-1753-8248 0-2810-7390 KRITSANAC.@hotmail.com
269 TA000269 นางจันทร์แรม  ประดิษฐคงคา /     49/5 หมู่ 8    ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย นนทบุรี 11130 0-2879-9287 0-2879-9287 -
270 TA000270 นายสุวัจ  ตัณฑ์กำเนิด /     69/423  หมู่ 3  ซอยหมู่บ้านฟ้ารังสิต  ถนนรังสิตนครนายก  ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12130 0-2577-2552-3 0-2957-7501 s_tunkumnerd@yahoo.com
271 TA000271 นางสาวลักขณา  สงวนศักดิ์ภักดี /     926/8    ถนนสามเสน  เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 0-2243-0248 - luck_sang@yahoo.com
272 TA000272 นางสาวอุบล  โรจน์รัชนีกร /   สำนักงานยู เอ ซี 129/48 หมู่ 4  ซอยเรวดี 30 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000 0-2588-4682 0-2951-6345 -
273 TA000273 นายนภดล  ธีรอำพน /     389/57   ซอยลาดพร้าว 122 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 0-2934-2181 ต่อ 1057 - -
274 TA000274 นายวุฒิพงษ์  ทับเที่ยง /   ห้างหุ้นส่วนจำกัดวี. เอส. เอ็น ที่ปรึกษาและการบัญชี 80/219 หมู่ 2  ซอย 112 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 0-2810-6729 0-2810-6729 -
275 TA000275 นางนันท์  ศรีสุวรรณ /   สำนักงานนันท์การสอบบัญชี 38/127 หมู่ 6   ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน นครปฐม 73210 0-2888-4560, 0-2888-4561, 0-1649-5821 0-2888-4560 NUN_2002
276 TA000276 นางสาวเฉลิมศรี  พัวพิพัฒน์ /     14   ซอยประดิพัทธ์ 8 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 0-2271-1219 - -
277 TA000277 นางสาวชื่นจิตต์  ต้นตระกูลรัตน์ /   สำนักงานเอส. ที. เอ. สแตนดาร์ด เทคนิคคอล ออดิติ้ง 9/44   ซอยอ่อนนุช 27 ถนนสุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 0-2742-2644-5 0-2742-2644 Sta99@cscoms.com
278 TA000278 นางเพ็ญศรี  โอวาท /     101/18   ซอยสามกำนัน ถนนกรุงเทพ-ปทุมธานี ตำบลบางคูวัด อำเภอเมือง ปทุมธานี 12000 0-2976-5743, 0-9980-1126 - -
279 TA000279 นายปรีชา  นามสุบิน /   สำนักงานปรีชา  นามสุบิน 21/53 หมู่ 13  ซอยโชคชัย 4 ถนนลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 0-2931-1972 - -
280 TA000280 นางสาวพรพิมล  จ้อยเล็ก /   สำนักงานสุพิมลการบัญชี 2088/11    ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 0-2314-6265 - pornpimorn@hotmail.com
281 TA000281 นางสาวดวงนภา  เปรมโยธิน /     527/15  หมู่ 4  ซอยพหลโยธิน 62  ถนนพหลโยธิน  ตำบลคูคต   อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี 12130 - - -
282 TA000282 นายเอื้อกุล  เกื้อทิพย์วิทยา /   สำนักงานเอ แอนด์ ซี การบัญชี 1131/1    ถนนเทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 0-2668-6194, 0-9986-2961 0-2668-6194 Aukul@hotmail.com
283 TA000283 นางสาวเจิมจันทน์  พวงสุดรัก /     55/172 หมู่ 8   ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 0-2914-1732, 0-1922-1542 - -
284 TA000284 นายชิตพลณ์  สุวรรณจันทร์ /   สำนักงาน พลนิติ ทนายความและการบัญชี 56/30  หมู่ 6   ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง ชลบุรี 20000 0-3879-9145-8 0-3879-9149 -
285 TA000285 นางสาวอัญชลี  เขียวเกษม /     336/10   ซอยเขมาเนรมิตร ถนนประชาราษฎร์สาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 0-9791-4415 - k-chalee@thaimail.com
286 TA000286 นายทวีศักดิ์  นิมมานปรีชากุล /     52/29 หมู่ 1  ซอยหมู่บ้านนิสา ถนนเพชรเกษม 69 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 0-2807-8249-50 - mhong_n@yahoo.com
287 TA000287 นายวิรัติ  อร่ามเลิศตระกูล /     63/28   ซอยวุฒากาส 5 ถนนวุฒากาส แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 0-9774-5301 0-2465-6880 WIRATA@BOT.OR.TH
288 TA000288 นายชวลิต  นาควิจิตร์ /   คณะบุคคลภัทรออดิด 10/35 หมู่ 4  ซอยเทศบาล 15/1 ถนนวัดเทียนดัด ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน นครปฐม 73160 0-2812-6830 0-2444-3477 chavalit.tct@chaiyo.com
289 TA000289 นายชาติชาย  เอื้อกิจทวีกุล /     669/125   ซอยปุณณวิถี 23 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 0-2809-8271 กด 2, 0-2332-5717 - -
290 TA000290 นายศุภพงศ์  สายทองวิภาธร /     1692/336  หมู่ 4  ถนนเทพารักษ์  ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมือง สมุทรปราการ 10270 0-2758-0120,0-6330-9323 0-2381-5716 Suphaphong08@hotmail.com
291 TA000291 นางสาวนิยดา  อดุลกิตติพร /              
292 TA000292 นายพีระ  ประเจิดหล้า /     6  หมู่ 10  ถนนบางนา-ตราด  แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 0-1572-0941,0-2758-9593 - pheera.pr@rd.go.th
293 TA000293 นางสาววศธร  ชุติภิญโญ /              
294 TA000294 นางพรณี  ขันติปกรณ์ /     56/60 หมู่ 6  ซอยพหลโยธิน 54 ถนนพหลโยธิน  แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 0-2521-3825 - -
295 TA000295 นางสาวอรทัย  แจ้งเนตร์ /              - - -
296 TA000296 นางสาวกัณนิดา  คุณพนิชกิจ /     599/170 หมู่ 2  ซอยบ้านโพธิ์สว่าง  ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง อุดรธานี 41000 0-4234-8487 - -
297 TA000297 นางสาวนนทิชา  ศอศันสนีย /     310/223 หมู่ 6  ซอยพัฒนาการ 57 ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 0-2321-0282, 0-2758-9214, 0-1565-7427 - snonticha@hotmail.com
298 TA000298 นางสาวจิราภรณ์  มนทกานติรัตน์ /     50/231 หมู่ 1   ถนนสามัคคี ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง นนทบุรี 11000 0-2980-1097 - -
299 TA000299 นายนพชัย  นพทีปกังวาล /     29/130 หมู่ 2  ซอยเรวดี  ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000 0-1646-1251 - nopchai1@hotmail.com
300 TA000300 นางสาวนฤมล  พฤกษ์รัตนนภา /     139    ถนนประชาธิปัตย์ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90110 0-7435-1514 - -
          < NEXT >

Navigator :  ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี > รายชื่อผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี > รายชื่อผู้สอบบัญชีภาษีอากร