ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
spaceเกี่ยวกับกรมสรรพากรspaceห้องข่าวspaceบริการอิเล็กทรอนิกส์spaceความรู้เรื่องภาษีspaceบริการข้อมูลspaceอ้างอิงspaceFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


ภาค 1 / กทม.1 (Region 1 / Area 1)
สำนักงานบริการในพื้นที่รับผิดชอบของ
สำนักงานสรรพากรภาค 1

ภาค 1 / กทม.1 (Region 1 / Area 1) Phra Nakhon 1 Phra Nakhon 2
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1
พื้นที่รับผิดชอบ1) สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนคร 1
2) สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนคร 2
สถานที่ทำการ เลขที่ 665, 665/1 อาคารกมลสุโกศล (ตรงข้ามสวนรมมณีนารถ) ถนนมหาไชย แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  โทร. 0-2223-3940 - 1, 0-2224-2645, 0-2224-2772, 0-2224-2784
  โทรสาร 0-2224-2467
รถประจำทาง
สาย 5, 56, 159
รถประจำทาง
ที่ผ่านใกล้เคียง
สาย 1, 8, 10, 25, 35, 42, 43, 48, 53
ปอ. 25, 507, 508, ยูโร 73, ยูโร 73 ก


สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนคร 1
พื้นที่รับผิดชอบแขวงวัดสามพระยา, แขวงบ้านพานถม, แขวงบางขุนพรหม,
แขวงชนะสงคราม, แขวงตลาดยอด, แขวงบวรนิเวศ
สถานที่ทำการ เลขที่ 3 ถนนเจ้าฟ้า แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  โทร. 0-2282-3811, 0-2282-9898, 0-2281-6983, 0-2280-3405
  โทรสาร 0-2281-7443
รถประจำทางสาย 30, 43, 64, 65, 123, 165, 201
ปอ. 7, 64, 80, 91
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนคร 2
พื้นที่รับผิดชอบแขวงศาลเจ้าพ่อเสือ, แขวงเสาชิงช้า, แขวงราชบพิธ, แขวงสำราญราษฎร์,
แขวงวังบูรพาฯ, แขวงพระบรมมหาราชวัง
สถานที่ทำการ เลขที่ 665, 665/1 อาคารกมลสุโกศล (ตรงข้ามสวนรมมณีนารถ) ถนนมหาไชย แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  โทร. 0-2225-9979 - 80
  โทรสาร 0-2224-2808
รถประจำทาง
สาย 5, 56, 159
รถประจำทาง
ที่ผ่านใกล้เคียง
สาย 1, 8, 10, 25, 35, 42, 43, 48, 53
ปอ. 25, 507, 508, ยูโร 73, ยูโร 73 ก
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Thursday, July 6, 2017

 
หน้าหลักspaceEnglishspaceแผนผังเว็บไซต์spaceแนะนำเว็บไซต์spaceติดต่อกรมสรรพากรspace


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161