ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


Download ประมวลรัษฎากรฉบับอิเล็กทรอนิกส์

ตารางการปรับปรุง
รายการ ก.ย.58 ต.ค.58 พ.ย.58 ธ.ค.58 ม.ค.59 ก.พ.59 มี.ค.59
หน้าแรกประมวลรัษฎากร
เครื่องหมายถูก
เครื่องหมายถูก
เครื่องหมายถูก
เครื่องหมายถูก
เครื่องหมายถูก
เครื่องหมายถูก
เครื่องหมายถูก
บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร
เครื่องหมายถูกต้อง
เครื่องหมายถูกต้อง

พระราชกฤษฎีกา

เครื่องหมายถูกต้อง
เครื่องหมายถูกต้อง
เครื่องหมายถูกต้อง

กฎกระทรวง

เครื่องหมายถูกต้อง
เครื่องหมายถูกต้อง
เครื่องหมายถูกต้อง
ประกาศกระทรวงการคลัง
เครื่องหมายถูกต้อง
เครื่องหมายถูกต้อง
เครื่องหมายถูกต้อง
เครื่องหมายถูกต้อง
เครื่องหมายถูกต้อง
เครื่องหมายถูกต้อง
เครื่องหมายถูกต้อง
คำวินิจฉัยของคณะกรรมการ
วินิจฉัยภาษีอากร
             
คำสั่งกรมสรรพากร
เครื่องหมายถูกต้อง
เครื่องหมายถูกต้อง
เครื่องหมายถูกต้อง
เครื่องหมายถูกต้อง
เครื่องหมายถูกต้อง
ประกาศกรมสรรพากร
เครื่องหมายถูกต้อง
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เครื่องหมายถูกต้อง
เครื่องหมายถูกต้อง
เครื่องหมายถูกต้อง
เครื่องหมายถูกต้อง
เครื่องหมายถูกต้อง
คำชี้แจงกรมสรรพากร
เครื่องหมายถูกต้อง
เครื่องหมายถูกต้อง
เครื่องหมายถูกต้อง
เครื่องหมายถูกต้อง
 
DOWNLOAD ประมวลรัษฎากร ฉบับอิเล็กทรอนิกส์

Download ประมวลรัษฎากร ทั้งหมด ข้อมูลปรับปรุงล่าสุดถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559

คำแนะนำ

bullet รูปภาพและเอกสารแนบ 1

bullet รูปภาพและเอกสารแนบ 2

bullet รูปภาพและเอกสารแนบ 3

bullet รูปภาพและเอกสารแนบ 4

bullet รูปภาพและเอกสารแนบ 5

bullet รูปภาพและเอกสารแนบ 6

bullet รูปภาพและเอกสารแนบ 7

bullet รูปภาพและเอกสารแนบ 8

bullet เนื้อหาประมวลรัษฎากร

ต้อง Download File รูปภาพและเอกสารแนบ1 - 8 และ File เนื้อหาประมวลรัษฎากร ให้ครบทั้ง 9 File

ขั้นตอนการติดตั้ง

1. เมื่อ Download เสร็จแล้วให้ Double Click ที่ File image.part01.exe แล้วระบุ Directory ที่ต้องการจะนำประมวลฯไปลง เช่น C:\laws แล้วกดปุ่ม Extract เครื่องจะเรียก File ที่เกี่ยวข้องมาแตกลงใน Directory ที่ระบุจนเสร็จ

2. Double Click ที่ File total.exe และระบุ Directory เดียวกับข้อ 1 แล้วกดปุ่ม Extract

3. เมื่อดำเนินการตามข้อที่ 1,2 เสร็จแล้วไปที่ Directory ที่ติดตั้งตามข้อ 1, 2 แล้ว Double Click ที่ File index.html จะไปประมวลรัษฎากรฉบับอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งติดตั้งไว้ในเครื่องอย่างครบถ้วน

Download เฉพาะส่วนที่ปรับปรุง
คำแนะนำ
bullet ส่วนปรับปรุงเดือน มี.ค. 2559 ประกอบด้วยเนื้อหาประมวลรัษฎากรทั้งหมดที่ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเฉพาะในเดือนมีนาคม 2559 โดยต้องนำไปลงทับเดือนกุมภาพันธ์ 2559
bullet ส่วนปรับปรุงเดือน ก.พ. 2559 ประกอบด้วยเนื้อหาประมวลรัษฎากรทั้งหมดที่ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเฉพาะในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 โดยต้องนำไปลงทับเดือนมกราคม 2559
bullet ส่วนปรับปรุงเดือน ม.ค. 2559 ประกอบด้วยเนื้อหาประมวลรัษฎากรทั้งหมดที่ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเฉพาะในเดือนมกราคม 2559 โดยต้องนำไปลงทับเดือนธันวาคม 2558
bullet ส่วนปรับปรุงเดือน ธ.ค. 2558 ประกอบด้วยเนื้อหาประมวลรัษฎากรทั้งหมดที่ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเฉพาะในเดือนธันวาคม 2558 โดยต้องนำไปลงทับเดือนพฤศจิกายน 2558
bullet ส่วนปรับปรุงเดือน พ.ย. 2558 ประกอบด้วยเนื้อหาประมวลรัษฎากรทั้งหมดที่ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเฉพาะในเดือนพฤศจิกายน 2558 โดยต้องนำไปลงทับเดือนตุลาคม 2558
bullet ส่วนปรับปรุงเดือน ต.ค. 2558 ประกอบด้วยเนื้อหาประมวลรัษฎากรทั้งหมดที่ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเฉพาะในเดือนตุลาคม 2558 โดยต้องนำไปลงทับเดือนกันยายน 2558
bullet ส่วนปรับปรุงเดือน ก.ย. 2558 ประกอบด้วยเนื้อหาประมวลรัษฎากรทั้งหมดที่ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเฉพาะในเดือนกันยายน 2558 โดยต้องนำไปลงทับเดือนสิงหาคม 2558
bullet ส่วนปรับปรุงเดือน ส.ค. 2558 ประกอบด้วยเนื้อหาประมวลรัษฎากรทั้งหมดที่ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเฉพาะในเดือนสิงหาคม 2558 โดยต้องนำไปลงทับเดือนกรกฎาคม 2558
bullet ส่วนปรับปรุงเดือน ก.ค. 2558 ประกอบด้วยเนื้อหาประมวลรัษฎากรทั้งหมดที่ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเฉพาะในเดือนกรกฎาคม 2558 โดยต้องนำไปลงทับเดือนมิถุนายน 2558
bullet ส่วนปรับปรุงเดือน มิ.ย. 2558 ประกอบด้วยเนื้อหาประมวลรัษฎากรทั้งหมดที่ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเฉพาะในเดือนมิถุนายน 2558 โดยต้องนำไปลงทับเดือนพฤษภาคม 2558
bullet ส่วนปรับปรุงเดือน พ.ค. 2558 ประกอบด้วยเนื้อหาประมวลรัษฎากรทั้งหมดที่ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเฉพาะในเดือนพฤษภาคม 2558 โดยต้องนำไปลงทับเดือนเมษายน 2558
bullet ส่วนปรับปรุงเดือน เม.ย. 2558 ประกอบด้วยเนื้อหาประมวลรัษฎากรทั้งหมดที่ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเฉพาะในเดือนเมษายน 2558 โดยต้องนำไปลงทับเดือนมีนาคม 2558
bullet ส่วนปรับปรุงเดือน มี.ค. 2558 ประกอบด้วยเนื้อหาประมวลรัษฎากรทั้งหมดที่ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเฉพาะในเดือนมีนาคม 2558 โดยต้องนำไปลงทับเดือนกุมภาพันธ์ 2558
bullet ส่วนปรับปรุงเดือน ก.พ. 2558 ประกอบด้วยเนื้อหาประมวลรัษฎากรทั้งหมดที่ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเฉพาะในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 โดยต้องนำไปลงทับเดือนมกราคม 2558
bullet ส่วนปรับปรุงเดือน ม.ค. 2558 ประกอบด้วยเนื้อหาประมวลรัษฎากรทั้งหมดที่ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเฉพาะในเดือนมกราคม 2558 โดยต้องนำไปลงทับเดือนธันวาคม 2557
bullet ส่วนปรับปรุงเดือน ธ.ค. 2557 ประกอบด้วยเนื้อหาประมวลรัษฎากรทั้งหมดที่ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเฉพาะในเดือนธันวาคม 2557 โดยต้องนำไปลงทับเดือนพฤศจิกายน 2557
bullet ส่วนปรับปรุงเดือน พ.ย. 2557 ประกอบด้วยเนื้อหาประมวลรัษฎากรทั้งหมดที่ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเฉพาะในเดือนพฤศจิกายน 2557 โดยต้องนำไปลงทับเดือนตุลาคม 2557
bullet ส่วนปรับปรุงเดือน ต.ค. 2557 ประกอบด้วยเนื้อหาประมวลรัษฎากรทั้งหมดที่ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเฉพาะในเดือนตุลาคม 2557 โดยต้องนำไปลงทับเดือนกันยายน 2557
bullet ส่วนปรับปรุงเดือน ก.ย. 2557 ประกอบด้วยเนื้อหาประมวลรัษฎากรทั้งหมดที่ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเฉพาะในเดือนกันยายน 2557 โดยต้องนำไปลงทับเดือนสิงหาคม 2557
bullet ส่วนปรับปรุงเดือน ส.ค. 2557 ประกอบด้วยเนื้อหาประมวลรัษฎากรทั้งหมดที่ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเฉพาะในเดือนสิงหาคม 2557 โดยต้องนำไปลงทับเดือนกรกฎาคม 2557
bullet ส่วนปรับปรุงเดือน ก.ค. 2557 ประกอบด้วยเนื้อหาประมวลรัษฎากรทั้งหมดที่ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเฉพาะในเดือนกรกฎาคม 2557 โดยต้องนำไปลงทับเดือนมิถุนายน 2557
bullet ส่วนปรับปรุงเดือน มิ.ย. 2557 ประกอบด้วยเนื้อหาประมวลรัษฎากรทั้งหมดที่ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเฉพาะในเดือนมิถุนายน 2557 โดยต้องนำไปลงทับเดือนพฤษภาคม 2557
bullet ส่วนปรับปรุงเดือน พ.ค. 2557 ประกอบด้วยเนื้อหาประมวลรัษฎากรทั้งหมดที่ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเฉพาะในเดือนพฤษภาคม 2557 โดยต้องนำไปลงทับเดือนเมษายน 2557
bullet ส่วนปรับปรุงเดือน เม.ย. 2557 ประกอบด้วยเนื้อหาประมวลรัษฎากรทั้งหมดที่ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเฉพาะในเดือนเมษายน 2557 โดยต้องนำไปลงทับเดือนมีนาคม 2557
bullet ส่วนปรับปรุงเดือน มี.ค. 2557 ประกอบด้วยเนื้อหาประมวลรัษฎากรทั้งหมดที่ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเฉพาะในเดือนมีนาคม 2557 โดยต้องนำไปลงทับเดือนกุมภาพันธ์ 2557
bullet ส่วนปรับปรุงเดือน ธ.ค. 2556 - ก.พ.2557 ประกอบด้วยเนื้อหาประมวลรัษฎากรทั้งหมดที่ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเฉพาะในเดือนธันวาคม - กุมภาพันธ์ 2557 โดยต้องนำไปลงทับเดือนพฤศจิกายน 2556
bullet ส่วนปรับปรุงเดือน พ.ย. 2556 ประกอบด้วยเนื้อหาประมวลรัษฎากรทั้งหมดที่ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเฉพาะในเดือนพฤศจิกายน โดยต้องนำไปลงทับเดือนตุลาคม 2556
bullet ส่วนปรับปรุงเดือน ต.ค. 2556 ประกอบด้วยเนื้อหาประมวลรัษฎากรทั้งหมดที่ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเฉพาะในเดือนตุลาคม โดยต้องนำไปลงทับเดือนกันยายน 2556
bullet ส่วนปรับปรุงเดือน ก.ย. 2556 ประกอบด้วยเนื้อหาประมวลรัษฎากรทั้งหมดที่ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเฉพาะในเดือนกันยายน โดยต้องนำไปลงทับเดือนสิงหาคม 2556
bullet ส่วนปรับปรุงเดือน ส.ค. 2556 ประกอบด้วยเนื้อหาประมวลรัษฎากรทั้งหมดที่ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเฉพาะในเดือนสิงหาคม โดยต้องนำไปลงทับเดือนกรกฎาคม 2556
bullet ส่วนปรับปรุงเดือน ก.ค. 2556 ประกอบด้วยเนื้อหาประมวลรัษฎากรทั้งหมดที่ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเฉพาะในเดือนกรกฎาคม โดยต้องนำไปลงทับเดือนมิถุนายน 2556
bullet ส่วนปรับปรุงเดือน มิ.ย. 2556 ประกอบด้วยเนื้อหาประมวลรัษฎากรทั้งหมดที่ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเฉพาะในเดือนมิถุนายน โดยต้องนำไปลงทับเดือนพฤษภาคม 2556
bullet ส่วนปรับปรุงเดือน พ.ค. 2556 ประกอบด้วยเนื้อหาประมวลรัษฎากรทั้งหมดที่ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเฉพาะในเดือนพฤษภาคม โดยต้องนำไปลงทับเดือนเมษายน 2556
bullet ส่วนปรับปรุงเดือน เม.ย. 2556 ประกอบด้วยเนื้อหาประมวลรัษฎากรทั้งหมดที่ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเฉพาะในเดือนเมษายน โดยต้องนำไปลงทับเดือนมีนาคม 2556
bullet ส่วนปรับปรุงเดือน มี.ค. 2556 ประกอบด้วยเนื้อหาประมวลรัษฎากรทั้งหมดที่ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเฉพาะในเดือนมีนาคม โดยต้องนำไปลงทับเดือนกุมภาพันธ์ 2556
bullet ส่วนปรับปรุงเดือน ก.พ. 2556 ประกอบด้วยเนื้อหาประมวลรัษฎากรทั้งหมดที่ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเฉพาะในเดือนกุมภาพันธ์ โดยต้องนำไปลงทับเดือนมกราคม 2556
bullet ส่วนปรับปรุงเดือน ม.ค. 2556 ประกอบด้วยเนื้อหาประมวลรัษฎากรทั้งหมดที่ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเฉพาะในเดือนมกราคม โดยต้องนำไปลงทับเดือนธันวาคม 2555
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Thursday, April 28, 2016

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


   
 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161