รูปว่าง
สัมมนา
 
สัมมนา "108 ปัญหา ภาษีมูลค่าเพิ่ม"
รูปว่าง
รองอธิบดีฯ เปิดการประชุม / สัมมนา ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานสรรพากรภาค 1-12
 
รองอธิบดีฯ เปิดการประชุม/สัมมนา
ส่วนเทคโนฯ ของสรรพากรภาค 1-12
รูปว่าง
กรมสรรพากรประชุมหารือร่วมกับคณะผู้แทน Global Forum
 
กรมสรรพากรประชุมหารือร่วมกับ
คณะผู้แทน Global Forum
รูปว่าง
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment ครั้งที่ 5/2560
 
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ
National e-Payment ครั้งที่ 5/2560
รูปว่าง