รูปว่าง
 ธ สถิตในดวงใจ ตราบนิจนิรันดร์
 

ธ สถิตในดวงใจ ตราบนิจนิรันดร์

รูปว่าง
 ธ สถิตในดวงใจ ตราบนิจนิรันดร์
 

ธ สถิตในดวงใจ ตราบนิจนิรันดร์

รูปว่าง
ที่ปรึกษาฯ ตรวจเยี่ยมศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center)
 

ที่ปรึกษาฯ ตรวจเยี่ยมศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center)

รูปว่าง
การประชุมคณะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ของกระทรวงการคลัง
 

การประชุมคณะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ของกระทรวงการคลัง

รูปว่าง