รูปว่าง
อธิบดีกรมสรรพากรให้สัมภาษณ์พิเศษวารสารการเงินธนาคาร: แนวนโยบายการบริหารการจัดเก็บภาษีและการพัฒนา Big Data ของกรมสรรพากร
 

อธิบดีให้สัมภาษณ์พิเศษ แนวนโยบาย
การบริหารการจัดเก็บภาษีและการพัฒนา
Big Data ของกรมสรรพากร

รูปว่าง
สรรพากรเชิงรุก ปลุกความรู้ออนไลน์
 

สรรพากรเชิงรุก ปลุกความรู้ออนไลน์

รูปว่าง
สรรพากรเปิดตัวรายการ “ประเด็นเด็ด เกร็ดภาษี” เพื่อสนับสนุนข้อมูลผู้ปฏิบัติงานพิจารณาอุทธรณ์
 

สรรพากรเปิดตัวรายการ “ประเด็นเด็ด เกร็ดภาษี” เพื่อสนับสนุนข้อมูลผู้ปฏิบัติงาน
พิจารณาอุทธรณ์

รูปว่าง
โฆษกกรมสรรพากรให้สัมภาษณ์พิเศษ ในรายการ “เรื่องเล่าเช้านี้”
 

โฆษกกรมสรรพากรให้สัมภาษณ์พิเศษ
ในรายการ “เรื่องเล่าเช้านี้”

รูปว่าง