รูปว่าง
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “RD Digital Government – Data Analytics”
 
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
RD Digital Government -
Data Analytics
รูปว่าง
กรมสรรพากรจัดกิจกรรมขยายผลการฝึกอบรม โครงการจิตอาสาพระราชทาน จิตอาสา 904 ตามแนวพระราชดำริ “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” แก่ผู้บริหารกรมสรรพากรทั่วประเทศ
 
โครงการจิตอาสาพระราชทาน
จิตอาสา 904 ตามแนวพระราชดำริ
“เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์”
รูปว่าง
ประชุมผู้บริหารกรมสรรพากรทั่วประเทศเพื่อรับทราบนโยบายการบริหาร การจัดเก็บภาษีอากร กลางปีงบประมาณ 2562
 
ประชุมผู้บริหารกรมสรรพากรทั่วประเทศ
เพื่อรับทราบนโยบายการบริหารฯ
กลางปีงบประมาณ 2562
รูปว่าง
RD go R-Chee-Wa @ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
 
RD go R-Chee-Wa
@ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
รูปว่าง