รูปว่าง
พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
 
พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
รูปว่าง
กรมสรรพากรร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
 
กรมสรรพากรร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
รูปว่าง
กรมสรรพากรจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
 
กรมสรรพากรจัดพิธีบำเพ็ญกุศล
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
รูปว่าง
กรมสรรพากรร่วมแสดงความยินดีกรมบัญชีกลาง ครบรอบปีที่ 128
 
กรมสรรพากรร่วมแสดงความยินดี
กรมบัญชีกลาง ครบรอบปีที่ 128
รูปว่าง