รูปว่าง
กรมสรรพากรจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตรัชกาลที่ 9
 
กรมสรรพากรจัดพิธีบำเพ็ญกุศล
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี
วันสวรรคตรัชกาลที่ 9
รูปว่าง
กรมสรรพากรจัดกิจกรรม
 
กรมสรรพากรจัดกิจกรรม
"ดาวเรืองด้วยใจ..ถวายพ่อ"
รูปว่าง
กรมสรรพากรร่วมแสดงความยินดีวันสถาปนากรมบัญชีกลางครบรอบปีที่ 127
 
กรมสรรพากรร่วมแสดงความยินดี
นสถาปนากรมบัญชีกลาง
ครบรอบปีที่ 127
รูปว่าง
กรมสรรพากรร่วมแสดงความยินดีวันสถาปนา สคร. ครบรอบปีที่ 15
 
กรมสรรพากรร่วมแสดงความยินดี
วันสถาปนา สคร. ครบรอบปีที่ 15
รูปว่าง