รูปว่าง
ผู้บริหารกรมสรรพากรตรวจเยี่ยมสำนักงานสรรพากรภาค 10 และหน่วยงานในสังกัด
 

ตรวจเยี่ยมสำนักงานสรรพากรภาค 10
และหน่วยงานในสังกัด

รูปว่าง
การขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ เพื่อการพัฒนากรมสรรพากร ภายใต้วิถีปกติใหม่
 

การขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ เพื่อการพัฒนา
กรมสรรพากร ภายใต้วิถีปกติใหม่

รูปว่าง
กรมสรรพากรมอบรางวัล “สุดยอดผลงานนวัตกรรม” โครงการ Learning & Sharing
 

มอบรางวัล “สุดยอดผลงานนวัตกรรม”
โครงการ Learning & Sharing

รูปว่าง
รองอธิบดีกรมสรรพากรเข้ารับตำแหน่ง
 

รองอธิบดีกรมสรรพากรเข้ารับตำแหน่ง

รูปว่าง