รูปว่าง
กรมสรรพากรจับมือ 20 สถาบันการเงิน จัดเคมเปญให้สิทธิประโยชน์ SMEs ที่จัดทำบัญชีชุดเดียว
 

กรมสรรพากรจับมือ 20 สถาบันการเงิน
จัดเคมเปญให้สิทธิประโยชน์ SMEs
ที่จัดทำบัญชีชุดเดียว

รูปว่าง
ติดตามความคืบหน้าโครงการและแผนงานด้าน Revenue Collection ผ่านบอร์ด Agile
 

ติดตามความคืบหน้าโครงการและ
แผนงานด้าน Revenue Collection ผ่านบอร์ด Agile

รูปว่าง
กรมสรรพากรเปิดตัวเทคโนโลยี Blockchain คืนภาษีนักท่องเที่ยวประเทศแรกของโลก
 

กรมสรรพากรเปิดตัวเทคโนโลยี Blockchain คืนภาษีนักท่องเที่ยวประเทศแรกของโลก

รูปว่าง
เพิ่มขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ให้คืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้รวดเร็ว
 

เพิ่มขีดความสามารถเจ้าหน้าที่
ให้คืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้รวดเร็ว

รูปว่าง