ขยายเวลาและเปลี่ยนวิธีการในการยื่นงบการเงินฯ สัมมนาฟรี เรื่อง “ภาษีซื้อ ภาษีขาย ง่ายนิดเดียว” 
วารสารสรรพากร วิสาหกิจชุมชน รู้ภาษี ดีต่อใจ ขยายเวลา มาตรการภาษีส่งเสริม วิสาหกิจชุมชน สัมมนาภาษี หัวข้อ "108 ปัญหา ภาษีมูลค่าเพิ่ม" เรื่องดีดี..ทางภาษีที่ร้านขายยาควรรู้ e-Taxinvoice by E-mail แบบสอบถาม