เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ


Untitled Document

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี

พื้นที่รับผิดชอบ
โทรศัพท์
โทรสาร
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองราชบุรี
0-3233-7330
0-3232-3006
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมบึง
0-3226-1376
0-3226-1599
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดำเนินสะดวก
0-3225-4884
0-3225-3008
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแพ
0-3238-1013
0-3238-1013
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโป่ง
0-3221-1255
0-3220-0372
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากท่อ
0-3228-1272
0-3228-1163
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธาราม
0-3223-2676
0-3223-3385
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดเพลง
0-3239-9098
 
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนผึ้ง
0-3239-5213
 

 


Last update :
 Thursday, November 27, 2008