ทั่วโลก
 
 
 
 
 สวนวังแก้ว 
 
    ห่างจากตัวเมืองระยองประมาณ 38 กม. อยู่เลยสวนสนไปตามถนนเลียบชายทะเลประมาณ 11 กม. เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของเอกชนที่เก่าแก่ที่สุดของจังหวัดระยอง ภายในบริเวณมีธรรมชาติสวยงาม ทั้งสวน ป่าธรรมชาติและสวนไม้ดอกไม้ประดับ มีอ่าวและหาดทรายหลายแห่งเปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. ค่าเข้าชมคนละ 10 บาท
 
 
  แหลมแม่พิมพ์ 
 
    ห่างจากตัวเมืองระยอง 45 กม.จากถนนสุขุมวิท มีทางแยกขวาไปแหลมแม่พิมพ์ถึง 3 แห่งด้วยกัน คือ กม.ที่ 259.5 , 263 และ 268 ผ่านอนุสาวรีย์สุนทรภู่ไปอีก 5 กม. อยู่ห่างจากวังแก้วตามถนนเลียบ ชายหาดไปอีก 11 กม. บริเวณชายหาดแม่พิมพ์เล่นน้ำได้คลื่นไม่แรงนัก น้ำทะเลสะอาด
 
 
 อนุสาวรีย์สุนทรภู่ 
 
    อยู่ห่างจากแหลมแม่พิมพ์ตามทางหลวงสาย 3145 ประมาณ 5 กม. เป็นอนุสาวรีย์ที่สร้างเพื่อเป็นที่ระลึกถึงสุนทรภู่ กวีเอกในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ในบริเวณอนุสาวรีย์มีรูปปั้นตัวละครในเรื่องพระอภัยมณี บางตอนอนุสาวรีย์แห่งนี้เปิดเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2513
 
 
 วัดสารนารถรรมาราม 
 
  ตรงกม. ที่ 265 ถนนสุขุมวิทปากทางเข้าอำเภอแกลงแยกซ้ายเข้าไปประมาณ 1 กม. สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2488 องค์พระประธานจำลองมาจากพระพุทธชินราชวัดมหาธาติพิษณุโลก บริเวณมุมโบถส์ทั้ง 4 ได้จำลองเอาพระพุทธเจดีย์ที่สำคัญของแต่ละภาคไว้ คือ พระปฐมเจดีย์ พระธาตุพนม พระเจดีย์พุทธคยาจำลอง และพระบรมธาตุไชยา
 
 
 หมู่เกาะมัน 
 
  เป็นหมู่เกาะในเขตตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง  หมู่เกาะมันแบ่งเป็น 3 เกาะย่อยๆ อันได้แก่ เกาะมันในอยู่ใกล้ฝั่งมากที่สุด เกาะมันกลางอยู่ถัดออกไปและไกลที่สุดเป็นเกาะมันนอก
 
 

Last update : Tuesday, July 18, 2006