เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ


กรมสรรพากร เริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2458

กรมสรรพากร เริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2458 สังกัดกระทรวงการคลังต่อมาได้มีการแบ่งโครงสร้างการดำเนินงานใหม่ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมสรรพากรเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2539และปรับปรุงโครงสร้างใหม่เพิ่มเติมเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2540

สำนักงานสรรพากรภาค 10 เป็นส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง เดิมเรียกว่าสำนักงานสรรพากรเขต4 สำนักงานตั้งอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีการบริหารงานภายในสำนักงานขึ้นตรงต่ออธิบดีกรมสรรพากรแต่เพื่อความคล่องตัวในการบริหารงาน จึงได้แต่งตั้งสรรพากรภาค (เจ้าหน้าที่บริหารงานสรรพากร9) เป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีคามควรแก่อำนาจ และได้กำหนดอย่างชัดแจ้ง สำนักงานสรรพากรภาค 10 มีหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบดังนี้

1. สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภู

2. สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น

3. สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี

4. สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย

5. สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองคาย

6. สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

7. สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด

8. สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์

9. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร

10. สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครพนม

11. สำนักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร

12. สำนักงานสรรพากรพื้นที่บึงกาฬ

 

 


Last update :
 Wednesday, September 21, 2011