เกี่ยวกับกรมสรรพากร ห้องข่าว บริการอิเล็กทรอนิกส์ ความรู้เรื่องภาษี บริการข้อมูล อ้างอิง FAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


ประมวลภาพ ท่านถนอมศักดิ์ แก้วละออ สรรพากรภาค 2 และ ท่านสมโภชน์ ชิตวัฒนานนท์ ผู้ช่วยสรรพากรภาค 2
อำลา ก่อนเดินทางไปรับตำแหน่งสรรพากรภาค 1 และสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์
ณ สำนักงานสรรพากรภาค 2
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2558

 
 
 
 

Last update :
 Wednesday, February 24, 2016