เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ


cannot dot info


 

 

สำนักงานสรรพากรภาค 3  


เลขที่ 3 ถ.เจ้าฟ้า  แขวงชนะสงคราม  เขตพระนคร  กรุงเทพ 10200

โทรศัพท์ 0-2281-0051-2  โทรสาร 0-2282-9329

       รถประจำทางที่ผ่าน : สาย 30, 43, 64, 65, 123, 165, 201, ปอ. 7, 64, 80, 91Last update :
 Thursday, January 8, 2009