เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ


cannot dot info


 

 

สำนักงานสรรพากรภาค 3                  


             เลขที่ 3 ถ.เจ้าฟ้า  แขวงชนะสงคราม  เขตพระนคร  กรุงเทพ 10200 

โทรศัพท์. 0-2281-0051-2  โทรสาร. 0-2282-9329            

       รถประจำทางที่ผ่าน : สาย 30, 43, 64, 65, 123, 165, 201, ปอ. 7, 64, 80, 91


 


Last update :
 Monday, August 22, 2016