เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ


cannot dot info


 

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 1

พื้นที่รับผิดชอบ

แขวงบุคคโล

สถานที่ทำการ

  299 อาคารหรรษวัธน์ ชั้น 3-4 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบุคคโล เขตธนบุรี
กรุงเทพฯ 10600
  โทร. 0-2476-8723-5
  โทรสาร 0-2476-8726

รถประจำทาง

สาย 15, 57, 68, 101, 108, 147, 163, 205
ปอ. 68, 510, 532, 547


Last update :
 Monday, September 5, 2016