เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ


cannot dot info


 

 

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 1

 

299 อาคารหรรษวัธน์ ชั้น 3-4 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600  

โทรศัพท์ 0-2476-8723, 0-2476-8725 โทรสาร 0-2476-8726

 รถประจำทางที่ผ่าน : 15, 57, 68, 101, 108, 147, 163, 205, ปอ. 68, 510, 532, 547

 


Last update :
 Thursday, January 8, 2009