:: สำนักงานสรรพากรภาค 4 ::
         
 
 
 
 
 
     
เพื่อนบ้าน AEC เสียภาษีกันอย่างไร ?
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประมวลภาพ
สัมมนาเรื่อง “มาตรการบัญชีเล่มเดียว และการยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับ SMEs”
พิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2559
พิธีทำบุญตักบาตรเทศกาลปีใหม่ 2559 และร่วมอวยพรปีใหม่ผู้บริหารระดับสูงกรมสรรพากร
ตรวจราชการ สท.นนทบุรี 1  วันที่  18-20 พฤศจิกายน 2558 
ตรวจราชการ สท.สระบุรี  วันที่ 16-18 ธันวาคม 2558
ตรวจราชการ สท.ชัยนาท-สท.อุทัยธานี วันที่  18-22 มกราคม 2559
ตรวจราชการ สท.นนทบุรี 2  วันที่  27-29 มกราคม 2559
ตรวจราชการ สท.ลพบุรี  วันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2559
ตรวจราชการ สท.ปทุมธานี 1  วันที่ 9-11 มีนาคม 2559 
ตรวจราชการ สท.อยุธยา 1-2  วันที่  18-22 เมษายน 2559
ตรวจราชการ สท.ปทุมธานี 2  วันที่ 17-19 พฤษภาคม 2559 
ตรวจเยี่ยมสส.ชัยบาดาล,ลำสนธิและท่าหลวง  วันที่ 16 พฤษภาคม 2559
 
 
   
   
 
         

Last update : Wednesday, October 15, 2014