:: สำนักงานสรรพากรภาค 4 ::
         
 
 
 
 
 
     
เพื่อนบ้าน AEC เสียภาษีกันอย่างไร ?
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
RD TelePresence เรื่อง ความร่วมมือระหว่างกรมสรรพากรกับสำนักงานบัญชี ไฟล์ที่ 1(อธิบดีกล่าวเปิด), ไฟล์ที่ 2(สำนักงานบัญชี) หมายเหตุ : สามารถเล่นได้กับ IE9 ขึ้นไป หรือ googel Chrome
ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice / e-Receipt )
e-Tax Invoice by email
ลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
บริการสอบถามข้อมูลการคืนภาษี ภ.ง.ด.90, ภ.ง.ด.91
คู่มือภาษีอากร “จัดทาบัญชีอย่างไร...ให้เป็นธรรมกับผู้เสียภาษี”
“พร้อมเพย์–PromptPay” ซึ่งเป็นชื่อใหม่ของ “Any ID” หนึ่งในโครงการหลักที่รัฐบาลพยายามผลักดันภายใต้แผนยุทธศาสตร์ National e-Payment และเศรษฐกิจดิจิทัล
ปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่ เริ่มใช้ตั้งแต่ปีภาษี 2560 เป็นต้นไป
คู่มือภาษีสำหรับ Start-up
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ.2558 ของกรมสรรพากร
ระบบแจ้งขอเป็นผู้ประกอบการบัญชีชุดเดียว (SMEs)
ประมวลภาพ
 
 
   
   
 
         

Last update : Thursday, November 30, 2017