:: สำนักงานสรรพากรภาค 4 ::
         
 
 
 
 
 
     
เพื่อนบ้าน AEC เสียภาษีกันอย่างไร ?
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือภาษีอากร “จัดทาบัญชีอย่างไร...ให้เป็นธรรมกับผู้เสียภาษี”
จัดทำบัญชีอย่างไร...ให้เป็นธรรมกับผู้เสียภาษี กลุ่มที่ 1 อาหารและเครื่องดื่ม
จัดทำบัญชีอย่างไร...ให้เป็นธรรมกับผู้เสียภาษี กลุ่มที่ 2 แฟชั่นและไลฟ์สไตล์
“พร้อมเพย์–PromptPay” ซึ่งเป็นชื่อใหม่ของ “Any ID” หนึ่งในโครงการหลักที่รัฐบาลพยายามผลักดันภายใต้แผนยุทธศาสตร์ National e-Payment และเศรษฐกิจดิจิทัล
ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice / e-Receipt )
ปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่ เริ่มใช้ตั้งแต่ปีภาษี 2560 เป็นต้นไป
คู่มือภาษีสำหรับ Start-up
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ.2558 ของกรมสรรพากร
ระบบแจ้งขอเป็นผู้ประกอบการบัญชีชุดเดียว (SMEs)
ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์
ประมวลภาพ
 
 
   
   
 
         

Last update : Monday, July 4, 2016