:: สำนักงานสรรพากรภาค 4 ::
         
 


  ที่ตั้ง
   

อาคารศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ชั้น ๗ ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๓๐

           
  ติดต่อ สท.ปทุมธานี ๒
    โทร.๐-๒๙๙๒-๕๐๔๕ ,๐-๒๙๙๒-๕๐๔๗

 
 
     
 

 
     

Last update : Tuesday, November 22, 2016