เกี่ยวกับกรมสรรพากร ห้องข่าว บริการอิเล็กทรอนิกส์ ความรู้เรื่องภาษี บริการข้อมูล อ้างอิง FAQ


Internet สภ.6
:: ช่วยกันประหยัดพลังงานไฟฟ้า ปิดจอคอมพิวเตอร์ทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งานหรือช่วงพักเที่ยง ::
คลิกดูรายละเอียด
 
   
  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน มกราคม 2560
  อสังหาริมทรัพย์เพื่อขายทอดตลาด อ.ชะอำ และ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี ราคาถูก!!! คลิกเลย
  ประกาศสำนักงานสรรพากรภาค 6 เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรค้าง ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2560
 
กรมสรรพากร เปลี่ยนชื่อ "RD Call Center" เป็น "RD Intelligence Center"
 
ระบบแจ้งขอเป็นผู้ประกอบการบัญชีชุดเดียว (SME)
 
มาตรการบัญชีชุดเดียวและการยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับ SMEs
 
บริการค้นหาเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก
 
สิทธิประโยชน์ ของการชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยบัตรเครดิต
 
ระบบขอคัดแบบแสดงรายการภาษี สำหรับแบบฯ ที่ยื่นผ่านอินเทอร์เน็ต
 
ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต สอบถามข้อมูลการขอคืนภาษี
 
ผ่อนชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2559 ส่งเอกสารประกอบการพิจารณาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 
ยื่นแบบผ่าน RD Smart Tax Application ข้อคิดสะกิดใจการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90,91
 
ยื่นแบบด้วยสื่อคอมพิวเตอร์ ยื่น บช.1 ตามประกาศ ป.ป.ช
 
บริการให้ความรู้เรื่องการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต    
 
   
คลิกที่นี่เพื่อดูภาพทั้งหมด นางกรองแก้ว หนองน้อย ผู้ช่วยสรรพากรภาค 6 เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา สรรพากรสาส์น หัวข้อ "จัดการรายจ่ายอย่างไรให้ได้สิทธิเพิ่ม" ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี นครปฐม จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560
   สมุทรสาคร 1 สมุทรสาคร 2 สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์Last update :
 Friday, February 16, 2018