เกี่ยวกับกรมสรรพากร ห้องข่าว บริการอิเล็กทรอนิกส์ ความรู้เรื่องภาษี บริการข้อมูล อ้างอิง FAQ


Internet สภ.6
:: ช่วยกันประหยัดพลังงานไฟฟ้า ปิดจอคอมพิวเตอร์ทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งานหรือช่วงพักเที่ยง ::
 
   
  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน เมษายน 2560
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ทดแทนคันเดิม จำนวน 1 คัน
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ทดแทนคันเดิม จำนวน 1 คัน
  ปฏิญญาวายุภักษ์ฯ
 
กรมสรรพากร เปลี่ยนชื่อ "RD Call Center" เป็น "RD Intelligence Center"
 
ระบบแจ้งขอเป็นผู้ประกอบการบัญชีชุดเดียว (SME)
 
มาตรการบัญชีชุดเดียวและการยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับ SMEs
 
บริการค้นหาเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก
 
สิทธิประโยชน์ ของการชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยบัตรเครดิต
 
ระบบขอคัดแบบแสดงรายการภาษี สำหรับแบบฯ ที่ยื่นผ่านอินเทอร์เน็ต
 
ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต
 
ผ่อนชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2558
 
ยื่นแบบผ่าน RD Smart Tax Application
 
ยื่นแบบด้วยสื่อคอมพิวเตอร์
 
บริการให้ความรู้เรื่องการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต
 
สอบถามข้อมูลการขอคืนภาษี
 
ส่งเอกสารประกอบการพิจารณาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 
ข้อคิดสะกิดใจการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90,91
 
ยื่น บช.1 ตามประกาศ ป.ป.ช
คลิกที่นี่เพื่อดูภาพทั้งหมด ภาพกิจกรรม ผู้ช่วยสรรพากรภาค 6 พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
คลิกที่นี่เพื่อดูภาพทั้งหมด ภาพกิจกรรม ท่านสรรพากรภาค 6 และข้าราชการในสังกัด ออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพให้ทุกคนมีความแข็งแรง ตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรี ให้ข้าราชการทั่วประเทศออกกำลังกายทุกวันพุธ
คลิกที่นี่เพื่อดูภาพทั้งหมด ภาพกิจกรรม ผู้ช่วยสรรพากรภาค 6 พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธีอุปสมบทปฏิบัติธรรม และธุดงค์ธรรมจาริก ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
คลิกที่นี่เพื่อดูภาพทั้งหมด ภาพกิจกรรม ท่าน ชช.วันเพ็ญ มณีจันทร์ รักษาการแทนสรรพากรภาค 6 พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด สภ.6 ร่วมทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณแสดงความจงรักภักดี เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
คลิกที่นี่เพื่อดูภาพทั้งหมด ท่านสรรพากรภาค 6 พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัด สภ.6 ร่วมกับกระทรวงการคลังเป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
   สมุทรสาคร 1 สมุทรสาคร 2 สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์Last update :
 Tuesday, May 16, 2017