เกี่ยวกับกรมสรรพากร ห้องข่าว บริการอิเล็กทรอนิกส์ ความรู้เรื่องภาษี บริการข้อมูล อ้างอิง FAQ


Internet สภ.6
คลิกดูรายละเอียด
:: ช่วยกันประหยัดพลังงานไฟฟ้า ปิดจอคอมพิวเตอร์ทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งานหรือช่วงพักเที่ยง ::
 
   
  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน กันยายน 2560
 

ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างบุคลากรเพื่อดำเนินงานกรรมวิธีภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน 2560

  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานสรรพากรภาค 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประกาศ ณ วันที่ 8 กันยายน 2560
  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับยานพาหนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2560
  อสังหาริมทรัพย์เพื่อขายทอดตลาด อ.ชะอำ และ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี ราคาถูก!!! คลิกเลย
 
กรมสรรพากร เปลี่ยนชื่อ "RD Call Center" เป็น "RD Intelligence Center"
 
ระบบแจ้งขอเป็นผู้ประกอบการบัญชีชุดเดียว (SME)
 
มาตรการบัญชีชุดเดียวและการยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับ SMEs
 
บริการค้นหาเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก
 
สิทธิประโยชน์ ของการชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยบัตรเครดิต
 
ระบบขอคัดแบบแสดงรายการภาษี สำหรับแบบฯ ที่ยื่นผ่านอินเทอร์เน็ต
 
ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต
 
ผ่อนชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2559
 
ยื่นแบบผ่าน RD Smart Tax Application
 
ยื่นแบบด้วยสื่อคอมพิวเตอร์
 
บริการให้ความรู้เรื่องการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต
 
สอบถามข้อมูลการขอคืนภาษี
 
ส่งเอกสารประกอบการพิจารณาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 
ข้อคิดสะกิดใจการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90,91
 
ยื่น บช.1 ตามประกาศ ป.ป.ช
คลิกที่นี่เพื่อดูภาพทั้งหมด ภาพกิจกรรม ท่านสรรพากรภาค 6 ผู้ช่วยสรรพากรภาค 6 และข้าราชการในสังกัด ร่วมกันประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9
คลิกที่นี่เพื่อดูภาพทั้งหมด ภาพกิจกรรม ผู้ช่วยสรรพากรภาค 6 พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
   สมุทรสาคร 1 สมุทรสาคร 2 สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์Last update :
 Friday, October 6, 2017