เกี่ยวกับกรมสรรพากร ห้องข่าว บริการอิเล็กทรอนิกส์ ความรู้เรื่องภาษี บริการข้อมูล อ้างอิง FAQ


Internet สภ.6
คลิกดูรายละเอียด
:: ช่วยกันประหยัดพลังงานไฟฟ้า ปิดจอคอมพิวเตอร์ทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งานหรือช่วงพักเที่ยง ::
 
   
  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง สอบราคาจ้างบุคลากรเพื่อดำเนินงานกรรมวิธีภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2560
    กำหนดรับเอกสาร / ยื่นเอกสาร วันที่ 18 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 5 กันยายน 2560
กำหนดเปิดซองสอบราคา วันที่ 6 กันยายน 2560
  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานสรรพากรภาค 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2560
    กำหนดรับเอกสาร / ยื่นเอกสาร วันที่ 16 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 4 กันยายน 2560
กำหนดเปิดซองสอบราคา วันที่ 5 กันยายน 2560
  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับยานพาหนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560
พร้อมตารางวงเงินงบประมาณ (ราคากลาง)
    กำหนดรับเอกสาร / ยื่นเอกสาร วันที่ 15 - 28 สิงหาคม 2560
กำหนดเปิดซองสอบราคา วันที่ 29 สิงหาคม 2560
  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
  อสังหาริมทรัพย์เพื่อขายทอดตลาด อ.ชะอำ และ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี ราคาถูก!!! คลิกเลย
 
กรมสรรพากร เปลี่ยนชื่อ "RD Call Center" เป็น "RD Intelligence Center"
 
ระบบแจ้งขอเป็นผู้ประกอบการบัญชีชุดเดียว (SME)
 
มาตรการบัญชีชุดเดียวและการยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับ SMEs
 
บริการค้นหาเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก
 
สิทธิประโยชน์ ของการชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยบัตรเครดิต
 
ระบบขอคัดแบบแสดงรายการภาษี สำหรับแบบฯ ที่ยื่นผ่านอินเทอร์เน็ต
 
ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต
 
ผ่อนชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2559
 
ยื่นแบบผ่าน RD Smart Tax Application
 
ยื่นแบบด้วยสื่อคอมพิวเตอร์
 
บริการให้ความรู้เรื่องการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต
 
สอบถามข้อมูลการขอคืนภาษี
 
ส่งเอกสารประกอบการพิจารณาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 
ข้อคิดสะกิดใจการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90,91
 
ยื่น บช.1 ตามประกาศ ป.ป.ช
คลิกที่นี่เพื่อดูภาพทั้งหมด ภาพกิจกรรม ท่านสรรพากรภาค 6 ผู้ช่วยสรรพากรภาค 6 และข้าราชการในสังกัด ร่วมกันประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9
คลิกที่นี่เพื่อดูภาพทั้งหมด ภาพกิจกรรม ผู้ช่วยสรรพากรภาค 6 พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
   สมุทรสาคร 1 สมุทรสาคร 2 สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์Last update :
 Monday, August 21, 2017