เกี่ยวกับกรมสรรพากร ห้องข่าว บริการอิเล็กทรอนิกส์ ความรู้เรื่องภาษี บริการข้อมูล อ้างอิง FAQ


Internet สภ.6
:: ช่วยกันประหยัดพลังงานไฟฟ้า ปิดจอคอมพิวเตอร์ทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งานหรือช่วงพักเที่ยง ::
คลิกดูรายละเอียด
 
   
  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2561
  ประกาศสำนักงานสรรพากรภาค 6 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป กำหนดวัน เวลา และสถานที่ทำการประเมิน (สอบสัมภาษณ์) และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน (สอบสัมภาษณ์) ในการสรรหาและเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สังกัดสำนักงานสรรพากรภาค 6 และหน่วยงานในสังกัด)
ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561
 
กรมสรรพากร เปลี่ยนชื่อ "RD Call Center" เป็น "RD Intelligence Center"
 
ระบบแจ้งขอเป็นผู้ประกอบการบัญชีชุดเดียว (SME)
 
มาตรการบัญชีชุดเดียวและการยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับ SMEs
 
บริการค้นหาเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก
 
สิทธิประโยชน์ ของการชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยบัตรเครดิต
 
ระบบขอคัดแบบแสดงรายการภาษี สำหรับแบบฯ ที่ยื่นผ่านอินเทอร์เน็ต
อสังหาริมทรัพย์เพื่อขายทอดตลาด อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี ...คลิกดูรายละเอียด
อสังหาริมทรัพย์เพื่อขายทอดตลาด อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี ...คลิกดูรายละเอียด
 
 
ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต สอบถามข้อมูลการขอคืนภาษี
 
ผ่อนชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2559 ส่งเอกสารประกอบการพิจารณาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 
ยื่นแบบผ่าน RD Smart Tax Application ข้อคิดสะกิดใจการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90,91
 
ยื่นแบบด้วยสื่อคอมพิวเตอร์ ยื่น บช.1 ตามประกาศ ป.ป.ช
 
บริการให้ความรู้เรื่องการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต    
 
   
คลิกที่นี่เพื่อดูภาพทั้งหมด ท่านสรรพากรภาค 6 พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมบริจาคสิ่งของให้เด็กตามโครงการ "ปลูกคุณธรรมเพื่อน้อง" เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ณ หมู่บ้านเด็กมูลนิธิสงเคราะห์เด็กสภากาชาดไทย จ.นครปฐม
คลิกที่นี่เพื่อดูภาพทั้งหมด ภาพกิจกรรม นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักงานสรรพากรภาค 6 วันที่ 9 พฤษภาคม 2561
คลิกที่นี่เพื่อดูภาพทั้งหมด นางกรองแก้ว หนองน้อย ผู้ช่วยสรรพากรภาค 6 เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา สรรพากรสาส์น หัวข้อ "จัดการรายจ่ายอย่างไรให้ได้สิทธิเพิ่ม" ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี นครปฐม จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560
   สมุทรสาคร 1 สมุทรสาคร 2 สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์Last update :
 Friday, June 8, 2018