เกี่ยวกับกรมสรรพากร ห้องข่าว บริการอิเล็กทรอนิกส์ ความรู้เรื่องภาษี บริการข้อมูล อ้างอิง FAQ


ภาพกิจกรรม
คลิกที่นี่เพื่อดูภาพทั้งหมด นางกรองแก้ว หนองน้อย ผู้ช่วยสรรพากรภาค 6 เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา สรรพากรสาส์น หัวข้อ "จัดการรายจ่ายอย่างไรให้ได้สิทธิเพิ่ม" ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี นครปฐม จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560
คลิกที่นี่เพื่อดูภาพทั้งหมด ภาพกิจกรรม ผู้ช่วยสรรพากรภาค 6 พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
คลิกที่นี่เพื่อดูภาพทั้งหมด ภาพกิจกรรม ท่านสรรพากรภาค 6 และข้าราชการในสังกัด ออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพให้ทุกคนมีความแข็งแรง ตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรี ให้ข้าราชการทั่วประเทศออกกำลังกายทุกวันพุธ
คลิกที่นี่เพื่อดูภาพทั้งหมด ภาพกิจกรรม ผู้ช่วยสรรพากรภาค 6 พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธีอุปสมบทปฏิบัติธรรม และธุดงค์ธรรมจาริก ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
คลิกที่นี่เพื่อดูภาพทั้งหมด ภาพกิจกรรม ท่าน ชช.วันเพ็ญ มณีจันทร์ รักษาการแทนสรรพากรภาค 6 พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด สภ.6 ร่วมทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณแสดงความจงรักภักดี เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
คลิกที่นี่เพื่อดูภาพทั้งหมด ท่านสรรพากรภาค 6 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร 15 วัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและร่วมจุดเทียน ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
คลิกที่นี่เพื่อดูภาพทั้งหมด ภาพกิจกรรม ท่านสรรพากรภาค 6 พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด สภ.6 ร่วมแจกริบบิ้นสีดำ ให้กับประชาชนหน้าสำนักงานสรรพากรภาค 6 เพื่อถวายอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
คลิกที่นี่เพื่อดูภาพทั้งหมด ภาพกิจกรรม ท่านสรรพากรภาค 6 พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด สภ.6 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม
คลิกที่นี่เพื่อดูภาพทั้งหมด ท่านสรรพากรภาค 6 พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด สภ.6 ร่วมลงนามถวายอาลัย พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 ณ สำนักงานสรรพากรภาค 6 อ.เมือง จ.นครปฐม
คลิกที่นี่เพื่อดูภาพทั้งหมด ภาพกิจกรรมท่านสรรพากรภาค 6 พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมตักบาตรเทโว เนื่องในวันออกพรรษา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม
คลิกที่นี่เพื่อดูภาพทั้งหมด ภาพกิจกรรมท่านสรรพากรภาค 6 พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด สภ.6 ร่วมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ณ สำนักงานสรรพากรภาค 6 อ.เมือง จ.นครปฐม
คลิกที่นี่เพื่อดูภาพทั้งหมด ภาพกิจกรรมท่านสรรพากรภาค 6 บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในโครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "ทิศทางแนวโน้มการจัดเก็บภาษีของประเทศไทย" วันที่ 14 ตุลาคม 2559 ณ ม.ราชภัฏนครปฐม
คลิกที่นี่เพื่อดูภาพทั้งหมด ภาพกิจกรรม ท่านสรรพากรภาค 6 และท่านสรรพากรพื้นที่ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 ณ วัดสระกระเทียม อ.เมือง จ.นครปฐม
คลิกที่นี่เพื่อดูภาพทั้งหมด ภาพกิจกรรม ธนาคารกรุงไทย สาขานครปฐม มาบริการลงทะเบียน KTB PromptPay ให้กับข้าราชการในสำนักงานสรรพากรภาค 6 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ณ สำนักงานสรรพากรภาค 6 จ.นครปฐม
คลิกที่นี่เพื่อดูภาพทั้งหมด ภาพกิจกรรม ท่านสรรพากรภาค 6 เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรม "แสงธรรมนำชีวิต คุณธรรมนำความรู้" (ธรรมะปฏิบัติ) เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 ณ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จ.นครปฐม
คลิกที่นี่เพื่อดูภาพทั้งหมด ภาพกิจกรรม ท่านประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนา "ระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ(National e-Payment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559"

Last update :
 Wednesday, December 6, 2017