เกี่ยวกับกรมสรรพากร ห้องข่าว บริการอิเล็กทรอนิกส์ ความรู้เรื่องภาษี บริการข้อมูล อ้างอิง FAQ


ขายทอดตลาด บ้านและที่ดิน
          อสังหาริมทรัพย์เพื่อขายทอดตลาด คือที่ดินและหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่กรมสรรพากรยึดไว้ตามมาตรา 12 แห่งประมวลรัษฎากร ผู้สนใจสามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์ในแต่ละจังหวัด เพื่อเข้าร่วมในการขายทอดตลาดทรัพย์สิน

สรรพากรพื้นที่ในสังกัด

 
** คลิกเลือกจังหวัดที่ต้องการจากแผนที่ **
 
รายการที่ดินและหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในท้องที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี รายการที่ดินและหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในท้องที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม รายการที่ดินและหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในท้องที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี รายการที่ดินและหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในท้องที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์
Last update :
 Tuesday, January 12, 2010