เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ


คลิกที่นี่เพื่อดูแผ่นที่ สส.เมืองตาก คลิกที่นี่เพื่อดูแผนที่ สส.วังเจ้า คลิกที่นี่เพื่อดูแผนที่ สส.สามเงา คลิกที่นี่เพื่อดูแผนที่ สส.บ้านตาก คลิกที่นี่เพื่อดูแผนที่ สส.ท่าสองยาง คลิกที่นี่เพื่อดูแผนที่ สส.แม่ระมาด คลิกที่นี่เพื่อดูแผ่นที่ สท.ตาก คลิกที่นี่เพื่อดูแผนที่ สส.แม่สอด คลิกที่นี่เพื่อดูแผนที่ สส.พบพระ คลิกที่นี่เพื่อดูแผนที่ สส.อุ้มผาง
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตาก
556 หมู่ 5 ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลน้ำรึม อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
โทร. 0-5551-4823, 0-5551-1677, 0-5551-4820 โทรสาร 0-5551-3467
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตาก
จ.ตาก 63000 โทร. 0-5551-1071
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามเงา
จ.ตาก 63130 โทร. 0-5559-9007
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าสองยาง
จ.ตาก 63150 โทร. 0-5558-9005
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพบพระ
จ.ตาก 63160 โทร. 0-5556-9119
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านตาก
จ.ตาก 63120 โทร. 0-5559-1004
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ระมาด
จ.ตาก 63140 โทร. 0-5558-1214
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สอด
จ.ตาก 63110 โทร. 0-5553-1045
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุ้มผาง
จ.ตาก 63170 โทร. 0-5556-1001
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังเจ้า
จ.ตาก 63000 โทร. 0-5559-3005

Last update : Thursday, July 29, 2010