เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ


คลิกที่นี่เพื่อดูแผนที่ สส.ศรีสัชนาลัย คลิกที่นี่เพื่อดูแผนที่ สส.ศรีนคร คลิกที่นี่เพื่อดูแผนที่ สส.สวรรคโลก คลิกที่นี่เพื่อดูแผนที่ สส.ศรีสำโรง คลิกที่นี่เพื่อดูแผนที่ สส.ทุ่งเสลี่ยม คลิกที่นี่เพื่อดูแผนที่ สส.บ้านด่านลานหอย คลิกที่นี่เพื่อดูแผนที่ สส.เมืองสุโขทัย คลิกที่นี่เพื่อดูแผนที่ สส.คีรีมาศ คลิกที่นี่เพื่อดูแผนที่ สส.กงไกรลาศ คลิกที่นี่เพื่อดูแผนที่ สท.สุโขทัย
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย
330 หมู่ 1 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
โทร. 0-5561-2741, 0-5561-3260 - 1 โทรสาร 0-5561-3353
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านด่านลานหอย
จ.สุโขทัย 64140 โทร. 0-5568-9117
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากงไกรลาศ
จ.สุโขทัย 64170 โทร. 0-5569-1250
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสำโรง
จ.สุโขทัย 64120 โทร. 0-5568-1493
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีนคร
จ.สุโขทัย 64180 โทร. 0-5565-2774
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุโขทัย
จ.สุโขทัย 64000 โทร. 0-5561-1273
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีมาศ
จ.สุโขทัย 64160 โทร. 0-5569-5192
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสัชนาลัย
จ.สุโขทัย 64130 โทร. 0-5567-1035
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวรรคโลก
จ.สุโขทัย 64110 โทร. 0-5564-1750
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งเสลี่ยม
จ.สุโขทัย 64150 โทร. 0-5565-9230

Last update : Thursday, July 29, 2010