เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ


คลิกที่นี่เพื่อดูแผนที่ สส.เมืองอุตรดิตถ์ คลิกที่นี่เพื่อดูแผนที่ สส.ตรอน คลิกที่นี่เพื่อดูแผนที่ สส.ท่าปลา คลิกที่นี่เพื่อดูแผนที่ สส.น้ำปาด คลิกที่นี่เพื่อดูแผนที่ สส.ฟากท่า คลิกที่นี่เพื่อดูแผนที่ สส.บ้านโคก คลิกที่นี่เพื่อดูแผนที่ สส.พิชัย คลิกที่นี่เพื่อดูแผนที่ สส.ลับแล คลิกที่นี่เพื่อดูแผนที่ สส.ทองแสนขัน คลิกที่นี่เพื่อดูแผนที่ สท.อุตรดิตถ์
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์
อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง ถนนฤดีเปรม ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทร. 0-5541-1453, 0-5541-2122, 0-5541-3928 โทรสาร 0-5541-3543
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตรอน
จ.อุตรดิตถ์ 53140 โทร. 0-5549-1001
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำปาด
จ.อุตรดิตถ์ 53110 โทร. 0-5548-1008
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโคก
จ.อุตรดิตถ์ 53180 โทร. 0-5548-6084
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลับแล
จ.อุตรดิตถ์ 53130 โทร. 0-5543-1234
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุตรดิตถ์
จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทร. 0-5541-1454
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าปลา
จ.อุตรดิตถ์ 53150 โทร. 0-5549-9105
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฟากท่า
จ.อุตรดิตถ์ 53160 โทร. 0-5548-9071
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิชัย
จ.อุตรดิตถ์ 53120 โทร. 0-5542-1153
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองแสนขัน
จ.อุตรดิตถ์ 53230 โทร. 0-5541-8129

Last update : Thursday, July 29, 2010