เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ


คลิกที่นี่เพื่อดูแผนที่ สส.เมืองกำแพงเพชร คลิกที่นี่เพื่อดูแผนที่ สส.ไทรงาม คลิกที่นี่เพื่อดูแผนที่ สส.คลองลาน คลิกที่นี่เพื่อดูแผนที่ สส.ขาณุวรลักษบุรี คลิกที่นี่เพื่อดูแผนที่ สส.คลองขลุง คลิกที่นี่เพื่อดูแผนที่ สส.พรานกระต่าย คลิกที่นี่เพื่อดูแผนที่ สส.ลานกระบือ คลิกที่นี่เพื่อดูแผนที่ สส.บึงสามัคคี คลิกที่นี่เพื่อดูแผนที่ สท.กำแพงเพชร
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร
39 ถนนเทศา 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทร. 0-5571-3814 - 5, 0-5571-7457, 0-5571-3311 โทรสาร 0-5571-1141
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรงาม
จ.กำแพงเพชร 62150 โทร. 0-5579-1117
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขาณุวรลักษบุรี
จ.กำแพงเพชร 62130 โทร. 0-5577-9225
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรานกระต่าย
จ.กำแพงเพชร 62110 โทร. 0-5576-1466
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามัคคี
จ.กำแพงเพชร 62210 โทร. 0-5577-2455
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกำแพงเพชร
จ.กำแพงเพชร 62000 โทร. 0-5571-1131
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองลาน
จ.กำแพงเพชร 62180 โทร. 0-5578-6159
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองขลุง
จ.กำแพงเพชร 62120 โทร. 0-5578-1504
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานกระบือ
จ.กำแพงเพชร 62170 โทร. 0-5576-9004

Last update : Thursday, July 29, 2010