เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ


คลิกที่นี่เพื่อดูแผนที่ สส.เมืองพิษณุโลก คลิกที่นี่เพื่อดูแผนที่ สส.นครไทย คลิกที่นี่เพื่อดูแผนที่ สส.ชาติตระการ คลิกที่นี่เพื่อดูแผนที่ สส.บางระกำ คลิกที่นี่เพื่อดูแผนที่ สส.บางกระทุ่ม คลิกที่นี่เพื่อดูแผนที่ สส.พรหมพิราม คลิกที่นี่เพื่อดูแผนที่ สส.วัดโบสถ์ คลิกที่นี่เพื่อดูแผนที่ สส.วังทอง คลิกที่นี่เพื่อดูแผนที่ สส.เนินมะปราง
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก
เลขที่ 7 หมู่ที่ 5 ซอยราษฎร์ศัทธาทำ ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์หมายเลข 0-5532-1111 ถึง 9 โทรสารหมายเลข 0-5532-1108
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครไทย
จ.พิษณุโลก 65120 โทร. 0-5538-9012
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางระกำ
จ.พิษณุโลก 65140 โทร. 0-5537-1448
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมพิราม
จ.พิษณุโลก 65150 โทร. 0-5536-9001
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทอง
จ.พิษณุโลก 65130 โทร. 0-5531-1308
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพิษณุโลก
จ.พิษณุโลก 65000 โทร. 0-5525-8281
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชาติตระการ
จ.พิษณุโลก 65170 โทร. 0-5538-1110
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกระทุ่ม
จ.พิษณุโลก 65110 โทร. 0-5539-1003
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดโบสถ์
จ.พิษณุโลก 65160 โทร. 0-5536-1015
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเนินมะปราง
จ.พิษณุโลก 65190 โทร. 0-5539-9078

Last update : Monday, January 28, 2013