เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ


คลิกที่นี่เพื่อดูแผนที่ สส.เมืองพิจิตร คลิกที่นี่เพื่อดูแผนที่ สส.วังทรายพูน คลิกที่นี่เพื่อดูแผนที่ สส.โพธิ์ประทับช้าง คลิกที่นี่เพื่อดูแผนที่ สส.ตะพานหิน คลิกที่นี่เพื่อดูแผนที่ สส.บางมูลนาก คลิกที่นี่เพื่อดูแผนที่ สส.โพทะเล คลิกที่นี่เพื่อดูแผนที่ สส.สามง่าม คลิกที่นี่เพื่อดูแผนที่ สส.ทับคล้อ คลิกที่นี่เพื่อดูแผนที่ สส.สากเหล็ก คลิกที่นี่เพื่อดูแผนที่ สท.พิจิตร
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร
152/17 ถนนบึงสีไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
โทร. 0-5661-1165, 0-5661-2800, 0-5661-3014, 0-5661-2810 โทรสาร 0-5661-2362
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทรายพูน
จ.พิจิตร 66180 โทร. 0-5669-5155
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะพานหิน
จ.พิจิตร 66110 โทร. 0-5662-1133
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพทะเล
จ.พิจิตร 66130 โทร. 0-5668-1176
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับคล้อ
จ.พิจิตร 66150 โทร. 0-5664-1454
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพิจิตร
จ.พิจิตร 66000 โทร. 0-5661-1165, 0-5661-2800 ต่อ 112, 123
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ประทับช้าง
จ.พิจิตร 66190 โทร. 0-5668-9025
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางมูลนาก
จ.พิจิตร 66120 โทร. 0-5663-1030
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามง่าม
จ.พิจิตร 66140 โทร. 0-5669-1246
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสากเหล็ก
จ.พิจิตร 66160 โทร. 0-5669-8176

Last update : Thursday, July 29, 2010