เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ


คลิกที่นี่เพื่อดูแผนที่ สส.เมืองเพชรบูรณ์ คลิกที่นี่เพื่อดูแผนที่ สส.ชนแดน คลิกที่นี่เพื่อดูแผนที่ สส.หล่มสัก คลิกที่นี่เพื่อดูแผนที่ สส.หล่มเก่า คลิกที่นี่เพื่อดูแผนที่ สส.วิเชียรบุรี คลิกที่นี่เพื่อดูแผนที่ สส.ศรีเทพ คลิกที่นี่เพื่อดูแผนที่ สส.หนองไผ่ คลิกที่นี่เพื่อดูแผนที่ สส.บึงสามพัน คลิกที่นี่เพื่อดูแผนที่ สส.น้ำหนาว คลิกที่นี่เพื่อดูแผนที่ สส.วังโป่ง คลิกที่นี่เพื่อดูแผนที่ สส.เขาค้อ คลิกที่นี่เพื่อดูแผนที่ สท.เพชรบูรณ์
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์
338 หมู่ 5 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทร. 0-5674-1208, 0-5672-2054, 0-5672-1984 โทรสาร 0-5671-1449
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนแดน
จ.เพชรบูรณ์ 67150 โทร. 0-5676-1285
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มเก่า
จ.เพชรบูรณ์ 67120 โทร. 0-5670-9440
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเทพ
จ.เพชรบูรณ์ 67170 โทร. 0-5679-9500
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามพัน
จ.เพชรบูรณ์ 67160 โทร. 0-5673-1420
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังโป่ง
จ.เพชรบูรณ์ 67240 โทร. 0-5675-8157
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบูรณ์
จ.เพชรบูรณ์ 67000 โทร. 0-5671-1152
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มสัก
จ.เพชรบูรณ์ 67110 โทร. 0-5670-1721
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเชียรบุรี
จ.เพชรบูรณ์ 67130 โทร. 0-5679-1497
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองไผ่
จ.เพชรบูรณ์ 67140 โทร. 0-5678-1807
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำหนาว
จ.เพชรบูรณ์ 67260 โทร. 0-5677-9044
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาค้อ
จ.เพชรบูรณ์ 67270 โทร. 0-5672-8088

Last update : Thursday, July 29, 2010