เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ


คลิกที่นี่เพื่อดูแผนที่ สส.เมืองนครสวรรค์ คลิกที่นี่เพื่อดูแผนที่ สส.โกรกพระ คลิกที่นี่เพื่อดูแผนที่ สส.ชุมแสง คลิกที่นี่เพื่อดูแผนที่ สส.หนองบัว คลิกที่นี่เพื่อดูแผนที่ สส.บรรพตพิสัย คลิกที่นี่เพื่อดูแผนที่ สส.เก้าเลี้ยว คลิกที่นี่เพื่อดูแผนที่ สส.ตาคลี คลิกที่นี่เพื่อดูแผนที่ สส.ท่าตะโก คลิกที่นี่เพื่อดูแผนที่ สส.ไพศาลี คลิกที่นี่เพื่อดูแผนที่ สส.พยุหะคีรี คลิกที่นี่เพื่อดูแผนที่ สส.ลาดยาว คลิกที่นี่เพื่อดูแผนที่ สส.ตากฟ้า คลิกที่นี่เพื่อดูแผนที่ สส.แม่วงก์
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครสวรรค์
984/7 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทร. 0-5622-1983, 0-5622-7655 โทรสาร 0-5622-6582
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโกรกพระ
จ.นครสวรรค์ 60170 โทร. 0-5629-1213
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัว
จ.นครสวรรค์ 60110 โทร. 0-5625-1497
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเก้าเลี้ยว
จ.นครสวรรค์ 60230 โทร. 0-5629-9230
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตะโก
จ.นครสวรรค์ 60160 โทร. 0-5624-9500
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยุหะคีรี
จ.นครสวรรค์ 60130 โทร. 0-5627-8310-1
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตากฟ้า
จ.นครสวรรค์ 60190 โทร. 0-5624-1499
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครสวรรค์
จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. 0-5622-1500,
0-5622-2109
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมแสง
จ.นครสวรรค์ 60120 โทร. 0-5628-2285
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบรรพตพิสัย
จ.นครสวรรค์ 60180 โทร. 0-5627-9420
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาคลี
จ.นครสวรรค์ 60140 โทร. 0-5626-1283,
0-5626-2308
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไพศาลี
จ.นครสวรรค์ 60220 โทร. 0-5625-9336
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดยาว
จ.นครสวรรค์ 60150 โทร. 0-5627-1797
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่วงก์
จ.นครสวรรค์ 60150 โทร. 0-5623-8050

Last update : Thursday, July 29, 2010