เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ


 
หน่วยบริการภาษี
 
ชื่อหน่วยงาน
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตาก
 
ที่ตั้ง
  556 หมู่ 5 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.น้ำรึม อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
หมายเลขโทรศัพท์
โทร. 0-5551-1071 โทรสาร. 0-5551-4824

Last update : Tuesday, January 13, 2009