เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ


 
หน่วยบริการภาษี
 
ชื่อหน่วยงาน
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านตาก
 
ที่ตั้ง
  อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
หมายเลขโทรศัพท์
โทร. 0-5559-1004

Last update : Tuesday, January 13, 2009