เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ


 
หน่วยบริการภาษี
 
ชื่อหน่วยงาน
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังเจ้า
 
ที่ตั้ง
  ที่ว่าการอำเภอวังเจ้า ต.เชียงทอง กิ่งอ.วังเจ้า จ.ตาก 63000
หมายเลขโทรศัพท์
โทร. 0-5559-3005 โทรสาร. 0-5559-3004

Last update : Tuesday, January 13, 2009