เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ


 
หน่วยบริการภาษี
 
ชื่อหน่วยงาน
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ระมาด
 
ที่ตั้ง
  อาคารที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด ชั้น 1 ถนนโสถิตบรรลักษณ์ ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 63140
หมายเลขโทรศัพท์
โทร. 0-5558-1214 โทรสาร 0-5558-1243

Last update : Tuesday, January 13, 2009