เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ


 
หน่วยบริการภาษี
 
ชื่อหน่วยงาน
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพบพระ
 
ที่ตั้ง
  ที่ว่าการอำเภอพบพระ จังหวัดตาก 63160
หมายเลขโทรศัพท์
โทร. 0-5556-9119 โทรสาร 0-5556-9107

Last update : Tuesday, January 13, 2009