เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ


 
หน่วยบริการภาษี
 
ชื่อหน่วยงาน
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุ้มผาง
 
ที่ตั้ง
  ที่ว่าการอำเภออุ้มผาง ม.1 ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
หมายเลขโทรศัพท์
โทร. 0-5556-1001 โทรสาร. 0-5556-1004

Last update : Tuesday, January 13, 2009