เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ


 
หน่วยบริการภาษี
 
ชื่อหน่วยงาน
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านด่านลานหอย
 
ที่ตั้ง
  ที่ว่าการอำเภอบ้านด่านลานหอย หมู่ที่ 4 ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย 64140
หมายเลขโทรศัพท์
โทร. 0-5568-9117 โทรสาร 0-5568-9021

Last update : Tuesday, January 13, 2009