เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ


 
หน่วยบริการภาษี
 
ชื่อหน่วยงาน
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสำโรง
 
ที่ตั้ง
  ที่ว่าการอำเภอศรีสำโรง หมู่ที่ 1 ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลคลองตาล อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 64120
หมายเลขโทรศัพท์
โทร. 0-5568-1493 โทรสาร 0-5568-1669

Last update : Tuesday, January 13, 2009