เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ


 
หน่วยบริการภาษี
 
ชื่อหน่วยงาน
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุตรดิตถ์
 
ที่ตั้ง
  จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
หมายเลขโทรศัพท์
โทร. 0-5541-1454

Last update : Tuesday, January 13, 2009