เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ


 
หน่วยบริการภาษี
 
ชื่อหน่วยงาน
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าปลา
 
ที่ตั้ง
  ที่ว่าการอำเภอท่าปลา ถนนเทศบาล 4 - 1 ต.ท่าปลา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53150
หมายเลขโทรศัพท์
โทร. 0-5549-9105 โทรสาร 0-5549-9012

Last update : Tuesday, January 13, 2009