เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ


 
หน่วยบริการภาษี
 
ชื่อหน่วยงาน
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำปาด
 
ที่ตั้ง
  อาคารที่ว่าการอำเภอน้ำปาด ถ.เพชรานุรักษ์ ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
หมายเลขโทรศัพท์
โทร. 0-5548-1008 โทรสาร 0-5548-1013

Last update : Tuesday, January 13, 2009