เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ


 
หน่วยบริการภาษี
 
ชื่อหน่วยงาน
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฟากท่า
 
ที่ตั้ง
  ที่ว่าการอำเภอฟากท่า ต.ฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ 53160
หมายเลขโทรศัพท์
โทร. 0-5548-9071 โทรสาร 0-5548-9011

Last update : Tuesday, January 13, 2009