เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ


 
หน่วยบริการภาษี
 
ชื่อหน่วยงาน
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโคก
 
ที่ตั้ง
  อาคารที่ว่าการอำเภอบ้านโคก หมู่ 3 ต.บ้านโคก อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ 53180
หมายเลขโทรศัพท์
โทร. 0-5548-084 โทรสาร 0-5548-6003

Last update : Tuesday, January 13, 2009