เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ


 
หน่วยบริการภาษี
 
ชื่อหน่วยงาน
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลับแล
 
ที่ตั้ง
  ที่ว่าการอำเภอลับแล ถนนศรีพนมมาศ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130
หมายเลขโทรศัพท์
โทร. 0-5543-1234 โทรสาร 0-5543-1050

Last update : Tuesday, January 13, 2009