เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ


 
หน่วยบริการภาษี
 
ชื่อหน่วยงาน
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์
 
ที่ตั้ง
  อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง ถ.เปรม ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
หมายเลขโทรศัพท์
โทร. 0-5541-2122, 0-5541-3543 โทรสาร 0-5541-13543

Last update : Tuesday, January 13, 2009