เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ


 
หน่วยบริการภาษี
 
ชื่อหน่วยงาน
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกำแพงเพชร
 
ที่ตั้ง
  ที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร ถนนปิ่นดำริห์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จ.กำแพงเพชร 62000
หมายเลขโทรศัพท์
โทร. 0-5571-1131 โทรสาร 0-5571-1322

Last update : Wednesday, January 14, 2009