เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ


 
หน่วยบริการภาษี
 
ชื่อหน่วยงาน
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขาณุวรลักษบุรี
 
ที่ตั้ง
  ที่ว่าการอำเภอขาณุวรลักษบุรี หมู่ 2 ต.แสนตอ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
หมายเลขโทรศัพท์
โทร. 0-5577-9225 โทรสาร 0-5572-5343

Last update : Wednesday, January 14, 2009