เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ


 
หน่วยบริการภาษี
 
ชื่อหน่วยงาน
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองขลุง
 
ที่ตั้ง
  ที่ว่าการอำเภอคลองขลุง หมู่ที่ 2 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120
หมายเลขโทรศัพท์
โทร. 0-5578-1504 โทรสาร 0-5572-4343

Last update : Wednesday, January 14, 2009