เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ


 
หน่วยบริการภาษี
 
ชื่อหน่วยงาน
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรานกระต่าย
 
ที่ตั้ง
  ที่ว่าการอำเภอพรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
หมายเลขโทรศัพท์
โทร. 0-5576-1466 โทรสาร 0-5576-1465

Last update : Wednesday, January 14, 2009